• Biologická olympiáda - kat.A
     • Biologická olympiáda - kat.A

     • Dňa 26.3.2019 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kat.A. V teoreticko - praktickej časti MIchal Bardiovský z Ok.A obsadil 7. miesto a stal sa ÚR a Mária Hornáčková zo Sp.A  obsadila18. miesto. V projektovej časti Timea Ručková z 3. A obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Blahoželáme!

    • Dejepisná exkurzia v Taliansku
     • Dejepisná exkurzia v Taliansku

     • Študenti nášho gymnázia sa zúčastnili  v dňoch 18.-22. 3. 2019 dejepisnej exkurzie v Taliansku. Navštívili mesto Rím, Florenciu i Tivoli. Preniesli sa do krásneho obdobia renesancie, spoznali mnohé historické i kultúrne pamiatky, nazbierali si mušle pri Tyrhénskom mori a hlavne si priniesli množstvo zážitkov. 

    • Projekt je zmena
     • Projekt je zmena

     • Projekt je zmena je dvojfázové vzdelávanie vedené metódami neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíja u mladých ľudí ich komunikačné a prezentačné zručnosti a prácu v tíme. Mladým ľuďom ponúka základy projektového manažmentu či fundraisingu.  Úspešným absolventom vzdelávania budú vydané Osvedčenia o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou 

      podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktoré vedia využiť napr. pri uchádzaní sa o zamestnanie. Cieľová skupina 15-19 rokov (vrátane). Výdavky na vzdelávanie sú hradené z rozpočtu MŠVVaŠ SR. Účastníci si sami platia iba cestovné. 

      Projekt je zmena sa uskutoční v Penzióne pod Oblazom v Terchovej v termíne: 26.-28.4.2019 – 1. fáza, 14.-16.6.2019 – 2. fáza  

      Viac sa o vzdelávaní dočítate priamo v prihláške, ktorú je možné vyplniť do 14.4.2019 na tomto odkaze: https://goo.gl/Q8nKYu. 

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 22.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kat.D. Zuzana Reiffersová, žiačka K.A, obsadila 1. miesto, stala sa úspešnou riešiteľkou a postúpila do krajského kola. Žofia Chrvalová z K.A obsadila 5.miesto a tiež bola úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme k úspechu!

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 20.3.2019 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kat.C. Našu školu reprezentovala žiačka z T.A Simona Bučková. Umiestnila sa na 8.mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.

    • Matematický Náboj
     • Matematický Náboj

     • Dňa 22.3.2019 sa naši študenti Sabína Samporová, Eduard Ruisl, Jozef Koricina, Samuel Bubán a Andrej Genčur zúčastnili celoslovenskej súťaže Matematický Náboj. Náš šikovný tím sa umiestnil na 35. mieste zo 111 škôl z celého Slovenska. Ďakujeme za reprezentáciu.

    • Olympiáda vo FRJ
     • Olympiáda vo FRJ

     • Dňa 18. 3.2019 sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom si naši študenti zmerali sily so svojimi rovesníkmi z iných gymnázií Trnavského kraja v  týchto kategóriách: V kategórii 1A Laura Marková zo S.A obsadila 1.miesto a postupuje do celoštátneho kola ako úspešná riešiteľka. V kategórii 1B Gabriela Krivosudská z T.A obsadila 3.miestoV kategórii 1C Martin Marioth zo S.A uspel na 1.mieste ako úspešný riešiteľ a postupuje do celoštátneho kola. V kategórii 2A bojoval a vôbec sa nedal zahanbiť Matúš Dubovský z 2.A, ktorý skončil na 2.mieste ako úspešný riešiteľ. V kategórii 2B ako úspešná riešiteľka na 2.mieste, o 2 body menej za prvým miestom, skončila Anička Valentová z Ok.a. A pQslednú kategóriu 2C reprezentoval Gabriel Fraňo z Q.A, ktorý skončil na 3.mieste tiež ako úspešný riešiteľ.

       

      Všetkým vám zúčastneným veľmi ďakujeme za reprezentáciu školy a za úsilie, ktoré ste vložili do prípravy na olympiádu️.

      Postupujúcim želáme veľa šťastia a požehnania! Bonne chance et on se verra l'année prochaine à l' Olympiade au niveau scolaire!Vive la langue française si belle et si charmante! 

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • V dňoch 20.a 21.marca 2019 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. V kategórii ZŠ nás reprezentovali D. Jindra z P.A, M. Marek zo S.A a A. Kňažková z T.A. Z 12 družstiev sa umiestnili na výbornom 2.miestne. Iba pol boda ich delilo od prvého a zároveň postupového miesta. Za kategóriu SŠ nás reprezentovali A. Hudcovičová z K.A, D. A. Kohutiarová z 2.A a J. Kohutiar zo Sp.A. Zo 6 družstiev sa umiestnili na skvelom 1.mieste a postupujú do diecézneho kola. Srdečne blahoželáme. Na konci oboch dní boli spomedzi všetkých zúčastnených vyžrebovaní výhercovia tabletov. Naša škola mala naozaj šťastie nakoľko prvý deň vyhrala tablet Anička Kňažková a druhý deň Jakub Kohutiar. 

    • Mimoriadna svätá omša
     • Mimoriadna svätá omša

     • Dňa 19.3.2019 bude v našej školskej kaplnke mimoriadna sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Jozefa o 7.15. Po sv. omši bude krátke agapé. Všetci ste srdečne pozvaní!

    • Simulované voľby - 2. kolo
     • Simulované voľby - 2. kolo

     • Budúci týždeň sa uskutoční vo vestibule našej školy druhé kolo simulovaných študentských prezidentských volieb. Aj keď prezident nemá právomoci ako vláda či parlament, jeho úloha v štáte je nesmierne dôležitá. Ak máš 15 a viac rokov, príď v stredu 20.3. počas dňa do vestibulu. Vyberať budeš z dvoch  kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola  v reálnych voľbách.

    • Úprava vyučovania
     • Úprava vyučovania

     • Z dôvodu konania externej časti maturít udeľuje riaditeľka gymnázia na deň 12.3.2019 riaditeľské voľno. Študenti (okrem maturantov) sú na tento deň automaticky odhlásení z obeda. Dňa 13.3.2019 sa študenti zúčastnia divadelného predstavenia. Stretnú sa 8.45 pred kinom Hviezda. V tento deň z obeda nie sú odhlásení.

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Dňa 6.3.2019 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne: v 3. kategórii v prednese PRÓZY sa na 1. mieste umiestnil Matúš Gálik (T.A). V 3. kategórii v prednese POÉZIE sa na 2. mieste umiestnila Noemi Novotná (S.A) a na 1. mieste Soňa Babirátová (T.A). Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce im v okresnom kole, do ktorého všetci postupujú. 

    • Pozvánka na divadelné predstavenie
     • Pozvánka na divadelné predstavenie

     • Študenti Gymnázia A. Merici srdečne pozývajú rodičov a priateľov školy na divadelné predstavenie pod názvom VSTUPENKA DO RAJA, ktoré sa uskutoční 14.3.2019 o 18.00 hod. v Malom Berlíne (Štefánikova 4, Trnava). Vstupné je dobrovoľné.

      Nakoľko je počet miest obmedzený, prosíme Vás o vyplnenie krátkeho prihlasovacieho formulára:  https://goo.gl/forms/MmAn50qjUlObaTlj1 

      Študenti sa tohto predstavenia zúčastnia počas vyučovania 13.3.2019 o 9.00 hod. a cez formulár sa neprihlasujú!

    • Beseda o Francúzsku
     • Beseda o Francúzsku

     • Dňa 21.2.2019 sa konala  s triedou 2.A a so študentami francúzskeho jazyka z Kvinty A beseda s naším externým študentom  Tadeášom  Bartovicom. Tadeáš už tretí rok študuje na Ensemble scolaire Notre Dame de St.Joseph vo vychodofrancúzskom meste Epinal. Tento rok absolvuje posledný ročník lýcea. Porozprával o svojich zážitkoch a skúsenostiach v štúdiu vo francúzskom vzdelávacom systéme, odporúčal štúdium aj ostatným študentom. Porozprával nám aj o príprave študentov na maturitu, keďže sám bude tento rok maturovať. Študenti si tak mohli porovnať náročnosť a požiadavky na maturitnú skúšku vo Francúzsku s tými na Slovensku. Ďakujeme Tadeášovi a tešíme sa na opätovné stretnutie s ním a aj s jeho bratom, tiež bývalým študentom Gymnázia Angely Merici, študujúcim toho času na univerzite v Lyone. Un grand merci à toi, Tadeáš, et bon courage et bonne chance au baccalauréat! 

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •