• Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • V Matematickej olympiáde kategórie C (krajské kolo) sme dosiahli krásne úspechy. B. Chrvala z Q.A obsadil 2. miesto, M. Šrank z I.A 3. miesto, M. Suchoň tiež z I.A 7. miesto. Všetci traja sú úspešní riešitelia. Ďalej našu školu reprezentovali F. Gašpárek z Q.A obsadil 25. miesto a L. Plachetková 36. miesto. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu našej školy!

    • Návšteva z Francúzska
     • Návšteva z Francúzska

     • Dňa 1.-3.apríla 2019 navštívilo naše gymnázium 34 francúzskych študentov a 3 učitelia z Lýcea Johanky z Arcu z mesta Caen z Normandie zo severu Francúzska. Cieľom ich návštevy bolo objavovanie nových kultúr, návšteva Trnavy, Bratislavy a Viedne, pomoc miestnemu obyvateľstvu prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a rozvíjanie spolupráce. Sestra Damiána s nimi postupne zostavovala program, aký si predstavovali. Viac sa dočítate v reportáži.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je najmasovejšia celosvetová jednodňová matematická súťaž. Každý rok sa do nej zapojí až milión detí. Z našej školy sa tento rok zapojilo 20 žiakov a až 6 z nich bolo v top 10, Ondrej Haršány (S.A) bol najúspešnejší zo školy, úspešnosť mal 100%, hneď za ním nasledovali Marcel Farbula (P.A), Nina Janíková (P.A), Adam Bardiovský (T.A), Adam Lopatka (2.A) a Michal Šrank (1.A). Všetkým gratulujeme k perfektnému výkonu!

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Okresné kolo matematickej olympiády bolo pre našich žiakov veľmi úspešné, pretože sa umiestnili na popredných miestach úspešných riešiteľov: v kategórii Z6 (P.A) Marcel Farbula na 2. mieste, Nina Janíková na 6. mieste, v kategórii Z7 (S.A) Ondrej Haršány na 2. mieste, Eliška Gašpárková na 4. mieste, v kategórii Z8 (T.A) Adam Bardiovský na 2. mieste. Všetkým blahoželáme!

    • MAT - X
     • MAT - X

     • 28.3.2019 sa 36 žiakov nášho gymnázia zapojilo do matematickej súťaže MAT-X. Z 316 zúčastnených štvorčlenných tímov zo Slovenska a z Čiech 49. miesto obsadil náš najúspešnejší tím zložený zo žiakov Kvarty Diana Cáková, Žofia Chrvalová, Martin Ušák a Juraj Heriban. Aj ostatné tímy sa popasovali s úlohami statočne. Kompletné výsledky si môžete pozrieť na http://matx.p-mat.sk

    • Etické sympózium
     • Etické sympózium

     • Srdečne pozývame rodičov a priateľov školy na Etické sympózium, ktoré sa uskutoční 30.4.2019 o 9.00 hod. v kine Hviezda. Témou 8. ročníka je umenie. Svoju účasť treba potvrdiť vopred mailom na vozarova@gamtt.sk. Viac sa očítate TU.

    • Tentoraz idem voliť
     • Tentoraz idem voliť

     • Žiačka Anna Šimurdová z III.B a žiak Septimy Šimon Podešva zorganizovali na škole sériu workshopov pre žiakov tretieho ročníka na tému eurovolieb. Žiaci vyplnili dotazník zameraný na pôsobenie Slovenska v EÚ, prebehla diskusia, prečo sú eurovoľby dôležité a prečo by sme mali ísť voliť. Žiaci sa zapojili aj do iniciatívy Tentoraz idem voliť, ktorá má za cieľ zvýšiť volebnú účasť v eurovoľbách, ktorá bola v roku 2014 medzi mladými len 6%. Najčastejšími dôvodmi našich študentov zúčastniť sa volieb do EP sú témy ako bezpečnosť, dvojaká kvalita potravín a ekológia. autor textu: Šimon Podešva

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • V dňoch 10.-12.4.2019 sa konalo celoslovenské kolo OĽP v Omšení pri Trenčianskych Teliciach. Našu školu a trnavský kraj reprezentoval Filip Bachratý z II.B triedy. Filipovi len o pár bodov unikol postup do veľkého finále. Získal však 1. miesto v písaní úvahy s ľudskoprávnou tematikou. Cenu udelila a tiež osobne víťazovi odovzdala verejná ochrankyňa práv  Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.  Súčasťou ocenenia je stáž v kancelárii verejného ochrancu ĽP. Filipovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 11. 4. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. V kategórii F nás reprezentoval Ján Jurík z P.A a obsadil 1. miesto. V kategórii E nás reprezentovala Žofia Chrvalová z K.A a obsadila 3.miesto. Zároveň postupuje do celoslovenského kola. Obidvom srdečne blahoželáme!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Tradičná zbierka Deň narcisov sa bude konať 11. 4. (štvrtok). Prispieť do tejto zbierky môžete aj v priestoroch našej školy. 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 10. 4. 2019 (streda) o 16.30 hod. v kmeňových triedach.

    • Rovesnícke vyučovanie
     • Rovesnícke vyučovanie

     • V rámci Zeleného vzdelávacieho fondu a Recyklohier uskutočnili žiačky III. A (Timea Ručková, Natália Kabátová a Laura Krajčovičová) rovesnícke vzdelávanie v triede sekunda A. Elektrozariadenia sú v dnešnej dobe bežnou súčasťou nášho života. Využívame ich doma aj v škole. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké množstvo elektrozariadení nás obklopuje a koľko elektrozariadení z toho skutočne využívame a potrebujeme? Čo sa stane s elektrozariadeniami, ktoré už doslúžili?  Toto všetko sa žiaci S.A  pútavou formou dozvedeli na envirohodine: Cesta elektroodpadu.

    • Maratón pohybu
     • Maratón pohybu

     • Dňa 4.4.2019 sa študenti zapojili do športovej aktivity Maratónu pohybu, ktorý sa konal v mestskej športovej hale v Trnave. Zo 175 účastníkov mala naša škola najväčšie zastúpenie a GAMáci dokázali, že vedia nie len študovať, ale aj zvládnuť 5 hodinový pohybový maratón.

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • 3. 4. 2019 sa konalo krajské kolo vedomostnej súťaže  Mladý Európan. Našu školu reprezentoval tím z II.B - Filip Bachratý, Adam Baláž a Patrik Borovský. V silnej konkurencii postúpili do finále a získali pekné 3. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

    • Návšteva z Francúzska
     • Návšteva z Francúzska

     • V dňoch 1.- 3.aprila školu navštívi 34 študentov a 3 učitelia z francúzskeho mesta Caen z Lýcea Johanky z Arcu. S ochotou sestier Uršulínok a tiež našich študentov tu strávia 3 dni a našich 28 študentov ich bude programom sprevádzať.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • 27.4.2019 sa konalo okresné kolo Pytagoriády, kde náš žiak Ondej Haršány zo S.A zíkal 1. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

    • Biologická olympiáda - kat.A
     • Biologická olympiáda - kat.A

     • Dňa 26.3.2019 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kat.A. V teoreticko - praktickej časti MIchal Bardiovský z Ok.A obsadil 7. miesto a stal sa ÚR a Mária Hornáčková zo Sp.A  obsadila18. miesto. V projektovej časti Timea Ručková z 3. A obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Blahoželáme!

    • Dejepisná exkurzia v Taliansku
     • Dejepisná exkurzia v Taliansku

     • Študenti nášho gymnázia sa zúčastnili  v dňoch 18.-22. 3. 2019 dejepisnej exkurzie v Taliansku. Navštívili mesto Rím, Florenciu i Tivoli. Preniesli sa do krásneho obdobia renesancie, spoznali mnohé historické i kultúrne pamiatky, nazbierali si mušle pri Tyrhénskom mori a hlavne si priniesli množstvo zážitkov. 

    • Projekt je zmena
     • Projekt je zmena

     • Projekt je zmena je dvojfázové vzdelávanie vedené metódami neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíja u mladých ľudí ich komunikačné a prezentačné zručnosti a prácu v tíme. Mladým ľuďom ponúka základy projektového manažmentu či fundraisingu.  Úspešným absolventom vzdelávania budú vydané Osvedčenia o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou 

      podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktoré vedia využiť napr. pri uchádzaní sa o zamestnanie. Cieľová skupina 15-19 rokov (vrátane). Výdavky na vzdelávanie sú hradené z rozpočtu MŠVVaŠ SR. Účastníci si sami platia iba cestovné. 

      Projekt je zmena sa uskutoční v Penzióne pod Oblazom v Terchovej v termíne: 26.-28.4.2019 – 1. fáza, 14.-16.6.2019 – 2. fáza  

      Viac sa o vzdelávaní dočítate priamo v prihláške, ktorú je možné vyplniť do 14.4.2019 na tomto odkaze: https://goo.gl/Q8nKYu. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •