• Prvé stretnutie dofákov
     • Prvé stretnutie dofákov

     • Prvé stretnutie dofákov všetkých úrovní (aj záujemcov, ktorí ešte váhajú) sa uskutoční v stredu 2.10. o 13.45 hod. v spoločenskej miestnosti.

    • P - MAT na GAMe
     • P - MAT na GAMe

     • Vo štvrtok 19.9.2019 zavítali na našu školu dobrovoľníci z neziskovej vzdelávacej organizácie P- MAT.  Svoje projektové vyučovanie (trochu matematiky, trochu fyziky a veľa tvorivej zábavy) zrealizovali v triedach P.A, S.A a T.A. Ďakujeme! 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie pre 2., 3., a 4. ročník, pre S.A, T.A, K.A, Sx.A, Sp.A, Ok.A sa uskutoční dňa 25.9.2019 o 16.30 hod. v kmeňových triedach.

      Rodičovské združenie pre P.A, I.A a I.B sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 hod. v spoločenskej miestnosti na 3. poschodí. Po spoločnej časti budú nasledovať triedne schôdzky v kmeňových triedach. Rodičovské združenie pre Q.A sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 v kmeňovej triede.

       

    • Ocenenie GAMu
     • Ocenenie GAMu

     • Naše gymnázium získalo ocenenie za aktívny prístup k enviromentálnemu vzdelávaniu v rámci projektu Recyklo hry. Ďakujeme kolegyni PaedDr. B. Kováčovej za realizáciu tohto projektu. diplom.pdf​​​​​​​

    • Debatný krúžok
     • Debatný krúžok

     • Chceš získať komunikačné zručnosti a kritické myslenie? Chceš pri tom zažiť aj zábavu? Tak neváhaj a prihlás sa na debatný krúžok, ktorý povedie externista Mgr. Matej Fabián. Plagát:Debatny_kruzok_(1).pdf​​​​​​​

    • Vedecký veľtrh
     • Vedecký veľtrh

     • Triedy Kvinta a Kvarta sa v piatok 13.9. 2019 vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy, kde hravou formou vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy a záujmové organizácie dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Formou interaktívnych experimentov si žiaci sami mohli overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Cieľom veľtrhu je motivovať žiakov študovať vedu.

    • Ocenení Dofáci
     • Ocenení Dofáci

     • Dňa 10.9.2019 sa konalo slávnostné odvzdanie bronzových a strieborných ocenení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) za prítomnosti pani prezidentky SR, veľvyslanca Veľkej Británie a iných vzácnych hostí. Za našu školu si bolo prevziať cenu 9 bronzových a 5 strieborných študentov GAMu.  Ocenenie si prevzali z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja - župana .J.Viskupiča a tiež speváčky Celeste Buckhingam, ktorá ich potešila svojím hudobným vystúpením. 

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •