• Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

     • Zamestananci Gymnázia Angely Merici prajú našim študentom, ich rodičom a všetkým priateľom našej školy požehnané, pokojom a nádejou naplnené veľkonočné sviatky.  

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 26.3.2021 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády.1. miesto v kategórii A obsadil Filip Gašpárek zo Sp.A a 2.miesto Alexandra Havlíková z Kvinty A. Obaja nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Študent Ondrej Haršány z K.A vzorne reprezentoval našu školu v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9, kde získal 6. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Blahoželáme!

    • 3.výzva
     • 3.výzva

     • A sme tu znova! Prinášame ďalšiu sériu cvikov TU a k tomu bonusovú úlohu - týždeň bez sladených nápojov!  

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • A prinášame ďalšie pekné úspechy našich štuentov. Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii A. Michal Chorvatovič z Oktávy A obsadil 4.miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Na druhý deň 11.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii B, kde Simona Bučková z Q. A obsadila 4.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Sv. omša
     • Sv. omša

     • Link:  https://youtu.be/weA4MF6goME 

      Milí kolegovia, žiaci, rodičia, 

      v tomto špeciálnom čase, v ktorom čelíme rôznym výzvam, vás pozývame na spoločnú sv. omšu pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa, patróna našej školskej kaplnky. Sv. omša bude osobitne obetovaná za všetkých príbuzných a známych z rodín našich žiakov a zamestnancov, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zasiahnutí koronavírusom. 

      Sv. omša bude v piatok ráno o 8.00 hod streamovaná na YouTube kanáli. Link:  https://youtu.be/weA4MF6goME 

      Budeme radi, ak sa takto spoločne zjednotíme na spoločný úmysel. 

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12.3. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády v kategórii D. Reprezentovali nás žiaci z Kvarty A -  Dominika Šottníková, ktorá obsadila 5.miesto a Martin Barczay, ktorý získal 6.miesto. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Srdečne blahoželáme k úspechu!

    • Úspech v e-športe
     • Úspech v e-športe

     • Študenti Adrián Šúst, Matej Holúbek, Adam Honíšek zo IV.B, Sebastián Lovásik a Martin Vidlička zo IV.A sa zúčasnili na slovenskej stredoškolskej ešport lige v CS:GO. Umiestnili sa na 8. mieste zo 78 škôl Slovenska a Česka. Blahoželáme!

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

     • Študenti spoločenskovedného seminára sa podujali na neľahkú úlohu a zapojili sa do projektu rovesníckeho vzdelávania. Dorotka Dobošová a Jakub Slaninka odučili hodinu OBN v T.A, kde sa venovali trestnému právu. Dominik Sagan  a Juraj Štefunko sa v triede Sx.A bavili o typoch volieb na Slovensku. Predstúpiť prostredníctvom kamery pred svojich mladších spolužiakov v role učiteľa vyžaduje nie len odvahu, ale aj vysokú odbornú pripravenosť. Ale oplatilo sa, hodiny dopadli skvele!

    • Výzva byť fit č.2
     • Výzva byť fit č.2

     • Páčila sa ti prvá výzva? Darilo sa ti? Alebo si sa vôbec nezapojil? Aj tento týždeň sme pre teba pripravili sériu cvikov. Princíp je stále rovnaký. TU nájdeš video aj novú tabuľku zápisov, cviky by si mal zvládnuť počas každej prestávky. Tak sa do toho poriadne "zakusni"! Nie, nie do čokolády! Do cvičenia 

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 10. marca 2021 prebehlo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Tento rok boli vybranými knihami Kniha Exodus (1-24 kapitola), Kniha proroka Jonáš a Evanjelium sv. Jána. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii Jaromír Marek (S.A), Dominik Jindra (T.A) a Michal Marek (K.A).V 2. kategórii sa súťaže zúčastnili Juliana Krivosudská (Sx.A), Ján Chromík (II.A) a Dorota Kohutiarová (IV.A).Obidve družstvá sa umiestnili na prvých miestach vo svojej kategórii a postupujú do diecézneho (krajského kola). Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 11.3.2021sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie B  - projektová časť. Danka Trnková z I.B obsadila 2.miesto a postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme!

    • GAM na sociálnych sieťach
     • GAM na sociálnych sieťach

     • Život na GAMe môžete sledovať okrem našej webovej stránky aj na sociálnych sieťach facebook (Gymnázium Angely Merici)  a instagram (gam_trnava). Momentálne tam uverejňujeme zaujímavé videá... Vopred ďakujeme za všetky zdielania. 

    • Výzva byť fit
     • Výzva byť fit

     • Pridaj sa aj ty do prvej výzvy, ktorú sme pre teba pripravili. Rozhýb svoje telo! Nemáš čas? Stále máš on-line hodiny? Ani to nie je prekážka. Výzvu sme nastavili tak, aby sa dala zvládniť aj počas prestávok. Zopakuj si sériu cvikov každú prestávku. Ak nie si práve vo forme, môžeš cvičiť každú druhú prestávku. Cez víkend si sériu zopakuj aspoň 3-krát. Do tabuľky si môžeš zapísať pocity a komentáre ku každému dňu. Vždy v utorok popoludní zverejníme na stránke školy ďalšiu výzvu. Na konci mesiaca pošli vyplnené komentáre svojmu učiteľovi/učiteľke telesnej výchovy. Môžeš pripojiť aj nápad na ďalšiu výzvu. Video aj tabuľku nájdeš TU.

    • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

     • Na základe vyjadrenia RÚVZ TT zo dňa 3.3.2021 o neodporúčaní prevádzkovať prezenčnú výučbu v školách z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch TTSK zriaďovateľ Gymnázia Angely Merici rozhodol neotvoriť školu pre prezenčnú formu vyučovania v končiacich ročníkoch a naďalej od 8.3.2021 pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou. 

    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o poukázanie 2% z vašich daní. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na modernizáciu školy. Podrobnejšie informácie a predvyplnené tlačivo nájdete TU. Tlačivo treba v prípade zamestnancov vyplniť, podpísať a pripojiť potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Obe tlačivá treba poslať do 30.4.  na adresu daňového úradu alebo do 23.4.2021 na adresu školy. Ďakujeme.

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
    • 00588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
    • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
    • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
    • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
    • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
    • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
    • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •