• Príbehy podporovaných detí

   • Vzhľadom k situácii ohľadom Covid19 sme tento rok neorganizovali misijný týždeň tradičným spôsobom, ale triedy od PA po SxA  a prváci a druháci dostali možnosť adoptovať si spolužiaka na diaľku z uršulínskej školy v Keni, zo Základnej školy sv. Uršule v Kitale. 5 tried - P.A, K.A, Sx.A, 1.B a 2.A sa takýmto spôsobom rozhodli vyzbierať sa na školné a stravné na celý rok pre svoju adoptívnu spolužiačku. 

    Ďakujeme za vašu otvorenosť a ochotu zapojiť sa do tejto výzvy a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú. Ak si chcete prečítať krátke príbehy našich nových adoptívnych GAMákov, tu sú:

    Emmaculate_JUMA_2A.pdf

    Faith_Cherop_sxA.pdf

    Purity_WAFULA_PrimaA.pdf

    Sarah_WASHUKA_1B.pdf

    Whitney_NYABOKE_Kvarta.pdf

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •