• Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 23.4.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Geografickej olympiády. Našu školu v kategórii A veľmi pekne reprezentovali študenti Filip Gašpárek zo Sp.A, ktorý obsadil 7.miesto a Alexandra Havlíková z Q.A, ktorá obsadila 8.miesto. Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • 26. mája sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V kategórii ZŠ sa naši žiaci Jaromír Marek (S.A), Dominik Jindra (T.A), a Michal Marek (K.A) umiestnili na 4. mieste, keď na celkových víťazov stratili len 6 bodov. 

      V kategórii SŠ sa družstvo v zložení Juliana Krivosudská (Sx.A), Ján Chromík (2.A) a Dorota Kohutiarová (4.A) umiestnilo na 5. mieste a od celkového víťazstva ich delilo len 7 bodov. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

    • Rovesnícke vyučovanie na geografii
     • Rovesnícke vyučovanie na geografii

     • Odpady, recyklovanie, spaľovne, čo bude so životným prostredím v budúcnosti? Aj takýmito otázkami sa zaoberali naši terciáni dňa 21.5.2021 v rámci rovesníckeho vyučovania na geografii. Danú tému si pre nich pripravila Aneta Pecková zo Sx.A, kde zaujímavými informáciam,i ale aj aktivitami motivovala žiakov k ekologickému cíteniu a zodpovednosti k našej planéte.

    • Pohľad do sveta EÚ
     • Pohľad do sveta EÚ

     • 18 študentov zo spoločenskovedného seminára a zo Sx.A sa zúčastnili dlhodobého cyklu prednášok spojených s diskusiou pod názvom Pohľad do sveta EÚ. Projekt organizovala Viktória Malinčáková - študentka Nexteria Leadership Academy. Aké boli témy a prednášajúci sa dozviete TU. Učastníci získali ceny a odborné publikácie. Špeciálne boli ocenení aj najaktívnejší žiaci počas diskusií. 

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Z našej školy sa zapojilo 20 šikovných žiakov. Všetci súťaž so cťou zvládli a najlepšie sa umiestnil Jakub Haršány P.A so 100% úspešnosťou, Tomáš Gramblička P.A mal 97% úspešnosť. Úspešný bol aj Matúš Pestún T.A s percentilom 92.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme k pekným výsledkom.

      Každý súťažiaci si môže pozrieť svoje výsledky na stránke https://matematickyklokan.sk/forms/vysledky-ziakov.php so svojim kódom.

    • IQ olympiáda – postup do celoslovenského kola
     • IQ olympiáda – postup do celoslovenského kola

     • Dňa 6.5.2021 sa konalo regionálne kolo IQ olympiády, do ktorého zo školského kola postúpila Janka Mikulášová (Sekunda A). Janka bola aj v tomto kole úspešná a postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme k úspechu a držíme palce v celoslovenskom kole. 

    • Programátorská súťaž ScratchCup – celoslovenské kolo
     • Programátorská súťaž ScratchCup – celoslovenské kolo

     • Dňa 21.4.2021 sa uskutočnila celoslovenská programátorská súťaž ScratchCup 2021. Z našej školy sa najlepšie umiestnila Janka Mikulášová z triedy Sekunda A, ktorá sa umiestnila na krásnom 11. mieste. Súťaže sa zúčastnilo 185 žiakov z 30 škôl z celého Slovenska. Janke, aj všetkým súťažiacim z našej školy ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Nástup na prezenčné vzdelávanie
     • Nástup na prezenčné vzdelávanie

     • Od pondelka 17.5.2021 všetci žiaci prechádzajú na prezenčnú formu výuky v škole. Je potrebné, aby sa stravníci v prípade záujmu prihlásili na stravu do 14.5.2021 do 13.00 hod. telefonicky u vedúcej školskej jedálne alebo cez stránku strava.cz.

    • Sviatok Nanebovstúpenia Pána
     • Sviatok Nanebovstúpenia Pána

     • V deň prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána (13. mája 2021) budeme mať sv. omšu o 8.00 hod. v školskej kaplnke. Nakoľko je však limitovaný počet veriacich na sv. omši, žiaci, ktorí sa učia prezenčne, budú sledovať sv. omšu v triedach (https://youtu.be/M3cGIhagMbY) a tí, ktorí chcú a môžu pristúpiť k sv. prijímaniu, tak počas sv. prijímania prídu pred školskú kaplnku, kde im brat Filip rozdá sv. prijímanie. Žiaci, ktorí sa učia dištančne, budú sledovať sv. omšu online na uvedenom linku: https://youtu.be/M3cGIhagMbY 

    • Organizácia vyučovania od 10.5 do 14.5.
     • Organizácia vyučovania od 10.5 do 14.5.

     • V pondelok 10.5.2021 majú všetci študenti riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok. Trnavský okres zostáva červený, preto študenti 1. - 3. ročníkov, kvinty až septimy pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Ostatní študenti sa učia prezenčne. 

    • Krajské kolo Chemickej olympiády
     • Krajské kolo Chemickej olympiády

     • 22.4.2021 sa konalo KK Chemickej olympiády, kategória D. Našu školu reprezentovali M. Barczay a D. Šottníková. Obaja boli úspešní riešitelia. Blahoželáme im k úspechu!

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
    • 00588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
    • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
    • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
    • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
    • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
    • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
    • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •