• Basketbal žiačok SŠ
     • Basketbal žiačok SŠ

     • Dňa 25.4.2022 sa uskutočnili finálové zápasy Trnavského okresu v basketbale žiačok stredných škôl. Naše dievčatá skončili  na 3. mieste. Školu reprezentovalo družstvo: Bičanová Eliška, Dobošová Dorota, Dúbravská Sofia, Chrvalová Žofia, Kršáková Katarína, Rolincová Terézia, Váleková Miriama. Dievčatám blahoželáme k úspechu.

    • Celoštátne kolo Olympiády vo FRJ - skvelé výsledky
     • Celoštátne kolo Olympiády vo FRJ - skvelé výsledky

     • Dňa 31.3.2022 sa konalo celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku a dňa 22.4. 2022 sa uskutočnilo slávnostné zverejnenie výsledkov a udeľovanie cien. Našu školu v kategórii 1C reprezentovali Anna Mariothová, ktorá obsadila 2.miesto a Anna Katerina Novotná, ktorá skončila na 9.mieste. V kategórii 2B Sofia Stašková z Kvinty A obsadila 3.miesto a v kategórii 1B nás reprezentovala Terézia Gajdošová, ktorá skončila na 7.mieste. Martin Marioth skončil v kategórii 2C na 21.mieste. Študentom veľmi ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa chuti do ďalšieho štúdia a odvahy bojovať s ďalšími výzvami. Merci!

    • Úžasný úspech na Biologickej olympiáde
     • Úžasný úspech na Biologickej olympiáde

     • Dňa 20.4.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo biologickej olympiády kategória B projektová časť, v ktorom Danka Trnková z II.B. triedy obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Farebno - radostný týždeň
     • Farebno - radostný týždeň

     • Od 25.4. sa môžete zapojiť do aktivít Farebno  - radostného týždňa. Tento rok radosť môžete vyjadriť vo farbách olympijských kruhov. Pondelok– modrá - vytrvalosť, Utorok – červená - vďačnosť, Streda – čierna - dobré skutky, Štvrtok – zelená – nádej, Piatok – žltá -pekné oblečenie (fotenie) - radosť. Bližšie informácie k aktivitám budú na obrazovke vo vestibule školy a cez rozhlas.

      V pondelok to bude beh na Olymp. Do behu sa môžu zapojiť žiaci PA- KA, musia mať športovú obuv a niečo modré na sebe. Pre starších je pripravená anketa cez.sli.do. Všetci sa môžu zapojiť do výzdoby dverí svojej triedy. Počas celého týždňa môžete posielať poštu, nezabudnite sa farebne obliecť a zapájať sa do aktivít!

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, v utorok 26.4.2022 sa o 16.30 hod. uskutoční rodičovské združenie v kmeňových triedach. Tešíme sa na stretnutie!

    • Olympiáda kritického myslenia - krajského kolo a postup do celoslovenského finále. 
     • Olympiáda kritického myslenia - krajského kolo a postup do celoslovenského finále. 

     • Dňa 23. marca 2022 sa konalo krajské kolo Olympiády kritického myslenia. Michal Šrank (IV.A) sa v kategórii B umiestnil na krásnom 2. mieste a postupuje do celoslovenského finále. V kategórii A sa na 5. mieste umiestnil Gregor Robert Polák  z triedy 2.A. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Michalovi držíme palce v celoslovenskom finále. 

    • IQ olympiáda – postup do regionálneho kola
     • IQ olympiáda – postup do regionálneho kola

     • Druhý aprílový týždeň  sa konalo školské kolo súťaže IQ olympiáda. Krásne 1. miesto získal Marcel Farbula (Kvarta A) a postúpil do regionálneho kola. Na druhom mieste sa umiestnila Ninka Janíková (Kvarta A) a na treťom mieste Sofia Polťáková (Kvarta A).  Všetkým blahoželáme a Marcelovi držíme palce v regionálnom kole.   

    • Fantastické úspechy v Matematickej olympiáde!
     • Fantastické úspechy v Matematickej olympiáde!

     • Na krajskom kole v kategórii B obsadil Vladimír Štefunko (II.A) 1. miesto, Matúš Moravec (II.B) 2. miesto a Ondrej Šesták (II.B) 7. miesto. Všetci traja sú úspešní riešitelia.  V kategórii C máme tiež troch úspešných riešiteľov - Peter Farbula (I.A) a Ondrej Haršány (Q.A) získali 4. miesto a Peter Ganz (I.A) 13. miesto. K týmto úžasným výsledkom srdečne blahoželáme a ďakujeme za repezentáciu školy. 

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

     • Zamestananci Gymnázia Angely Merici prajú našim študentom, ich rodičom a všetkým priateľom našej školy požehnané, pokojom a nádejou naplnené Veľkonočné sviatky.  

    • Zenit v programovanie - celoštátne kolo. 
     • Zenit v programovanie - celoštátne kolo. 

     • V dňoch 29.-31. marca sa  v Brezne konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v programovaní. Našu školu reprezentoval Vladimír Štefunko (2.A), ktorý si vybojoval krásne 7. miesto. Vladkovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

    • Basketbal žiačok a žiakov SŠ
     • Basketbal žiačok a žiakov SŠ

     • Dňa 6. a 7.4.2022 sa uskutočnili zápasy základných skupín v basketbale žiačok a žiakov stredných škôl trnavského okresu. Dievčatá skončili v skupine na 1. mieste a postúpili do finále okresu. Školu reprezentovali:

      družstvo dievčat: Bičanová Eliška, Brestovanská Ema, Dobošová Hanka, Chrvalová Žofia, Kissová Elisabeth, Kršáková Katarína, Rolincová Terézia, Váleková Miriama.

      družstvo chlapcov: Cipár Marián, Gálik Matúš, Gálik Šimon, Heriban Juraj, Hittrich Jakub, Ševeček Juraj, Štefunko Vladimír, Táčovsky Adam, Ušák Martin, Vittek Lukáš.

      Dievčatám srdečne gratulujeme  k postupu!

    • Dejepisná súťaž
     • Dejepisná súťaž

     • V Dejepisnej súťaži študentov gymnázií Česka a Slovenska dosiahli pekný úspech naši žiaci. Trojčlenné družstvo v zložení Roman Ochaba (3.A), Ivana Chmurová (3.B) a Ondrej Tomovič (3.B) obsadilo v krajskom kole 2. miesto v konkurencii 15-tich gymnázií Trnavského kraja a postupuje do česko-slovenského finále, ktoré bude na jeseň v Českej republike v Chebe. Srdečne blahoželáme.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 1.4.2022 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády. Žiak Filip Gašpárek z Ok.A získal 2. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.

    • Bedminton žiačok a žiakov SŠ
     • Bedminton žiačok a žiakov SŠ

     • Dňa 5.4.2022 sa uskutočnili majstrovstvá kraja v bedmintone žiačok a žiakov SŠ. Žiačky aj žiaci odohrali veľmi pekné zápasy. Naše dievčatá skončili na 3. mieste. Školu reprezentovali: Paulína Pribišová, Sofia Michalčíková, Juraj Ševeček, Samuel Šimko, Juraj Heriban. Všetkým srdečne gratulujeme!

    • Erasmus+ 2. mobilita
     • Erasmus+ 2. mobilita

     • V dňoch 12. až 20 marca 2022 sedem žiakov a 3 profesorky Gymnázia Angely Merici absolvovali mobilitu Erasmus+ vo francúzskom meste CHATEAUROUX. Bola to druhá mobilita  v rámci tohto projektu v tomto školskom roku po mobilite v Poľsku. Zostávajú teda ešte 2 mobility, keďže sú 4 partnerské školy a to v Nemecku na jeseň 2022 a na Slovensku vo februári budúceho roka 2023. Ak si chcete prečítať, čo všetko zažili a videli  - nech sa páči tu.

    • Pytagoriáda – okresné kolo
     • Pytagoriáda – okresné kolo

     • Tento rok až 16 našich žiakov postúpilo do okresného kola Pytagoriády. Siedmi boli úspešní riešitelia. Najlepšie sa umiestnili Jakub Haršány (S.A)  v kategórii P7 2.-3. miesto, Samuel Grman (T.A) v kategórii P8  4. miesto a Arsenii Vasylynchuk (P.A) v kategórii P6  4. miesto. Ďalší úspešní riešitelia sú Martin Kamenár (S.A) 8. miesto, Jaromír Marek (T.A) 10. miesto,  Tamara Vančová (TA) 12. miesto a Sára Kudriová (T.A) 15. miesto. Ostatným riešiteľom chýbal buď 1 bod do úspešného riešiteľa alebo trošku viac šťastia. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • GAM pomáha
     • GAM pomáha

     • https://youtu.be/Pu1x7ZZ-DQQ

      V prvý marcový týždeň sa na našej škole uskutočnila zbierka potravín, drogérie, detských vecí a iných potrieb, ktoré boli odovzdané Trnavskej arcidiecéznej charite pre potreby utečencov z Ukrajiny. Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili, ako aj študentom za zorganizovanie danej akcie.

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
    • 00588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
    • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
    • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
    • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
    • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
    • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
    • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •