• Cena Trnavského samosprávneho kraja
     • Cena Trnavského samosprávneho kraja

     • Brat Filip si prebral Cenu Trnavského samosprávneho kraja za organizáciu služby nakupovania počas pandémie a za pôsobenie v školstve tohto regiónu. Ako vraví laureát - cena nie je iba jeho, ale všetkých žiakov Gymnázia Angely Merici a dalších, ktorí mu v tom pomáhali. Gratulujeme brat Filip! Sme radi, že pôsobíš na našom gymnáziu. 

      05_5_BRAT_FILIP.mp4​​​​​​​

    • Oranžová fáza
     • Oranžová fáza

     • Od 30.09.2020 škola prechádza do oranžovej fázy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 na škole. Trieda IV.A je do 5.10.2020 v karanténe. Ostatné triedy pokračujú v riadnom vyučovaní.

      GAMTT_Zapisnica.pdf

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Študent Sebastián Olah zo IV.B získal 2.  miesto v krajskom kole Hollého pamätníka za prednes poézie.  Ďakujeme za reprezentáciu školy! 

    • Kúsok inšpirácie
     • Kúsok inšpirácie

     • V sekcii DofE na vás čakajú dve zaujímavé reportáže z expedícii programu DofE. Tešíme sa z dosiahnutých cieľov a tiež z nových smelých dofákov, ktorí sa do programu plánujú zapojiť. Noví záujemcovia o účasť v tomto projekte sa môžu nahlásiť do 12.10. 2020 v kancelárii zástupkýň.

    • GAMáci sú najlepší!
     • GAMáci sú najlepší!

     • V utorok 22.9.2020  sa gamáci Rebeka Mária Čapeľová (SxA), Eleonóra Dobšovičová (SxA), Ivan Bako (SxA) , Juraj Heriban (SxA) a Diana Havlíková (IV.A) zúčastnili 1.ročníka súťaže o putovný pohár župana MLADÝ ZÁCHRANÁR TRNAVSKEJ ŽUPY. A tento krásny pohár aj získali, k čomu im srdečne blahoželáme! 

      A dostali sme sa aj do oficiálnej správy: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200922TBB00256

    • ECDL  certifikát
     • ECDL  certifikát

     • Začiatkom septembra  pani riaditeľka odovzdala  ECDL  certifikát 27 študentom z III.A, III.B a SpA, ktorí sa aj v sťažených podmienkach pripravovali na testovanie, absolvovali online konzultácie a koncom júna absolvovali testy. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň  zručností z príslušnej informatickej oblasti. Naša škola poskytuje žiakom možnosť získať tento medzinárodný certifikát v rámci projektu IT akadémia. Zapojili sme sa v 3 vlnách a certifikát doteraz získali už 4 učitelia a 54 študenti.Usilovným študentom gratulujeme.

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
    • 00588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
    • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
    • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
    • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
    • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
    • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
    • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •