• 2019/20

    • V jarných mesiacoch prebehla na GAMe súťaž, v rámci ktorej ste mali možnosť hlasovať za jednotlivé reprodukcie obrazov v prevedení vašich spolužiakov. Možnosť voľby využilo celkovo 173 GAMákov a hlasovanie dopadlo nasledovne:

     1. miesto a zároveň aj prvú cenu (knižka Biografika Leonardo da Vinci, nástenný kalendár Vincent van Gogh, odznak a čokoládu) vyhráva Veronika Halánová z II. A s reprodukciou obrazu Sherree Valentine Daines - Tancujúce nohy (1956) - 45 hlasov

     2. miesto a zároveň aj druhú cenu (knižka Hurá do galérie, nástenný kalendár Alfons Mucha, odznak a čokoládu) vyhráva Lenka Hlavačková z Q. A s reprodukciou obrazu Raphaelle Peale - Zátišie s pomarančom a knihou (19. stor.) - 25 hlasov

     3. miesto a zároveň tretiu cenu (nástenný kalendár Alfons Mucha, odznak a čokoládu) vyhráva Diana Janosikova z II.B s reprodukciou obrazu Caravaggio - Chlapec so sviečkou (17. stor.) - 19 hlasov

     Poradie ostatných obrazov:

     4. miesto obr. č. 2 - 12 hlasov

     5. miesto obr. č. 6 - 11 hlasov

     6. miesto obr. č. 3 - 9 hlasov

     7. miesto obr. č. 12 - 7 hlasov

     8. miesto obr. č. 8, 10, 16, 21 - každý po 5 hlasov

     9. miesto obr. č. 4, 9, 11, 13, 19 - každý po 4 hlasy

     10. miesto obr. č. 5 - 3 hlasy

     11. miesto obr. č. 18, 20 - každý 1 hlas

     Obrazy, ktorých čísla sa tu nenachádzajú, nezískali v hlasovaní ani jeden hlas. Veľké ďakujem patrí autorom obrazov, že k svojím úlohám pristúpili zodpovedne a svedomito. Vďaka patrí aj všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili hlasovania a pomohli mi danú súťaž uskutočniť. Tiež by som chcel poďakovať škole Gymnázium Angely Merici za to, že mi poskytla finančné prostriedky na zakúpenie vecných cien pre účastníkov. PS: už sa teším sa na ďalšiu podobnú akciu.      Mgr. Matej Kišš

     2.12.2019 sa skupina študentov tretiackych a štvrtáckych tried a žiaci zo seminárov z umenia a kultúry zúčastnili exkurzie do Viedne. Spolu sme sa vydali po stopách významných barokových umelcov. Naše prvé kroky viedli do jezuitského kostola, kde sme mali možnosť vidieť techniku Trompe-l'oeil na kupole od barokového majstra Andrea Pozza. [viac] Následne sme sa presunuli do Kunst Historisches Museum, na výstavu barokových velikánov, Caravaggia a Berniniho. Okrem spomínaných mien, sa na expozícií objavili aj diela jednej z najvýznamnejších ženských autoriek baroka, Artemise Gentileschi.  Mgr. M. Kišš

     1.10. 2019 sa študenti seminára z umenia a kultúry a študenti triedy II. B zúčastnili exkurzie do médií v Bratislave. Pozreli si štúdiá TV Markíza a TA 3. fotky nájdete vo fotoalbume.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •