• Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti - postup do celoslovenského finále!
     • Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti - postup do celoslovenského finále!

     • Tento školský rok sa konal prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti.  Do prvého kola súťaže sa zapojilo viac ako 1900  študentov a do druhého kola ich postúpilo len 25. Marek Geleta (Sexta A) sa po druhom (podľa odborníkov náročnom) kole umiestnil na vynikajúcom druhom mieste a stal finalistom celoslovenského tretieho kola. Marekovi ďakujeme za reprezentáciu školy a vo finálovom kole mu prajeme veľa úspechov! 

       Odbornými garantmi súťaže sú Pracovná skupina kybernetickej bezpečnosti AFCEA, partneri zo súkromného sektora a ďalší partneri, najmä vysoké školy SR a profesijné a neziskové organizácie. 
      Súťaž je určená študentom vo veku od 16 do 20 rokov, na type navštevovanej školy nezáleží a jej cieľom bolo overiť znalosti súvisiace s oblasťou kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Tretie finálové kolo sa z dôvodu rizika šírenia nákazy coronavíruom uskutoční na konci letných prázdnin. Viac info na http://kybersutaz.sk/

       

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategória C. Simona Bučková z K.A  obsadila 5.miesto a Jakub Chorvatovič zo S.A 8.miesto. Obaja boli úspešnými riešiteľmi. Ďakujeme im za reprezentáciu školy.

    • SOČ
     • SOČ

     • V stredoškolskej odbornej činnosti nás v odbore zdravotníctva reprezentovali na krajskom kole Timea Ručková zo IV. A  (Kardiologické problémy detí) a Ivana Radosová zo Sx.A (Faktory ovplyvňujúce  vznik icteru neonatorum). Obe získali 4.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Prianie
     • Prianie

     • Zamestananci Gymnázia Angely Merici prajú našim študentom, ich rodičom a všetkým priateľom našej školy požehnané, pokojom, radosťou a nádejou naplnené veľkonočné sviatky.  

    • Oznam
     • Oznam

     • Vedúca školskej jedálne odporúča rodičom, aby si zastavili trvalé príkazy na stravovanie, v prípade, že si dokážu uvedenú službu vykonať z domu. Vzniknuté preplatky, (t.j. výšku konta) si rodičia môžu skontrolovať na portáli www.strava.cz.  Preplatky na stravnom budú vyplatené štandardným spôsobom začiatkom mesiaca júl.

    • Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba
     • Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

     • Združenie katolíckych škôl Slovenska pozýva na spoločné prežívanie duchovného programu pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Pondelok 6.4.

      10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

      Utorok 7.4.

      10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4.

      10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

      Prenos na: https://zkss.sk/

    • Oznam - internát
     • Oznam - internát

     • Školský internát pri GAM je z dôvodu pandémie zatvorený. Preto žiadame všetky ubytované dievčatá, aby si prišli prevziať všetky osobné aj školské veci najlepšie do 8.4.2020 (najneskôr do konca apríla 2020) v pracovné dni v čase od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00. Nič neberieme do úschovy. Termín prevzatia vecí si dohodnite telefonicky na čísle: 0904 006 464. Ďakujeme.

    • zatiaľ žiadne údaje
     •