• DofE expedícia č.1
     • DofE expedícia č.1

     • Dňa 20.mája 2022 sme na našom Miestnom centre DofE pri Gymnáziu Angely Merici začali šiestu sezónu expedícií v 6.roku fungovania centra. Sezónu otvorili 3 skupiny na Bronzovej úrovni ich cvičnými expedíciami. Boli to Dofáci z I.A, I.B a triedy Q. A a expedičné vedúce Mgr. Jana Kuracinová a Mgr. Martina Vranikovičová. Trasa: Naháč Katarínka a stanovanie na  Dobrej Vode.  Dofáci mali dobrú kondíciu, niektorí boli výnimočne vybavení a pobalení (Janko Jurík mal snáď všetko, na čo ste si spomenuli). Ani dážď v noci počas stanovania ich nedemotivoval. Cvičnú expedíciu dali ľavou zadnou a tak sa tešíme na ďalšie skupiny! 

    • IT v Nitre – súťaž v programovaní
     • IT v Nitre – súťaž v programovaní

     • Dňa 28. mája 2022 sa uskutočnil 2. ročník programátorskej súťaže IT v Nitre, ktorú organizuje Katedra informatiky FPV UKF Nitra.  Aj na tejto súťaži sme získali krásne výsledky - na 3. mieste sa umiestnil Vladimír Štefunko (II.A) a na 4. mieste Zuzka Reiffersová (Sp.A). Juraj Heriban (Sp.A) sa stal úspešným riešiteľom. Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

    • Buzalkova Trnava 2022 - IKT prezentácie
     • Buzalkova Trnava 2022 - IKT prezentácie

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Buzalkova Trnava, ktorú pre cirkevné školy vyhlasuje Trnavská arcidiecéza. Téma tohto ročníka bola  "Za synodálnu cirkev - spoločenstvo, spoluúčasť, misia". V kategórií IKT prezentácie - stredné školy krásne 1. miesto získala Magdalénka Hornáčková z triedy 1.A. Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Magdalénke srdečne blahoželáme.  

    • Pikopretek
     • Pikopretek

     • Dňa 19.5. sa štvorčlenné tímy z tried Prima, Sekunda, Tercia a Kvarta zúčastnili športovo-logickej súťaže Pikopretek v Bratislave. Z každej kategórie zverejnili poradie prvých 10 tímov, pričom primanský tím obsadil 2. miesto, žiaci z kvarty obsadili 3. miesto, tím žiakov z tercie obsadil 9. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme.

    • HRDINOVIA DŇA
     • HRDINOVIA DŇA

     • Darovanie krvi je odvážny humánny čin, ktorý zachraňuje ľudské životy. Na  výzvu Trnavskej transfúznej stanice  DNES KVAPKA,  ZAJTRA ŽIVOT  sa na darovanie krvi odhodlalo 12 tretiakov. Podmienky darovania krvi sú veľmi prísne, kritériá spĺňali len šiesti z nich. Kvôli ďalším zdravotným komplikáciám samotné darovanie krvi absolvovali len traja naši hrdinovia. Dnes prekonali sami seba Eliška, Sabrina a Samuel, zajtra môže ich darovaná krv zachrániť život. Máte náš obdiv a uznanie. Dnes ste darovali nádej na život.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • V dňoch 29.4.2022-1.5.2022 sa konalo celoslovenské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentoval Filip Gašpárek z Ok.A. Obsadil veľmi pekné 7. miesto. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu geografie na vysokej škole.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Všetci študenti, ktorí sa zúčastnili krajského  kola Chemickej olympiády v C. kategórii, boli úspešní riešitelia! Miriam Váleková z I.A obsadila 4.miesto, Linda Opálená Q.A 6.miesto, Martin Barczay Q.A  12.miesto a Alica Boledovičová z I.B 15.miesto. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

    • Najlepší na Slovensku!
     • Najlepší na Slovensku!

     • Starší žiaci získali na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 1. miesto! Veľmi sa tešíme z fantastického úspechu! Ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy a s. Damiáne za prípravu oboch úspešných tímov. 

    • Biblická olympiáda - celoslovenské kolo
     • Biblická olympiáda - celoslovenské kolo

     • J. Turenič, M. Chromík z P.A a D. Jindra z K.A tvoria šťastný tím, ktorý sa prebojoval v celoslovenskom kole Biblickej olympiády na fantastické 2.miesto! Ďakujeme za reprezentáciu školy, tešíme sa s vami!

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dvanásť žiakov našej školy sa zapojilo do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Piati z nich mali percentil v rámci Slovenska viac ako 90. Vladimír Štefunko (2.A) - 97,76, Marcel Farbula (K.A)- 94,87, Ondrej Haršány (Q.A )- 94,4,  Adam Bardiovský (Sx.A) - 93,88, Nina Janíková (K.A)- 91,13. Gratulujeme.

    • Matematická olympiáda Z7, Z6
     • Matematická olympiáda Z7, Z6

     • Blahoželáme Martinovi Kamenárovi zo S.A k 2. miestu v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z7. Ďalšími úspešnými riešiteľmi v kategórii Z6 sú žiaci z P.A Liliana Kasalová (5.-7.miesto) a Lukáš Rapant (8.-11.miesto). Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Župná olympiáda
     • Župná olympiáda

     • V dňoch 28. a 29.4.2022 sa uskutočnil XIV. ročník Župnej olympiády stredoškolákov Trnavského samosprávneho kraja. Naše študentky a študenti súťažili v atletike a netradičných športoch a predviedli výborné výkony. Samuel Hurek vyhral 1. miesto v behu na 200m. V behu na 100m sa umiestnil Samuel na 3. mieste. Eliška Gašpárková v behu na 400m získala 2. miesto. V štafetovom behu 4x100m skončili chlapci (Ondrej Šesták, Matúš Moravec, Lukáš Vittek, Samuel Hurek) na 2.mieste. Ďalšie pekné umiestnenia dosiahli: Benjamín Chrvala (4. miesto, beh na 800m), Daniel Sagan (4. miesto, beh na 3000m), Aneta Pecková (4. miesto, hod diskom), 4. miesto štafeta 4x100m dievčatá (Veronika Dúbravská, Ivana Kolejová, Laura Váleková, Eliška Gašpárková), 4. miesto švédska štafeta (Ivana Kolejová, Mátuš Moravec, Žofia Chrvalová, Juraj Ševeček), Simona Bučková 4.miesto beh na 1500m, Juraj Ševeček (5. miesto, beh na 400m), Dominika Šottníková (9. miesto, beh na 100m), Matúš Moravec (6. miesto skok do diaľky).
      V netradičných športoch v rope skiping sa umiestnili Jozef Čurma na 2. mieste a Nina Zemková na 3. mieste.
      K úspechom srdečne gratulujeme!
      A nakoniec pochvala patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili. Ako povedal zakladateľ novovekých olympijských hier Pierre de Coubertin: „Podstatné nie je víťazstvo, ale úsilie.“

    • Vybíjaná žiačok ZŠ
     • Vybíjaná žiačok ZŠ

     • Dňa 26.4.2022 sa uskutočnili zápasy základných skupín vo vybíjanej ml. žiačok. Naše dievčatá skončili v skupine na 3. mieste. Školu reprezentovalo družstvo: Beláková Anežka, Černá Sára, Gregušová Mária, Kasalová Liliana, Komiňáková Tereza, Kuvová Mária, Mareková Katarína, McCauley Eilish, Štricová Daniela Elle, Trubínyová Tereza, Zemková Nina.

    • Dvojnásobný úspech na Biblickej olympiáde
     • Dvojnásobný úspech na Biblickej olympiáde

     • V dňoch 26. a 27. apríla 2022 sa konali diecézne (krajské) kolá Biblickej olympiády. V kategórii ZŠ sa náš tím v zložení Ján Turenič (P.A), Matúš Chromík (P.A) a Dominik Jindra (K.A) umiestnil na skvelom 1. mieste. V kategórii SŠ sa tím v zložení Michal Marek (Q.A), Juliana Krivosudská (Sp.A) a Ján Chromík (3.A) umiestnil taktiež na vynikajúcom 1. mieste. Oba tímy postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 16.-18. mája 2022 v Košiciach. Gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
    • 00588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
    • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
    • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
    • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
    • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
    • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
    • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •