•  

     Miesto: Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava
     Dátum:   13.2. 2024
     Prezencia: Gymnázium Angely Merici od 8:30 do 9:00 hod. na základe prihlášok.
     Prihlášky: prihlasuje sa prostredníctvom Edupage (cez Súťaže)

     Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: https://zkss.sk/a-slovo-bolo-u-boha-terminy-krajskych-kol-2023-2024/ 

     Prosíme, aby ste si na tejto stránke dôkladne preštudovali Organizačný poriadok a Kritériá umeleckého prednesu.

     Štartovné: Štartovné na účastníka je 5 eur (poplatok je čiastočná úhrada za výdavky spojené so súťažou). Pre súťažiacich a pedagogický dozor bude zabezpečené občerstvenie, víťazom taktiež diplomy a malé vecné ceny.
     Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

     Tešíme sa na Vašu účasť. Mgr. Jana Kuracinová
     riaditeľka GAM v Trnave

      

      

      

              

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •