• Olympiáda o EÚ
     • Olympiáda o EÚ

     • Trojica študentov B. Hrdličková, Š. Podešva a F. Bachratý postupujú po úspešnom elektronickom kole do veľkého  finále v Olympiáde o EÚ. Blahoželáme a 8.11.2019 držíme palce!

    • Návšteva Bruselu
     • Návšteva Bruselu

     • V dňoch 22.-24.10.2019 sa malá expedícia z GAMu v zložení Barborka Hrdličková, Šimon Podešva a Mgr. Marta Vozárová vybrala na trojdňový zájazd do Bruselu. Ten bol odmenou pre študentov a ich pedagóga za víťazstvo v súťaži Digitálny mladý Európan. O pobyte si môžete prečítať malú reportáž . Fotky nájdete vo fotoalbume. 

    • Misijný týždeň na GAMe
     • Misijný týždeň na GAMe

     • V dňoch 14. – 18. októbra sa na našej škole uskutočnil misijný týždeň, počas ktorého žiaci piekli a predávali koláčiky. Peniaze, ktoré sa vyzbierali, pôjdu na uršulínske misie do Senegalu, na podporu vzdelávania chudobných.  O misiách nám v stredu, 16. októbra, prišiel porozprávať brat Vavrinec, OFM, ktorý bol desať rokov misionárom v Bolívii. Vo štvrtok, 17. októbra, sme zase počuli od Ing. Petra Štroncera, nášho bývalého študenta z GAMu, o Senegale a o škole, kam poputujú aj naše financie. Peter spolu s manželkou Luciou, tiež bývalou študentkou GAMu, dlhodobo podporujú uršulínske misie v Senegalu a v rámci adopcie na diaľku podporujú konkrétne študentky. Počas celého týždňa sme na hodinách mali aj online skype video od laickej misionárky z Trnavy, ktorá momentálne pôsobí na Hondurase, Ingrid Königovej. Odpovedala nám otázky, ktoré sme jej vopred zaslali, ako sa stať misionárom, čo je výzvou pre misionára... Ďakujeme všetkým študentom a triedam, ktorí sa aktívne zapájali do misijného týždňa. Finnčné vyhodnotenie nájdete tu: Misijny_tyzden.docx​​​​​​​

    • Umenie s tekvicami
     • Umenie s tekvicami

     • Študenti zo seminárov dejiny umenia a seminár z umenia a kultúry sa podieľali na umeleckej práci s tekvicami. Téma, s ktorou mali pracovať nebola striktne daná, jediným limitom bol výber námetu, ktorý musel spadať do oblasti umenia alebo populárnej kultúry. Výsledkom výtvarnej činnosti sú práce, ktorými nám žiaci otvárajú dvere do sveta študentskej fantázie a kreativity. Pozrieť si ich môžete vo fotogalérii.

    • Exkurzia Londýn - Paríž
     • Exkurzia Londýn - Paríž

     • Na prelome septembra a októbra 41 študentov a 3 vyučujúce Gymnázia Angely Merici navštívili mestá Paríž a Londýn. Ako sa mali, čo všetko zažili si prečítate TU. Môžete si pozrieť aj krátke video.

    • Ocenenie sTOPa 2019
     • Ocenenie sTOPa 2019

     • Asociácia krajských rád mládeže a Odbor mládeže ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR udelili ocenenie sTOPa 2019 nášmu študentovi Šimonovi Podešvovi z Ok.A v kategórii Aktívny mládežník. Srdečne blahoželáme!

    • Odovzdávanie certifikátov ECDL
     • Odovzdávanie certifikátov ECDL

     • Naša škola v rámci projektu IT akadémia umožnila žiakom získať medzinárodný certifikát ECDL. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Zapojili sme sa v dvoch vlnách a certifikát získali 3 učitelia a 27 študentov. Certifikáty študentom odovzdala pani riaditeľka. Odvážnym a usilovným študentom gratulujeme, pretože mali najlepšiu úspešnosť  medzi testovanými školami v okolí. Veríme, že sa tento rok rovnako úspešne zapoja ďalší študenti.

    • Misijný týždeň
     • Misijný týždeň

     • Misijný týždeň je tu opäť! A tentokrát celkom špeciálne! Sv. Otec František vyhlásil mesiac október 2019 za mimoriadny mesiac misií. Aj na našej škole sa uskutoční misijný týždeň. Od pondelka do piatku, vo vestibule školy si budete môcť zakúpiť koláčiky a iné dobroty počas prestávok. Stretneme sa s hosťami, ktorí majú rôznu skúsenosť z misií, spojíme sa s misionárkou priamo na Hondurase a spoločným úsilím podporíme misijné uršulínske diela v Senegale/Kamerune. Tešíme sa na vaše dobroty a kreativitu :) 

    • Vida science
     • Vida science

     • Dňa 8.10. sa žiaci S.A a I.B zúčastnili exkurzie do vedeckého Vida science centra v Brne. Odhlalili tajomstvá odpočúvania, akú frekvenciu má ich hlas, koľko meria naše črevo, ako sa trasie naša zem pri zemetrasení a ďalšie iné zákonitosti prírody. 

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Každý žiak našej školy má možnosť zapojiť sa do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa uskutoční 28.11.2018. Podrobné informácie o súťaži, aj typové otázky z jednotlivých tém, sú zverejnené na: http://sutazexpert.sk/. Prihlásiť sa a zaplatiť štartovné môžete u p.p. Čapkovičovej v kabinete matematiky do 25.10. 2018. Žiak hradí polovicu štartovného, teda len 2€, zvyšok bude uhradený z rodičovského príspevku.   

    • Médiá - exkurzia
     • Médiá - exkurzia

     • 1.10. 2019 sa študenti seminára z umenia a kultúry a študenti triedy II. B zúčastnili exkurzie do médií v Bratislave. Pozreli si štúdiá TV Markíza a TA 3. fotky nájdete vo fotoalbume.

    • Programátorský krúžok - IT Akadémia
     • Programátorský krúžok - IT Akadémia

     • Gymnázium Angely Merici Trnava otvára od 11.10.2019 krúžok programovania zameraný na prípravu na programátorsku súťaž Zenit. Krúžok je určený žiakom SŠ a gymnázií, ktorí ovládajú základy programovania. Krúžok bude bývať v piatok od 13:45 -15:15h. Prihlásiť sa môžu aj študenti iných stredných škôl. Na krúžok je možné sa prihlásiť cez portál IT Akadémie, ak je študentova škola partnerskou školou alebo mailom na sekretariat@gamtt.sk do 10.10.2019.

    • Víkendovka
     • Víkendovka

     • V dňoch 27.- 29.septembra 2019 sa študenti I.A a I.B zúčastnili víkendovky vo františkánskom kláštore v Beckove. V piatok mali pripravené aktivity na spoznávanie, prechádzku po Beckove, sv. omšu a nočnú adoráciu. 

      V sobotu sa modlili formou Lectio divina a zdieľali sa s nedeľných čítaní. Počas svätej omše medzi nás zavítal aj bývalý GAMák Rasťo Kavoň, ktorý sa im prihovoril krátkym svedectvom. Potom nasledovali aktivity zamerané na úctu, prostredníctvom ktorých objavovali, kým v skutočnosti sú a ako ich vnímajú iní. Taktiež spoznali svoje duchovné dary a objavovali hodnotu Serviam. Top aktivitou bola jednoznačne večerná schovávačka v zákutiach tajomného kláštora. Večer ukončili filmom Zlo.

      V nedeľu sa spolu s farnosťou zúčastnili na sv. omši a po spoločnom obede sa vrátili späť domov.

      Víkend bol naplnený radosťou, humorom a vzájomným spoznávaním sa. Viacerí zažili duchovné znovuzrodenie aj vo svätej spovedi. Sme vďační za spoločne prežití čas!

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •