• Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategória C. Simona Bučková z K.A  obsadila 5.miesto a Jakub Chorvatovič zo S.A 8.miesto. Obaja boli úspešnými riešiteľmi. Ďakujeme im za reprezentáciu školy.

    • SOČ
     • SOČ

     • V stredoškolskej odbornej činnosti nás v odbore zdravotníctva reprezentovali na krajskom kole Timea Ručková zo IV. A  (Kardiologické problémy detí) a Ivana Radosová zo Sx.A (Faktory ovplyvňujúce  vznik icteru neonatorum). Obe získali 4.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Prianie
     • Prianie

     • Zamestananci Gymnázia Angely Merici prajú našim študentom, ich rodičom a všetkým priateľom našej školy požehnané, pokojom, radosťou a nádejou naplnené veľkonočné sviatky.  

    • Oznam
     • Oznam

     • Vedúca školskej jedálne odporúča rodičom, aby si zastavili trvalé príkazy na stravovanie, v prípade, že si dokážu uvedenú službu vykonať z domu. Vzniknuté preplatky, (t.j. výšku konta) si rodičia môžu skontrolovať na portáli www.strava.cz.  Preplatky na stravnom budú vyplatené štandardným spôsobom začiatkom mesiaca júl.

    • Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba
     • Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

     • Združenie katolíckych škôl Slovenska pozýva na spoločné prežívanie duchovného programu pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Pondelok 6.4.

      10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

      Utorok 7.4.

      10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4.

      10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

      Prenos na: https://zkss.sk/

    • Oznam - internát
     • Oznam - internát

     • Školský internát pri GAM je z dôvodu pandémie zatvorený. Preto žiadame všetky ubytované dievčatá, aby si prišli prevziať všetky osobné aj školské veci najlepšie do 8.4.2020 (najneskôr do konca apríla 2020) v pracovné dni v čase od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00. Nič neberieme do úschovy. Termín prevzatia vecí si dohodnite telefonicky na čísle: 0904 006 464. Ďakujeme.

    • Umelecká súťaž
     • Umelecká súťaž

     •  Ešte pred prerušením vyučovania prebehla na našej škole súťaž v reprodukcii umeleckých diel. Výsledky ako aj víťazné obrazy nájdete  TU.

    • Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 zo dňa 12.3.2020
     • Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 zo dňa 12.3.2020

     • Usmernením ministerky školstva sa prerušuje vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 vrátane. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 31 .3. 2020 do 3. 4. 2020. Zároveň sa mení termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na 8. 6. 2020 - 12. 6. 2020 (pre našu školu). Termín T9 pre kvartánov zostáva nezmenený 1.4.2020. Taktiež sa nemenia termíny prijímacích skúšok na našej škole 11. 5. 2020 a 14. 5. 2020. Bližšie informácie nájdete v súbore: usmernenie_ministerky_skolstva.pdf​​​​​​​​​​​​​​

    • Prerušenie vyučovania
     • Prerušenie vyučovania

     • Rímska únia Rádu sv. Uršule ako zriaďovateľ Gymnázia Angely Merici v Trnave rozhodol o prerušení vyučovania v dňoch 10.3.-15.3.2020. Dôvodom rozhodnutia je prevencia pred šírením koronavírusu COVID 19. Aktuálne informácie budeme zverejňovať na stránke školy a cez Edupage.

    • IQ olympiáda - pre P.A až K.A
     • IQ olympiáda - pre P.A až K.A

     • Začiatkom apríla sa uskutoční 10. ročník súťaže IQ olympiáda pre nadané deti. Keďže do našej školy chodia šikovní žiaci, mali by sa zapojiť všetci. Je potrebné sa zaregistrovať do konca marca 2020. Presný postup nájdete na stránke https://www.iqolympiada.sk/ . Pri registrácii je potrebný súhlas rodiča. Tešíme sa na vašu účasť!

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Na obvodnom kole Hollého pamätník dosiahli pekný úspech naši žiaci Šimon Gálik (príma A - 1. miesto v II. kategórii prózy) a Soňa Babirátová (kvarta A - 1. miesto v III. kategórii poézie). Obaja postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

    • Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

     • V sekcii Záujem o štúdium sme zverejnili kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium na našej škole do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia. 

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Dňa 13.2.2020 sa našej škole konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. GAM reprzentovali Ján Lehen zo IV.A a Timotej Klásek zo Sx.A. Ján Lehen sa stal víťazom kategórie A a bude nás reprezentovať na celoslovenskom kole. Srdečne blahoželáme. 

    • Sviatok sv. Angely
     • Sviatok sv. Angely

     • Dňa 31.januára 2020 sa konal už tradičný Angelínsky ples, ktorý má svoju tradíciu a je  organizovaný pri príležitosti sviatku sv Angely Merici - patrónky nášho gymnázia. Patrónky odvážnej, rozvážnej, múdrej. Jej sviatok -  v pondelok 27.1.2020  sme prežili duchovnou obnovou našej školy založenej rádom uršulínok a tiež slávením svätej omše - udalosťami, ktorými sa začal Radostný týždeň - týždeň plný aktivít, súťaži a malých drobných, ale predsa len pre život podstatných, radostí, ktoré vniesli mnoho farieb do nášho niekedy čiernobieleho života.  Organizovanie plesu si tento rok zobrala na plecia  trieda 3.A, ktorá má už bohaté skúsenosti so zabávaním publika na Gamáckej vianočke či Etickom sympóziu. Organizátori z 3.A, sa nedali odradiť počiatočnými problémami, starosťami okolo financií a pokračovali postupne, krok za krokom a doťahovali veci do konca, čo nie je až také typické pre dnešnú generáciu. Nie každý tuší, koľko námahy je spojenej s organizáciou takej udalosti a preto  sme vám veľmi vďační za každú vec, za každý malý detail, na ktorý ste mysleli, aby sme sa tam všetci cítili príjemne. A keďže každý jeden deň je len raz za život, verili sme, že nikto a nič nám nepokazí slávnostnú atmosféru a zostanú len krásne spomienky - študentom 3.A na dobre odvedenú prácu a milým hosťom na skvelú zábavu. Ďakujeme, Vám milí hostia, že ste prijali pozvanie a želám nám všetkým, aby nielen tento ples bol pripomienkou na našu patrónku, ale celý náš život odrážal jej poslanie, nech sme všetci pre tento svet nádejou  a svetieľkom vo tme. Ako povedal francúzsky spisovateľ Paul Claudel:  "Jedno malé svetlo je viac ako veľa tmy."

      Príjemné spomienky na skvelú zábavu. Ďakujeme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •