• DOD inak...
     • DOD inak...

     • Je nám ľúto, že si tento rok nebudú môcť záujemcovia o štúdium na našej škole pozrieť odborné učebne, zaujímavé pokusy, nebudú sa môcť osobne stretnúť so študentami a učiteľmi. Ale pripravii sme pre vás apoň toto malé informatórium o škole: 

      Gymnázium Angely Merici

      Dovoľte, aby sme vám v krátkosti predstavili naše gymnázium.

      Prejsť na tento sway

    • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti!
     • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti!

     • Počas vianočných sviatkov vám prajeme pokoj a láskyplný čas so svojimi najbližšími. Nech sa narodenie Pána dotkne vašich sŕdc a naplní vás radosťou a nádejou. Tá nech vás spolu s pevným zdravím sprevádza počas celého nasledujúceho roka! 

      Pozrite si  krásny pozdrav od študentov IV.A: POZDRAV

      Prajeme vám všetko, čo radosť vzbudí, prajeme vám veľa lásky, ktorá spája ľudí.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 16.12.2020 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Boris Kováč z P.A, 2.miesto obsadil Benjamín Chrvala z P.A a 3.miesto Jaromír Marek zo S.A. V kategórii E sa na 1. mieste umiestnil Ján Jurík z K.A a 2.miesto patrí Jakubovi Chorvatovičovi z  T.A. Výhercom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Dňa 10.12. 2020 sa konalo online školské kolo Pytagoriády. Víťazom z jednotlivých ročníkov blahoželáme a sú to títo žiaci:

      PA: 1. Martin Kamenár, 2. Jakub Haršány, 3. Kamila Šimurdová

      SA: 1. Tamara Vančová, 2. Samuel Grman, 3. Janka Mikulášová

      TA: 1. Ema Kolarovičová, 2. Marcel Farbula, 3. Dominik Hanzel.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • V piatok 4. 12. 2020 sa konalo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré bude vo februári 2021. Výsledky sú nasledovné:

      A - kategória: 1. Oláh Sebastián (4.B), 2. Klásek Timotej (SpA), 3. Cuninková Hana (3.A)

      B - kategória: 1. Reiffersová Zuzana (SxA), 2. Chrvalová Žofia (SxA), 3. Bičanová Eliška (Sxa)

      Blahoželáme k úspechu!

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 8.12.2020 sa uskutočnilo dištančnom formou školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Prvé miesto získali s rovnakým počtom bodov Benjamín Chrvala zo Sp.A a Michal Šrank z III.A. Druhé miesto získal Matej Suchoň z III.A. Všetci traja sú úspešní riešitelia a postupujú do krajského kola. Blahoželáme!

    • Milí GAMáci!
     • Milí GAMáci!

     • Ako istotne viete, naša škola získala podporu projektu Erasmus+. V najbližších dvoch školských rokoch budeme realizovať viaceré aktivity a aj zahraničné mobility s hlavnou témou ServIam. Ešte viac sa budeme venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Spoločne s uršulínskymi školami v Nemecku (https://angela-dueren.de/) a v Poľsku (https://www.urszulanki.rybnik.pl/) a cirkevnou školou vo Francúzsku (https://leon13-chateauroux.fr/), budeme rozvíjať naše SERVIAM vo vzťahu s deťmi v detských domovoch, s ľuďmi bez domova, s odsúdenými, so seniormi a s tými, ktorí žijú opustení a sami, s utečencami a mentálne handicapovanými a samozrejme, ani naša Zem nezostane nepovšimnutá. 

      V rámci tohto dvojročného dobrodružstva máme pre vás prvú výzvu, do ktorej sa môžete aktívne zapojiť. Vytvorte spoločné logo, ktoré bude symbolom nášho spoločného projektu. Vaše kreatívne nápady očakávame najneskôr do 15. januára 2021. Všetky informácie nájdete na plagáte. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na p.prof. Blažovú alebo na sr. Damiánu. 

      Plagát: Serviam_(1).png

    • iBobor 2020 – máme víťazov
     • iBobor 2020 – máme víťazov

     • I tento rok sa naša škola v mesiaci november zúčastnila celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Tak ako každý rok, i tento rok máme v jednotlivých kategóriách víťazov. Víťazkami v kategórii Benjamín sa stali Svetlana Kenížová (P.A) a Janka Mikulášová (S.A), obe dosiahli plný počet bodov. Percentil 99 v tejto kategórie získal Jakub Haršány (P.A).  

      Víťazkou v kategórií Kadet sa stala Monika Suchoňová (T.A), ktorá získala plný počet bodov. Percentil 99 v tejto kategórii dosiahli: Lucia Vadovičová, Dominika Riedlmajerová, Marek Richnák, Ondrej Haršány a Veronika Šimurdová (všetci z triedy K.A).

      V kategórií Junior sa víťazom stal Vladimír Štefunko (1.A), ktorý získal plný počet bodov. Vynikajúci percentil 99 dosiahol Matúš Moravec z triedy 1.B.

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       

    • Zenit v programovaní – krajské kolo
     • Zenit v programovaní – krajské kolo

     • Dňa  26.11.2020 sa konalo Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Do krajského kola na základe výsledkov boli komisou vybraní: Samuel Vincent Ray, Adam Lopatka (obidvaja 4.A), Marek Geleta, Benjamín Chrvala a Juraj Malčovský (všetci traja Septima A).  Z nich sa najlepšie umiestnili Samuel Vincent Ray (4.A) a Marek Geleta (Sp.A), ktorí si vybojovali krásne 4.miesto. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
    • 00588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
    • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
    • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
    • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
    • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
    • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
    • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •