• Prianie
     • Prianie

     • Prajeme vám krásne a požehnané Vianoce! Nech je vaše srdce obklopené láskou vašich blízkych, duša naplnená Božími darmi a vaše telo plné zdravia. To vám prajeme nie len počas vianočných sviatkov, ale po celý nový rok! 

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Školské kolo A. kategórie Chemickej olympiády sa konalo 3.12.2021. Na prvom mieste sa umiestnil Janko Chromík z III.A, na druhom mieste tesne za ním Zuzka Reiffersová zo Sp.A, ktorí sú aj úspešní riešitelia, na treťom mieste Lívia Plachetková zo IV.A. Všetci postupujú do krajského kola. Držíme im place!

    • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka sa konalo online 10. 12. 2021. V kategórii A  súťažilo 9 žiakov, v kategórii B rekordných 15 žiakov. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť, víťazom blahoželáme a želáme úspech v krajskom kole.

      Výsledky sú nasledovné: A kategória1. miesto Zuzana Reiffersová (Sp. A), 2. miesto Eliška Bičanová (Sp. A), 3. miesto Alžbeta Gunišová (3.B), B kategória 1. miesto Patrik Žemla (1.B), 2. miesto Mária Margita Jindrová (2.A), 3. miesto Terézia Šranková (2.A)

    • Veľká súťaž
     • Veľká súťaž

     • Milí GAMáci! Máme pre vás skvelú ponuku! Súťaž o najlepší kreatívny, originálny a najmä myšlienkovo hlboký nápad na reklamu o našej škole. Viete, čo jeto storytelling? Istotne áno. A práve ideme tvoriť storytelling o našej škole a vy môžete byť jeho autorom, inšpirátorom, tvorcom, hrdinom. Pošlite nám námet na storytelling o našej škole, ktorý by obsahoval aj konkrétnu hodnotu, ktorú naša škola dáva, ktorú si tu vážime, či už jeto priateľstvo, rodinná atmosféra, hodnota každého z nás, či čokoľvek iné, čo si na našej škole vážite a máte to radi. Inšpirovať sa môžete aj krásnymi reklamami z dielne John Lewis, ktorý každoročne prináša reklamu s konkrétnou hodnotou:

      https://www.youtube.com/watch?v=AsyD3W2pWU8&ab_channel=LeoBurnettPraha

      https://www.youtube.com/watch?v=7xGW_M0O4xI&ab_channel=GuardianNews

      Vaše nápady pošlite prostredníctvom emailu na adresy:vozarova@gamtt.sk, luzna@gamtt.sk do 10. januára 2022. Najoriginálnejšie nápady odmeníme a nápad, podľa ktorého spracujeme reklamu o našej škole, odmeníme aj finančne.Tak neváhajte a tvorte! Pustite uzdu svojej fantázii.V prípade akýchkoľvek otázok nám spokojne píšte.Tešíme sa na Vaše nápady!

    • Majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ a OG v online šachu 2021
     • Majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ a OG v online šachu 2021

     • 9.12.2021 sa uskutočnil na portáli  Lichess.org šachový turnaj žiakov a žiačok ZŠ a OG. GAM reprezentovalo 7 žiakov. Najlepšie sa umiestnil Ondrej Nádaský zo S.A, na 12. mieste. Získal 4 body zo siedmich, na postup do celoslovenského kola mu chýbalo len 0,5 bodu. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že o rok sa niektorý náš šachista prebojuje do najlepšej desiatky!

    • Adventno - vianočná GAMácka výzva
     • Adventno - vianočná GAMácka výzva

     • Milí rodičia, študenti, milí kolegovia,
      blížia sa Vianoce, čas lásky, novej nádeje a čas obdarovávania sa, kedy si pripomíname pre nás ten najväčší dar, ktorým je Ježiš.
      Avšak niektorí ľudia nemajú možnosť zažiť také sviatky, ako ich my poznáme. Vianočný stromček, darčeky, večera, koláčiky, príjemná atmosféra, pokoj. Existujú rodiny v núdzi, aj blízko nás, ktoré potrebujú pomoc. Preto prichádzame s adventno-vianočnou GAMáckou výzvou -  pomôcť týmto rodinám tak, že v spolupráci s mestom Trnava a Trnavskou arcidiecéznou charitou spravíme nákup trvanlivých potravín a drogérie, ktoré následne odovzdáme konkrétnym rodinám. Vzhľadom k pandemickým opatreniam a uzatvoreným školám nebudeme zbierať konkrétne potraviny, ale pozývame vás finančne prispieť na nákup týchto prostriedkov.
      Celej škole bude automaticky vo štvrtok, 9.12.2021, nastavená platba cez EduPage na sumu 2€. Platba je však dobrovoľná. Ak chcete prispieť menej, pošlite na účet ZRPŠ nižšiu sumu, ak chcete prispieť viac, pošlite viac. Ak nechcete prispieť alebo nemáte možnosť prispieť, nemusíte prispievať a platba vám bude neskôr zrušená. Chceme vás však povzbudiť, aby sme aj v tomto čase lockdownu unlockli naše srdcia.
      Prosíme vás, aby ste na túto výzvu zaslaním finančnej podpory odpovedali najneskôr do 12.12.2021, aby tak zástupcovia študentskej rady mohli 15.12.2021 uskutočniť daný nákup, vytvoriť krabice pre jednotlivé rodiny a odovzdať ich zástupcom mesta Trnavy a Trnavskej
      arcidiecéznej charite.
      Naši najmladší študenti vytvoria jednotlivým rodinám zároveň aj vianočný pozdrav s prianím.

      Za vašu štedrosť vám v mene tých, ktorí sa ocitli v núdzi, vopred ďakujeme.
      O priebehu tejto zbierky vás budeme informovať aj fotodokumentáciou pri realizácii projektu. 

      A ešte jedna špeciálna ponuka: tá trieda, ktorej sa podarí vyzbierať najvyššiu sumu, zabezpečí jednej rodine okrem potravín aj vianočný stromček s ozdobami.

      Ďakujeme!

    • Olympiáda ľudských práv - šk. kolo
     • Olympiáda ľudských práv - šk. kolo

     • 7.12.2021 sa stretlo 16 študentov nášho gymnázia na online školskom kole Olympiáy ľudských práv. 1. miesto získal Martin Ušák zo Sp.A, ktorý bude našu školu reprezentovať na krajskom kole vo februári 2022. Druhé miesto získala Paulína Juráková z II.B. a o tretie miesto sa podelili Alexandra Gallová zo Sx.A a Lucia Krpelanová z II.A.  Blahoželáme! 

    • Olympiáda v NEJ
     • Olympiáda v NEJ

     • Dňa 26.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 33 žiakov našej školy. Do okresného kola postupujú v kategórii 1A Daniela Ella Štricová (Prima), v kategórii 1B Jakub Chorvatovič (Kvarta), v kategórii 2A Gregor Polák (2.A) a Veronika Balážová (2.B) a v kategórii 2B Terézia Očenášová a Eliška Bičanová (Septima). Všetkým  postupujúcim gratulujeme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii našej školy v okresnom kole.

    • zatiaľ žiadne údaje
     •