• Ocenenie sTOPa 2019
     • Ocenenie sTOPa 2019

     • Asociácia krajských rád mládeže a Odbor mládeže ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR udelili ocenenie sTOPa 2019 nášmu študentovi Šimonovi Podešvovi z Ok.A v kategórii Aktívny mládežník. Srdečne blahoželáme!

    • Odovzdávanie certifikátov ECDL
     • Odovzdávanie certifikátov ECDL

     • Naša škola v rámci projektu IT akadémia umožnila žiakom získať medzinárodný certifikát ECDL. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Zapojili sme sa v dvoch vlnách a certifikát získali 3 učitelia a 27 študentov. Certifikáty študentom odovzdala pani riaditeľka. Odvážnym a usilovným študentom gratulujeme, pretože mali najlepšiu úspešnosť  medzi testovanými školami v okolí. Veríme, že sa tento rok rovnako úspešne zapoja ďalší študenti.

    • Misijný týždeň
     • Misijný týždeň

     • Misijný týždeň je tu opäť! A tentokrát celkom špeciálne! Sv. Otec František vyhlásil mesiac október 2019 za mimoriadny mesiac misií. Aj na našej škole sa uskutoční misijný týždeň. Od pondelka do piatku, vo vestibule školy si budete môcť zakúpiť koláčiky a iné dobroty počas prestávok. Stretneme sa s hosťami, ktorí majú rôznu skúsenosť z misií, spojíme sa s misionárkou priamo na Hondurase a spoločným úsilím podporíme misijné uršulínske diela v Senegale/Kamerune. Tešíme sa na vaše dobroty a kreativitu :) 

    • Vida science
     • Vida science

     • Dňa 8.10. sa žiaci S.A a I.B zúčastnili exkurzie do vedeckého Vida science centra v Brne. Odhlalili tajomstvá odpočúvania, akú frekvenciu má ich hlas, koľko meria naše črevo, ako sa trasie naša zem pri zemetrasení a ďalšie iné zákonitosti prírody. 

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Každý žiak našej školy má možnosť zapojiť sa do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa uskutoční 28.11.2018. Podrobné informácie o súťaži, aj typové otázky z jednotlivých tém, sú zverejnené na: http://sutazexpert.sk/. Prihlásiť sa a zaplatiť štartovné môžete u p.p. Čapkovičovej v kabinete matematiky do 25.10. 2018. Žiak hradí polovicu štartovného, teda len 2€, zvyšok bude uhradený z rodičovského príspevku.   

    • Médiá - exkurzia
     • Médiá - exkurzia

     • 1.10. 2019 sa študenti seminára z umenia a kultúry a študenti triedy II. B zúčastnili exkurzie do médií v Bratislave. Pozreli si štúdiá TV Markíza a TA 3. fotky nájdete vo fotoalbume.

    • Programátorský krúžok - IT Akadémia
     • Programátorský krúžok - IT Akadémia

     • Gymnázium Angely Merici Trnava otvára od 11.10.2019 krúžok programovania zameraný na prípravu na programátorsku súťaž Zenit. Krúžok je určený žiakom SŠ a gymnázií, ktorí ovládajú základy programovania. Krúžok bude bývať v piatok od 13:45 -15:15h. Prihlásiť sa môžu aj študenti iných stredných škôl. Na krúžok je možné sa prihlásiť cez portál IT Akadémie, ak je študentova škola partnerskou školou alebo mailom na sekretariat@gamtt.sk do 10.10.2019.

    • Víkendovka
     • Víkendovka

     • V dňoch 27.- 29.septembra 2019 sa študenti I.A a I.B zúčastnili víkendovky vo františkánskom kláštore v Beckove. V piatok mali pripravené aktivity na spoznávanie, prechádzku po Beckove, sv. omšu a nočnú adoráciu. 

      V sobotu sa modlili formou Lectio divina a zdieľali sa s nedeľných čítaní. Počas svätej omše medzi nás zavítal aj bývalý GAMák Rasťo Kavoň, ktorý sa im prihovoril krátkym svedectvom. Potom nasledovali aktivity zamerané na úctu, prostredníctvom ktorých objavovali, kým v skutočnosti sú a ako ich vnímajú iní. Taktiež spoznali svoje duchovné dary a objavovali hodnotu Serviam. Top aktivitou bola jednoznačne večerná schovávačka v zákutiach tajomného kláštora. Večer ukončili filmom Zlo.

      V nedeľu sa spolu s farnosťou zúčastnili na sv. omši a po spoločnom obede sa vrátili späť domov.

      Víkend bol naplnený radosťou, humorom a vzájomným spoznávaním sa. Viacerí zažili duchovné znovuzrodenie aj vo svätej spovedi. Sme vďační za spoločne prežití čas!

    • Prvé stretnutie dofákov
     • Prvé stretnutie dofákov

     • Prvé stretnutie dofákov všetkých úrovní (aj záujemcov, ktorí ešte váhajú) sa uskutoční v stredu 2.10. o 13.45 hod. v spoločenskej miestnosti.

    • P - MAT na GAMe
     • P - MAT na GAMe

     • Vo štvrtok 19.9.2019 zavítali na našu školu dobrovoľníci z neziskovej vzdelávacej organizácie P- MAT.  Svoje projektové vyučovanie (trochu matematiky, trochu fyziky a veľa tvorivej zábavy) zrealizovali v triedach P.A, S.A a T.A. Ďakujeme! 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie pre 2., 3., a 4. ročník, pre S.A, T.A, K.A, Sx.A, Sp.A, Ok.A sa uskutoční dňa 25.9.2019 o 16.30 hod. v kmeňových triedach.

      Rodičovské združenie pre P.A, I.A a I.B sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 hod. v spoločenskej miestnosti na 3. poschodí. Po spoločnej časti budú nasledovať triedne schôdzky v kmeňových triedach. Rodičovské združenie pre Q.A sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 v kmeňovej triede.

       

    • Ocenenie GAMu
     • Ocenenie GAMu

     • Naše gymnázium získalo ocenenie za aktívny prístup k enviromentálnemu vzdelávaniu v rámci projektu Recyklo hry. Ďakujeme kolegyni PaedDr. B. Kováčovej za realizáciu tohto projektu. diplom.pdf​​​​​​​

    • Debatný krúžok
     • Debatný krúžok

     • Chceš získať komunikačné zručnosti a kritické myslenie? Chceš pri tom zažiť aj zábavu? Tak neváhaj a prihlás sa na debatný krúžok, ktorý povedie externista Mgr. Matej Fabián. Plagát:Debatny_kruzok_(1).pdf​​​​​​​

    • Vedecký veľtrh
     • Vedecký veľtrh

     • Triedy Kvinta a Kvarta sa v piatok 13.9. 2019 vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy, kde hravou formou vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy a záujmové organizácie dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Formou interaktívnych experimentov si žiaci sami mohli overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Cieľom veľtrhu je motivovať žiakov študovať vedu.

    • Ocenení Dofáci
     • Ocenení Dofáci

     • Dňa 10.9.2019 sa konalo slávnostné odvzdanie bronzových a strieborných ocenení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) za prítomnosti pani prezidentky SR, veľvyslanca Veľkej Británie a iných vzácnych hostí. Za našu školu si bolo prevziať cenu 9 bronzových a 5 strieborných študentov GAMu.  Ocenenie si prevzali z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja - župana .J.Viskupiča a tiež speváčky Celeste Buckhingam, ktorá ich potešila svojím hudobným vystúpením. 

    • Oznam pre študentky na internáte
     • Oznam pre študentky na internáte

     • Stravovanie v ŠJ  pre ubytované študentky  sa začína 2. septembra  /pondelok/ večerou. Večeru bude mať každá študentka, ktorej platba bude pripísaná na účet školskej jedálne najneskôr 30.8.2019. V prípade, že platbu zrealizujete neskôr, pošlite doklad o úhrade stravy na email: rayova@gamtt.sk. V prípade, že študentka  má stravu zaplatenú, ale nenastúpi do internátu v stanovenom termíne, je nutné, aby sa  včas odhlásila zo stravy, pretože jej bude automaticky počítaná strava od 2. septembra

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •