• Oranžová fáza
     • Oranžová fáza

     • Nakoľko medzi pozitívnym študentom a nepedagogickým zamestnancom nie je priama súvislosť pozitivity (nejde o epidemický výskyt), škola naďalej zostáva v oranžovej fáze. Skrátené vyučovanie zostáva v platnosti.

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Od 5.10. do 12.10.2020 sa v školskej kuchyni nevarí. Vyučovanie bude skrátené na 30 minutové hodiny, prestávky budú len 10 minútové, posledné 2 prestávky len 5 minútové.
      Rozpis zvonenia:
      1.h.   8.00 - 8.30 hod.
      2.h.   8.40 - 9.10 hod.
      3.h.   9.20 - 9.50 hod.
      4.h.   10.00 - 10.30 hod.
      5.h.   10.40 - 11.10 hod.
      6.h.   11.20 - 11.50 hod.
      7.h.   11.55 - 12.25 hod.
      8.h.   12.30 - 13.00 hod.

      Bližšie informácie obdržali žiaci a rodičia v správe prostredníctvom Edupage.

    • Cena Trnavského samosprávneho kraja
     • Cena Trnavského samosprávneho kraja

     • Brat Filip si prebral Cenu Trnavského samosprávneho kraja za organizáciu služby nakupovania počas pandémie a za pôsobenie v školstve tohto regiónu. Ako vraví laureát - cena nie je iba jeho, ale všetkých žiakov Gymnázia Angely Merici a dalších, ktorí mu v tom pomáhali. Gratulujeme brat Filip! Sme radi, že pôsobíš na našom gymnáziu. 

      05_5_BRAT_FILIP.mp4​​​​​​​

    • Oranžová fáza
     • Oranžová fáza

     • Od 30.09.2020 škola prechádza do oranžovej fázy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 na škole. Trieda IV.A je do 5.10.2020 v karanténe. Ostatné triedy pokračujú v riadnom vyučovaní.

      GAMTT_Zapisnica.pdf

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Študent Sebastián Olah zo IV.B získal 2.  miesto v krajskom kole Hollého pamätníka za prednes poézie.  Ďakujeme za reprezentáciu školy! 

    • Kúsok inšpirácie
     • Kúsok inšpirácie

     • V sekcii DofE na vás čakajú dve zaujímavé reportáže z expedícii programu DofE. Tešíme sa z dosiahnutých cieľov a tiež z nových smelých dofákov, ktorí sa do programu plánujú zapojiť. Noví záujemcovia o účasť v tomto projekte sa môžu nahlásiť do 12.10. 2020 v kancelárii zástupkýň.

    • GAMáci sú najlepší!
     • GAMáci sú najlepší!

     • V utorok 22.9.2020  sa gamáci Rebeka Mária Čapeľová (SxA), Eleonóra Dobšovičová (SxA), Ivan Bako (SxA) , Juraj Heriban (SxA) a Diana Havlíková (IV.A) zúčastnili 1.ročníka súťaže o putovný pohár župana MLADÝ ZÁCHRANÁR TRNAVSKEJ ŽUPY. A tento krásny pohár aj získali, k čomu im srdečne blahoželáme! 

      A dostali sme sa aj do oficiálnej správy: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200922TBB00256

    • ECDL  certifikát
     • ECDL  certifikát

     • Začiatkom septembra  pani riaditeľka odovzdala  ECDL  certifikát 27 študentom z III.A, III.B a SpA, ktorí sa aj v sťažených podmienkach pripravovali na testovanie, absolvovali online konzultácie a koncom júna absolvovali testy. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň  zručností z príslušnej informatickej oblasti. Naša škola poskytuje žiakom možnosť získať tento medzinárodný certifikát v rámci projektu IT akadémia. Zapojili sme sa v 3 vlnách a certifikát doteraz získali už 4 učitelia a 54 študenti.Usilovným študentom gratulujeme.

    • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21
     • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21

     • Riadny vyučovací proces začína 2.9.2020 o 8.00 hod. v kmeňových triedach.

      Na začiatku 1. vyučovacej hodiny každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané 2 tlačivá (bez nich nebude vstup do budovy možný):

      1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
      2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Tlačivá nájdete na stránke školy: https://gamtt.edupage.org/a/tlaciva

      Kto by mal problém s vytlačením týchto tlačív, môže si ich vyzdvihnúť na vrátnici školy v dňoch 27.8. a 28.8. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

      Každý študent má pri sebe dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rúškom si chráni tvár hneď pri vstupe do budovy. 

      V tento deň sa sv. omša nekoná. Povzbudzujeme študentov, aby išli na Veni Sancte vo svojich farnostiach. Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov základné informácie a pôjdu domov. Študenti IV.A, IV.B, Ok.A budú v tento deň dostávať učebnice.

      V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy (aj v triedach).

      Veľké obedové prestávky zostali dve, ale predĺžili sa o 15 minút (jedna prestávka 45 minút). Počas veľkej prestávky pôjdu študenti do jedálne v 15 minútových intervaloch podľa rozpisu, s ktorým ich oboznámia triedni učitelia.

      Do 20.9. 2020 sa telesná a športová výchova bude realizovať mimo športovej haly.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom.

      Ak má žiak alebo zamestnanec možné príznaky COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a podobne) nemôže vstúpiť do priestorov školy.

      Ak sa vyššie uvedené príznaky objavia u osoby v priebehu dňa, bezodkladne si nasadí rúško, presunie sa do izolačnej miestnosti a  kontaktuje sa jeho zákonný zástupca, ktorý si neplnoletého žiaka bezodkladne vyzdvihne. 

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme!

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • V sekcii ŽIACI a RODIČIA / STRAVOVANIE/ 1. Základné informácie a 2. Podmienky stravovania sme aktualizovali informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2020/21. Vedúca školskej jedálne zároveň upozorňuje rodičov, aby nezabudli zrealizovať trvalé príkazy na stravu k 20.8.2020 s platnosťou do 20.5.2021 (maturanti do 20.4.2020). Rodičom prvákov a prímanov odišli maily s variabilnými symbolmi. V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si spam. Na prípadné otázky odpovie vedúca škol. jedálne od 17.8.2020.

    • Vrátnica
     • Vrátnica

     • Počas letných prázdnin bude vrátnica za účelom vydávania potvrdení a preukazov ISIC otvorená od 24.8.2020 - 31.8.2020 v čase od 7.30h. - 12.30h. Potvrdenia sa vydávajú na sekretariáte školy. Ak potrebujete čokoľvek vybaviť mimo uvedeného času, píšte na mail sekretariat@gamtt.sk.

    • Oznam - školský internát
     • Oznam - školský internát

     • Informácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiačok ubytovaných v Školskom internáte pri Gymnáziu Angely Merici počas školského roka 2020/2021 nájdete TU.

    • ISIC
     • ISIC

     • Študenti, ktorí si najneskôr 26.6.2020 objednali známku ISIC, si ju môžu prísť vyzdvihnúť vo štvrtok 2.7.2020 alebo v piatok 3.7.2020 v čase od 8.00 do 11.00 hod. na sekretariáte. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •