• Dnes je
  Piatok 10. 7. 2020
  • jún 2020
    • 29
    • Po
    • Ukončenie štúdia 4.A, 4.B, Ok.A
     IV.A, IV.B, Oktáva A
    • 29.-30. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 23
    • Ut
    • Klasifikačná porada
    • 23. 6.
    • Iná udalosť
    • 22
    • Po
    • DofE stretnutie č.4
    • 22. 6.
     8
    • Poučenie o bezpečnosti
    • 18
    • Št
    • Prijímacie skúšky do prímy 2. termín
    • 18. 6.
    • Iná udalosť
    • 16
    • Ut
    • DofE stretnutie č.3
    • 16. 6.
     7
    • Poučenie o bezpečnosti
    • 15
    • Po
    • Prijímacie skúšky do prímy 1.termín
    • 15. 6.
    • Iná udalosť
    • 15
    • Po
    • DofE stretnutie č.2
    • 15. 6.
     8
    • Poučenie o bezpečnosti
    • 11
    • Št
    • DofE stretnutie č.1
    • 11. 6.
     8
    • Poučenie o bezpečnosti
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •