• Oznam pre študentky na internáte
     • Oznam pre študentky na internáte

     • Stravovanie v ŠJ  pre ubytované študentky  sa začína 2. septembra  /pondelok/ večerou. Večeru bude mať každá študentka, ktorej platba bude pripísaná na účet školskej jedálne najneskôr 30.8.2019. V prípade, že platbu zrealizujete neskôr, pošlite doklad o úhrade stravy na email: rayova@gamtt.sk. V prípade, že študentka  má stravu zaplatenú, ale nenastúpi do internátu v stanovenom termíne, je nutné, aby sa  včas odhlásila zo stravy, pretože jej bude automaticky počítaná strava od 2. septembra

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Školský rok 2019/20 sa začína 2.9.2019 o 8.00 hod. v kmeňových triedach. O 9.00 hod. bude svätá omša v Kostole sv. Jakuba (františkánsky kostol). 

    • ISIC
     • ISIC

     • Preukazy ISIC sú už vyhotovené a je možné si ich vyzdvihnúť na sekretariáte školy v čase otváracích hodín vrátnice. 

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •