• Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie pre 2., 3., a 4. ročník, pre S.A, T.A, K.A, Sx.A, Sp.A, Ok.A sa uskutoční dňa 25.9.2019 o 16.30 hod. v kmeňových triedach.

      Rodičovské združenie pre P.A, I.A a I.B sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 hod. v spoločenskej miestnosti na 3. poschodí. Po spoločnej časti budú nasledovať triedne schôdzky v kmeňových triedach. Rodičovské združenie pre Q.A sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 v kmeňovej triede.

       

    • Ocenenie GAMu
     • Ocenenie GAMu

     • Naše gymnázium získalo ocenenie za aktívny prístup k enviromentálnemu vzdelávaniu v rámci projektu Recyklo hry. Ďakujeme kolegyni PaedDr. B. Kováčovej za realizáciu tohto projektu. diplom.pdf​​​​​​​

    • Debatný krúžok
     • Debatný krúžok

     • Chceš získať komunikačné zručnosti a kritické myslenie? Chceš pri tom zažiť aj zábavu? Tak neváhaj a prihlás sa na debatný krúžok, ktorý povedie externista Mgr. Matej Fabián. Plagát:Debatny_kruzok_(1).pdf​​​​​​​

    • Vedecký veľtrh
     • Vedecký veľtrh

     • Triedy Kvinta a Kvarta sa v piatok 13.9. 2019 vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy, kde hravou formou vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy a záujmové organizácie dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Formou interaktívnych experimentov si žiaci sami mohli overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Cieľom veľtrhu je motivovať žiakov študovať vedu.

    • Ocenení Dofáci
     • Ocenení Dofáci

     • Dňa 10.9.2019 sa konalo slávnostné odvzdanie bronzových a strieborných ocenení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) za prítomnosti pani prezidentky SR, veľvyslanca Veľkej Británie a iných vzácnych hostí. Za našu školu si bolo prevziať cenu 9 bronzových a 5 strieborných študentov GAMu.  Ocenenie si prevzali z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja - župana .J.Viskupiča a tiež speváčky Celeste Buckhingam, ktorá ich potešila svojím hudobným vystúpením. 

    • Oznam pre študentky na internáte
     • Oznam pre študentky na internáte

     • Stravovanie v ŠJ  pre ubytované študentky  sa začína 2. septembra  /pondelok/ večerou. Večeru bude mať každá študentka, ktorej platba bude pripísaná na účet školskej jedálne najneskôr 30.8.2019. V prípade, že platbu zrealizujete neskôr, pošlite doklad o úhrade stravy na email: rayova@gamtt.sk. V prípade, že študentka  má stravu zaplatenú, ale nenastúpi do internátu v stanovenom termíne, je nutné, aby sa  včas odhlásila zo stravy, pretože jej bude automaticky počítaná strava od 2. septembra

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Školský rok 2019/20 sa začína 2.9.2019 o 8.00 hod. v kmeňových triedach. O 9.00 hod. bude svätá omša v Kostole sv. Jakuba (františkánsky kostol). 

    • ISIC
     • ISIC

     • Preukazy ISIC sú už vyhotovené a je možné si ich vyzdvihnúť na sekretariáte školy v čase otváracích hodín vrátnice. 

    • Gastronómia v cestovnom ruchu
     • Gastronómia v cestovnom ruchu

     • Ako každý rok, aj tentokrát seminaristi z cestovného ruchu odskúšali svoje gastronomické poznatky v praxi a vyskúšali si americkú kuchyňu. Zároveň vytvorili živý obraz pod názvom "Gamácka večera" (viď foto).

    • Ocenenie TOP GAM
     • Ocenenie TOP GAM

     • 5 aktívnych študentov GAMu, ktorí sa neboja výziev, vedia na sebe pracovať a majú chuť meniť svet k lepšiemu v piatok 28. júna 2019 získali ocenenie TOP GAM, ktoré je spojené s finančnou odmenou. Sú to Šimon Podešva, Barbora Hrdličková, Timea Ručková, Nina Gelnárová a Filip Bachratý. Viac o ocenení si prečítajte TU.

    • Strieborná expedícia
     • Strieborná expedícia

     • Dňa 15.-17.júna 2019 sa konala DofE strieborná kvalifikačná expedícia, ktorá podľa pravidiel trvá 3 dni a 2 noci. Prebiehala neďaleko Piešťan so začiatkom v Moravanoch nad Váhom. Prvý deň Dofáci Ondrej, Sárka, Vlasťo a Robo a tiež dvaja Dofáci z iných centier: Paľo Janko prešli k Čertovej peci a vrátili sa stanovať pod Striebornicu.  Počasie im pekne prikurovalo a ako keby toho bolo málo, založili si večer ohník, aby si zohriali "studené" marshmallow. Príjemnú debatu pri ohníku skončili o polnoci, ale niektorí členovia predsa len pokračovali v chichotaní v stane do skorých ranných hodín. Druhý deň, v nedeľu ráno sa zobudili podľa plánu, skočili na omšu a pokračovali v rezkom tempe z Moravian až na Bezovec k športovej chate. Poobede okolo tretej dosiahli svoj cieľ a mali v nohách 5 hodín chôdze. Celý článok si môžete prečítať TU. Video z expedície nájdete TU.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • V dňoch 10. – 14. júna sa triedy P.A a S.A zúčastnili školy v prírode. V krásnych Strážovských vrchoch strávili 5 dní plných zábavy, športu, tvorivých aktivít ale i učenia sa a utužovania kolektívu.

    • Stravovanie
     • Stravovanie

     • Študenti, ktorí sa budúci týždeň zúčastnia školských výletov, budú zo stravy automaticky odhlásení. V stredu (26. 6.) sa v školskej jedálni nevarí z dôvodu odstávky elektrického prúdu. V piatok 28.6. je slávnostné ukončenie školského roka a v tento deň sa tiež nevarí. V stredu i v piatok sú stravníci z obedov automaticky odhlásení. Posledná možnosť odhlásiť sa zo stravy v ostatných dňoch je do pondelka 24.6. do 10.00 hod. Odhlášky po tomto termíne nebudú akceptované. 

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Fantastický úspech dosiahla naša študentka Ninka Gelnárová z II.A na celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde získala 2. miesto v prednese prózy. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •