• Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • V utorok 10.12.2019 sa konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo spolu 19 žiakov v 5 kategóriách. Výhercovia  budú reprezentovať naše gymnázium v krajskom kole v marci. V kategórii 1B (Tercia, Kvarta) sa na 1.mieste umiestnila LAURA MARKOVÁ z Tercie, ktorá dokázala prekvapujúco poraziť žiačky Kvarty. V kategórii 1C (frankofónni žiaci Prima-Kvarta) zvíťazila ANIČKA MARIOTHOVÁ z Primy a MARTIN MARIOTH z Tercie. Vo vyššej kategórii 2A (prvý, druhý ročník, Kvinta a Sexta) zvíťazila IVANKA RADOSOVÁ zo Sexty. Kategória 2B (tretí a štvrtý ročník a  Septima a Oktáva) priniesla aj trochu napätia. Na 1.mieste skončila SIMONETKA ŠIMKOVÁ zo 4.B tesne pred Matúšom Dubovským z 3.A. Matúš zaostával o 0,25 boda. Kategória 2C (frankofónni žiaci 3.a 4.ročník a Septima a Oktáva) má dvoch postupujúcich: JANKU VELEVU zo 4.B a GABRIELA FRAŇA zo Sexty. Tu sa zopakovala situácia z kategórie 2B - obaja súťažiaci mali minimálny rozdiel - 0,25 boda.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, boli ste skvelí, pri dialógoch bola veselá uvoľnená atmosféra UN GRAND MERCI A VOUS TOUS    a postupujúcim želáme BONNE CHANCE!

    • ...A Slovo bola u Boha
     • ...A Slovo bola u Boha

     • Dňa 12.12.2019 sa na našej škole konalo krajské kolo už 27. ročníka súťaže ...A Slovo bolo u Boha. V tomto roku predviedlo svoj talent až 60 recitátorov kresťanskej poézie a prózy. Naše gymnázium úspešne reprezentovalo viacero talentov: Zuzana Novotná (1. miesto, 5. kat. – próza), Soňa Babirátová (1. miesto, 4. kat. – poézia), Sebastián Oláh (2. miesto, 5. kat. – poézia), Lea M. Kaššovicová (2. miesto, 4. kat. – poézia) a Terezka Bajtošová (3. miesto, 3. kat. – próza). Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať GAM na celoslovenskom kole. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov.

    • Deň nemčiny - žiacka konferencia 2019
     • Deň nemčiny - žiacka konferencia 2019

     • Dňa 11. decembra 2019 na na škole konal tradičný „Deň nemčiny - žiacka konferencia 2019“ s medzinárodnou účasťou. Študenti konverzácií v nemeckom jazyku pod vedením PhDr. Jozefa Koltnera pripravili program s názvom „Typisch deutsch“ - kuchyňa, architektúra, príroda a autá. Časť s podnázvom „Ľudia a jazyk“ pripravila a početnému publiku z radov študentov školy predniesla p. Karin Bachmann z Rakúskeho inštitútu v Bratislave. Ako svoj príspevok k podujatiu zaspievali žiaci prímy A na záver nemecké vianočné koledy. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za skvelý výkon a tešíme sa na ďalší ročník.

    • Stravovanie - oznam
     • Stravovanie - oznam

     • Vedúca školskej jedálne upozorňuje, že posledná možnosť na odhlásenie stravy je v utorok 17.12. do 13:00 hod. a to z dôvodu finančného ukončenia kalendárneho roka v školskej jedálni. Vo štvrtok 19.12. sa bude vydávať obed tak ako zvyčajne od 11:30 do 13:30 hod. V piatok 20.12. sa v školskej jedálni nevarí.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Všetkých záujemcov o štúdium na našom gymnáziu (4 aj 8 ročná forma), ako aj ich rodičov, srdečne pozývame na Deň otvorených dverí na GAMe, ktorý sa uskutoční 13.12.2019 od 8.00 do 12.00 hod. Tešíme sa na vás!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 10.12.2019 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V okresnom kole nás budú reprezentovať v kategórii 1A Sofia Hečková zo S.A, v kategórii 1B Veronika Jurkasová z K.A, v kategórii 2A Patrícia Boboková Sx.A a Diana Jánošíková II.B. V kategórii 2C Simona Krištofovičová zo Sp.A postupuje priamo do krajského kola. Všetkým blahoželáme a držíme palce! 

    • Viedeň
     • Viedeň

     • Dňa 4. 12. 2016 objavovali študenti prvého ročníka Viedeň. Dozvedeli sme sa niečo o histórií, obdivovali sme architektúru a naplno si užívali predvianočnú atmosféru. Navštívili mne dve múzeá: v Prírodovednom múzeu sme si pozreli výstavu Mesiac: Veda a umenie a Umelecko-historickom múzeu sme obdivovali stálu expozíciu. Dúfame, že sa do Viedne čoskoro vrátime.

    • Hlinený dukát
     • Hlinený dukát

     • V kancelárii zástupkýň si môžete za 1 euro zakúpiť hlinený dukát. Môžete ho potom darovať bezdomovcom ako alternatívu k peňazným milodarom. Za dukát získajú ľudia v núdzi v Trnavskej arcidiecéznej charite potraviny, čaj alebo kávu. 

    • Adventná duchovná obnova
     • Adventná duchovná obnova

     • Dňa 9.12.2019 sa stretli všetci študenti a pedagógovia v mestskej športovej hale, aby spolu prežili pekné chvíle adventu spojené s jedným slovom SERVIAM. Prostredníctvom pestrého programu predstavili študenti svoje dobrovoľnícke aktivity, ktoré nerobia len v čase príprav na Vianoce, ale počas celého roka. Pracujú v Trnavskej charite, venujú sa streetworku, predávajú hlinené dukáty, ktoré sú náhradou milodarov pre bezdomovcov, pracujú s deťmi z detského domova, sú medzi dobrovoľníkmi, ktorí pracujú na záchrane kláštora Katarínka a robia množstvo ďaľších úžasných aktivít. SERVIAM nie je pre študnetov GAMu len slovo, ale je to prirodzená súčasť ich života.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 5.12. 2019 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Jakub Chorvatovič a na 2.mieste Dominik Hanzel zo S.A. V kategórii E sa na 1.mieste umiestnil Ján Jurík a na 2.mieste  Michal Marek z T.A. Títo úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

    • 9.12.2019
     • 9.12.2019

     • V pondelok 9.12. 2019 sa uskutoční duchovná obnova v mestskej športovej hale. Chceme upozorniť študentov, ktorí nechcú ísť v tento deň na obed, aby sa nezabudli odhlásiť. 

    • Anglické divadlo
     • Anglické divadlo

     • Dňa 26. 11. 2019 sa študenti III.A, III.B, Sp.A, IV.A a IV.B zúčastnili anglického divadelného predstavenia Tom Sawyer v Teatro Wüstenrot v Bratislave. Podmanivý príbeh amerického mladíka vo vynikajúcom spracovaní TNT Theatre Britain and the American Drama Group poskytol prvky komédie, ktoré sa striedali so žánrom trileru, aby napokon vyústili do romantického záveru. Predstavenie prinieslo bohatý kultúrny zážitok ako aj ovocie rozvíjania zručnosti počúvania s porozumením v anglickom jazyku.

    • Exkurzia Viedeň
     • Exkurzia Viedeň

     • 2.12.2019 sa skupina študentov tretiackych a štvrtáckych tried a žiaci zo seminárov z umenia a kultúry zúčastnili exkurzie do Viedne. Spolu sme sa vydali po stopách významných barokových umelcov. Naše prvé kroky viedli do jezuitského kostola, kde sme mali možnosť vidieť techniku Trompe-l'oeil na kupole od barokového majstra Andrea Pozza.  Následne sme sa presunuli do Kunst Historisches Museum, na výstavu barokových velikánov, Caravaggia a Berniniho. Okrem spomínaných mien, sa na expozícií objavili aj diela jednej z najvýznamnejších ženských autoriek baroka, Artemise Gentileschi.  Mgr. M. Kišš

    • I can
     • I can

     • Delegácia GAMákov zažila nezabudnuteľný týždeň! Zúčastnila sa celosvetového detského summitu I can v Ríme. Viac ako 2000 účastníkov zo 43 krajín sveta a my sme boli pri tom! Viac informácií už čoskoro...

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •