• Príbehy podporovaných detí

   • Vzhľadom k situácii ohľadom Covid19 sme tento rok neorganizovali misijný týždeň tradičným spôsobom, ale triedy od PA po SxA  a prváci a druháci dostali možnosť adoptovať si spolužiaka na diaľku z uršulínskej školy v Keni, zo Základnej školy sv. Uršule v Kitale. 5 tried - P.A, K.A, Sx.A, 1.B a 2.A sa takýmto spôsobom rozhodli vyzbierať sa na školné a stravné na celý rok pre svoju adoptívnu spolužiačku. 

    Ďakujeme za vašu otvorenosť a ochotu zapojiť sa do tejto výzvy a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú. Ak si chcete prečítať krátke príbehy našich nových adoptívnych GAMákov, tu sú:

    Emmaculate_JUMA_2A.pdf

    Faith_Cherop_sxA.pdf

    Purity_WAFULA_PrimaA.pdf

    Sarah_WASHUKA_1B.pdf

    Whitney_NYABOKE_Kvarta.pdf

     

   • zatiaľ žiadne údaje
    •