• Manuál - strava

    • Registrácia, prihlasovanie a odhlasovanie stravy

      

     Vážení rodičia, študenti,

      v školskej jedálni je inštalovaný  elektronický systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet (ISIC) alebo čipov. Strava sa vydáva použitím čipu alebo ISIC karty.

     1. Registrácia do elektronického systému u vedúcej školskej jedálne

      Každý stravník musí mať v elektronickom systéme u vedúcej ŠJ zaregistrovanú svoju ISIC kartu alebo čip.

     Pokiaľ sa študent stravoval aj minulý školský rok, všetky prihlasovacie údaje zostávajú v platnosti, vrátane identifikačného média (ISIC, čip). 

      Študenti prvých ročníkov a prímy už majú tiež u vedúcej ŠJ zaregistrované identifikačné médiá (ISIC, čip). 

     2. Registrácia nových stravníkov na www.strava.cz, objednávanie / odhlasovanie stravy

     POSTUP:

      a) Registrácia služby

     Študent prinesie domov najneskôr 5.9.2022 prihlasovacie údaje potrebné na registráciu na web stránke www.strava.cz, kde sa bude môcť prihlasovať a odhlasovať zo stravy.

      • Pri prvom prihlásení je nutné zadať číslo jedálne  9808 a zaškrtnúť uložiť vybrané zariadenieJe možné využiť aj stránky školy v sekcii https://gamtt.edupage.org/text156/? alebo odkaz  http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9808 alebo si stiahnuť do mobilného telefónu (Android) príslušnú aplikáciu.
      • V ďalšom dialógu na www.strava.cz  sa zobrazí položka Prihlásenie používateľa.
      • Vyplní a potvrdí sa položka Používateľ a Heslo, ktoré študentovi bolo vygenerované.  Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje. Stlačiť zelené tlačidlo Prihlásiť. Teraz je študent prihlásený do systému a môže objednávať stravu
      • Pre objednávanie stravy treba vybrať menu Objednávky. Vykonať požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny je nutné uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.
      • Štandardne systém dovolí prihlásiť stravu počas roka k 1. dňu v mesiaci, ak je platba za stravu pripísaná na účet školskej stravovne najneskôr k poslednému dňu predošlého mesiaca a tiež každému, koho výška konta to dovolí. (t. j. len do výšky vášho preplatku na vašom konte) .
      • Zo systému sa odhlasuje kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.
      • Systém umožňuje transparentný prehľad vašich platieb, registruje aktuálnu výšku konta ( preplatok/nedoplatok ), eviduje odstravované jedlá a umožňuje v sekcii Nastavenia , zadať mailovú adresu a výber zasielaných správ, ktoré bude systém pravidelne zasielať (odporúčané)

      Heslo, email a posielané správy je možné kedykoľvek neskôr zmeniť v sekcii Nastavenia.

      b) Objednávanie/odhlasovanie stravy

      • Prihlásiť/odhlásiť z obeda je možné z pohodlia domova na internete (www.strava.cz), v mobilnej aplikácii, telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ.

     Vždy deň vopred do 13.00 hod.!!! ( v piatok do 13:00 hod.na pondelok )

      • Po registrácii je možné hneď objednať stravu.

     (samozrejme v prípade, že máte pripísanú platbu na svojom konte a sú zverejnené stravovacie dni)

      

     Ak si želáte, aby bol študent automaticky každý mesiac prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci, môžete o túto službu požiadať vedúcu ŠJ. 

       

     3. Strata alebo zabudnutie čipu alebo ISIC karty

      • V prípade zabudnutia karty alebo čipu študent o jedlo nepríde. V kancelárii  vedúcej ŠJ si vyzdvihne náhradnú stravenku a jedlo dostane.
      • V prípade straty karty/čipu študent nepríde o cenu zakúpených straveniek. Stará karta/čip sa zablokuje ( treba nahlásiť vedúcej ŠJ ) a prípadný nálezca nezíska zaplatené jedlo. Stratu ISIC karty alebo čipu treba tiež nahlásiť na sekretariáte školy, kde študentovi bude objednaný duplikát ISIC karty alebo vydaný nový čip (2,- eurá). Následne si musí študent zaregistrovať nový ISIC/čip u vedúcej ŠJ. 

      

      

      vedúca ŠJ: Rayová Zuzana              kontakt: 033/5511014  kl. 19, 21           

                                                                              0911/975 858

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •