• Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dana Trnková v I.B získala na celoslovenskom kole Biologickej olympiády (kat. B, projektová časť) pekné 8. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme!

    • IQ olympiáda – školské kolo
     • IQ olympiáda – školské kolo

     • Aj  tento rok sa naša škola zapojila do logickej súťaže IQ olympiáda, ktorá tento rok prebiehala v mesiaci apríl online formou. V školskom kole sa na 1. mieste umiestnila Janka Mikulášová, na 2. mieste Tamarka Vančová (obe Sekunda A), na 3. mieste sa umiestnil Ondrej Haršány z Kvarty A.  

      IQ olympiáda nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Všetkým gratulujeme k úspechu! 

    • IT v Nitre – súťaž v programovaní
     • IT v Nitre – súťaž v programovaní

     • Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnil 1. ročník programátorskej súťaže IT v Nitre, ktorú organizuje Katedra informatiky FPV UKF Nitra. Tento rok súťaž, vzhľadom na súčasnú situáciu, prebiehala online. Do súťaže bolo zapojených 15 škôl z celého Slovenska. Aj na tejto súťaži sme získali krásne výsledky - na 2. mieste sa umiestnila Gabika Chutňáková (Ok. A) a na 3. mieste Adam Lopatka (IV.A).

      Súťaže sa zúčastnili aj Vladimír Štefunko (I.A), Ján Chromík (II.A), Jakub Bordáš, Michal Bahna, Matej Suchoň (všetci traja III.A), Benjamín Chrvala, Marek Geleta (obaja Sp. A) a Samuel Vincent Ray (IV.A). Všetci menovaní sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Krásne úspechy dosiahli naši študenti v Matematickej olympiáde. Zúčastnili sa okresného kola vo všetkých kategóriách. Medzi najlepše umiestnenia patrí: 1.-2.  miesto Z6 Jakub Haršány z P.A, 1. miesto Z7 Janka Mikulášová S.A. Ďaľších úspešných riešiteľov nájdete v tabuľke TU. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k úspechom!

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • 8.4.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii B. Ján Chromík z II.A získal 1. miesto a Zuzana Reiffersová zo Sx.A 2. miesto. Obaja boli jedinými úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme ku krásnemu úspechu!

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • V utorok 20. apríla 2021 sa konalo diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády z Knihy Exodus, Knihy proroka Jonáša a z Evanjelia sv. Jána. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii - Jaromír Marek (S.A), Dominik Jindra (T.A) a Michal Marek (K.A) a v 2. kategórii - Juliana Krivosudská (Sx.A), Ján Chromík (2.A) a Dorota Kohutiarová (4.A). Obe družstvá sa vo svojich kategóriách umiestnili na 1. mieste a postupujú do celoslovenského kola. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole! 

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Žiaci našej školy získali pekné umiestnenia v okresnom kole Pytagoriády. V kategórii P6 získal JaJub Haršány z P.A 1. miesto. Jeho spolužiačka Kamila Šimurdová získala 6. miesto a bola úspešnou riešiteľkou. V kategórii P7 bol úspešným riešiteľom Samuel Grman zo S.A, ktorý sa umiestnil na 12. mieste. Ďalšie 1.miesto získal v kategórii P8 Marcel Farbula z T.A. Dominik Hanzel z T.A získal 17.miesto a bol úspešným riešiteľom. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy. 

    • MS v šachu
     • MS v šachu

     • Cez víkend 17.-18.4.2021 sa uskutočnili prvé online majstrovstvá Slovenska družstiev v zrýchlenom šachu študentov a žiakov SŠ a ZŠ. V sobotu sa na turnaji SŠ zúčastnilo 70 škôl, tím GAM osadil 12. miesto, náš najlepší hráč Vladimír Štefunko z I.A skončil na 7. mieste z 341 študentov. V nedeľu na turnaji ZŠ sa zúčastnilo 116 škôl, tím GAM obsadil 27. miesto, najlepší hráč Marcel Farbula z TA obsadil 71. miesto z 538 žiakov.Všetkým šachistom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • OĽP - 1.miesto
     • OĽP - 1.miesto

     • Filip Bachratý zo IV.B postúpil do celoslovenského kola Olympiády ľudských práv. Tá pozostáva z dvoch častí - písanie úvah a prezenčná časť, ktorá sa uskutoční v júni. Prvá časť je už vyhodnotená a Filip získal 1. miesto! Garantom jeho témy je verejná ochrankyňa práv, ktorá jeho prácu ohodnotila ako najlepšiu na Slovensku. Blahoželáme a držíme palce v prezenčnej časti.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Na krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii C nás reprezentovali traja študenti: Matúš Moravec I.B (7.miesto, ÚR), Vladimír Štefunko I.A (9.miesto, ÚR) a Adam Bardiovský Q.A (10.miesto). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Súťaž MatX
     • Súťaž MatX

     • 8.4. 2021 sa štyri tímy z kvarty a tercie zúčastnili celoslovenskej súťaže MatX. Súťaž bola matematicko - logicko - strategická. Najvyššie sa umiestnil tím T.A - Ema Kolarovičová, Nina Janíková, Jakub Chorvatovič a Dominik Hanzel, spomedzi 222 tímov skončili na 15. mieste. Blahoželáme im k úspechu. 

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 29. marca 2021 sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Terka Gajdošová zo Sekundy A v kategórii 1A obsadila 1.miesto. V kategórii 1B zvíťazila na 1.mieste Sofia Stašková z Kvarty A s viditeľným náskokom pred svojou superkou o 20 bodov.  V kategórii 1C súperili medzi sebou súrodenci Anička a Martin Mariothoví. V tejto kategórii frankofónov môže škola nominovať 2 žiakov. V krajskom kole zvíťazila Anička o 3,5 bodov pred Martinkom. 

      Čo sa týka kategórií na vyššom stupni - kategóriu 2A nereprezentoval nikto z druhého ročníka ani z Kvinty. Preto vás povzbudzujeme milí študenti, aby ste nabrali nabudúce odvahu a aspoň to vyskúšali :) 

      Kategóriu 2B reprezentoval Matúš Dubovský zo 4.A. Obsadil 2.miesto. Kategóriu 2C reprezentoval Gabriel Fraňo zo Septimy A. Tiež obsadil 2.miesto.

      Všetkým veľmi pekne ďakujeme za odvahu, aj štúdium navyše. Blahoželáme️! Víťazom prvých miest prajeme Beaucoup de chance et de courage!!! v celoštátnom kole! 

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

     • Zamestananci Gymnázia Angely Merici prajú našim študentom, ich rodičom a všetkým priateľom našej školy požehnané, pokojom a nádejou naplnené veľkonočné sviatky.  

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 26.3.2021 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády.1. miesto v kategórii A obsadil Filip Gašpárek zo Sp.A a 2.miesto Alexandra Havlíková z Kvinty A. Obaja nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Študent Ondrej Haršány z K.A vzorne reprezentoval našu školu v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9, kde získal 6. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Blahoželáme!

    • 3.výzva
     • 3.výzva

     • A sme tu znova! Prinášame ďalšiu sériu cvikov TU a k tomu bonusovú úlohu - týždeň bez sladených nápojov!  

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • A prinášame ďalšie pekné úspechy našich štuentov. Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii A. Michal Chorvatovič z Oktávy A obsadil 4.miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Na druhý deň 11.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii B, kde Simona Bučková z Q. A obsadila 4.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Sv. omša
     • Sv. omša

     • Link:  https://youtu.be/weA4MF6goME 

      Milí kolegovia, žiaci, rodičia, 

      v tomto špeciálnom čase, v ktorom čelíme rôznym výzvam, vás pozývame na spoločnú sv. omšu pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa, patróna našej školskej kaplnky. Sv. omša bude osobitne obetovaná za všetkých príbuzných a známych z rodín našich žiakov a zamestnancov, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zasiahnutí koronavírusom. 

      Sv. omša bude v piatok ráno o 8.00 hod streamovaná na YouTube kanáli. Link:  https://youtu.be/weA4MF6goME 

      Budeme radi, ak sa takto spoločne zjednotíme na spoločný úmysel. 

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12.3. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády v kategórii D. Reprezentovali nás žiaci z Kvarty A -  Dominika Šottníková, ktorá obsadila 5.miesto a Martin Barczay, ktorý získal 6.miesto. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Srdečne blahoželáme k úspechu!

    • Úspech v e-športe
     • Úspech v e-športe

     • Študenti Adrián Šúst, Matej Holúbek, Adam Honíšek zo IV.B, Sebastián Lovásik a Martin Vidlička zo IV.A sa zúčasnili na slovenskej stredoškolskej ešport lige v CS:GO. Umiestnili sa na 8. mieste zo 78 škôl Slovenska a Česka. Blahoželáme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •