• Rovesnícke vyučovanie na geografii
     • Rovesnícke vyučovanie na geografii

     • Odpady, recyklovanie, spaľovne, čo bude so životným prostredím v budúcnosti? Aj takýmito otázkami sa zaoberali naši terciáni dňa 21.5.2021 v rámci rovesníckeho vyučovania na geografii. Danú tému si pre nich pripravila Aneta Pecková zo Sx.A, kde zaujímavými informáciam,i ale aj aktivitami motivovala žiakov k ekologickému cíteniu a zodpovednosti k našej planéte.

    • Pohľad do sveta EÚ
     • Pohľad do sveta EÚ

     • 18 študentov zo spoločenskovedného seminára a zo Sx.A sa zúčastnili dlhodobého cyklu prednášok spojených s diskusiou pod názvom Pohľad do sveta EÚ. Projekt organizovala Viktória Malinčáková - študentka Nexteria Leadership Academy. Aké boli témy a prednášajúci sa dozviete TU. Učastníci získali ceny a odborné publikácie. Špeciálne boli ocenení aj najaktívnejší žiaci počas diskusií. 

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Z našej školy sa zapojilo 20 šikovných žiakov. Všetci súťaž so cťou zvládli a najlepšie sa umiestnil Jakub Haršány P.A so 100% úspešnosťou, Tomáš Gramblička P.A mal 97% úspešnosť. Úspešný bol aj Matúš Pestún T.A s percentilom 92.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme k pekným výsledkom.

      Každý súťažiaci si môže pozrieť svoje výsledky na stránke https://matematickyklokan.sk/forms/vysledky-ziakov.php so svojim kódom.

    • IQ olympiáda – postup do celoslovenského kola
     • IQ olympiáda – postup do celoslovenského kola

     • Dňa 6.5.2021 sa konalo regionálne kolo IQ olympiády, do ktorého zo školského kola postúpila Janka Mikulášová (Sekunda A). Janka bola aj v tomto kole úspešná a postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme k úspechu a držíme palce v celoslovenskom kole. 

    • Programátorská súťaž ScratchCup – celoslovenské kolo
     • Programátorská súťaž ScratchCup – celoslovenské kolo

     • Dňa 21.4.2021 sa uskutočnila celoslovenská programátorská súťaž ScratchCup 2021. Z našej školy sa najlepšie umiestnila Janka Mikulášová z triedy Sekunda A, ktorá sa umiestnila na krásnom 11. mieste. Súťaže sa zúčastnilo 185 žiakov z 30 škôl z celého Slovenska. Janke, aj všetkým súťažiacim z našej školy ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Nástup na prezenčné vzdelávanie
     • Nástup na prezenčné vzdelávanie

     • Od pondelka 17.5.2021 všetci žiaci prechádzajú na prezenčnú formu výuky v škole. Je potrebné, aby sa stravníci v prípade záujmu prihlásili na stravu do 14.5.2021 do 13.00 hod. telefonicky u vedúcej školskej jedálne alebo cez stránku strava.cz.

    • Sviatok Nanebovstúpenia Pána
     • Sviatok Nanebovstúpenia Pána

     • V deň prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána (13. mája 2021) budeme mať sv. omšu o 8.00 hod. v školskej kaplnke. Nakoľko je však limitovaný počet veriacich na sv. omši, žiaci, ktorí sa učia prezenčne, budú sledovať sv. omšu v triedach (https://youtu.be/M3cGIhagMbY) a tí, ktorí chcú a môžu pristúpiť k sv. prijímaniu, tak počas sv. prijímania prídu pred školskú kaplnku, kde im brat Filip rozdá sv. prijímanie. Žiaci, ktorí sa učia dištančne, budú sledovať sv. omšu online na uvedenom linku: https://youtu.be/M3cGIhagMbY 

    • Organizácia vyučovania od 10.5 do 14.5.
     • Organizácia vyučovania od 10.5 do 14.5.

     • V pondelok 10.5.2021 majú všetci študenti riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok. Trnavský okres zostáva červený, preto študenti 1. - 3. ročníkov, kvinty až septimy pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Ostatní študenti sa učia prezenčne. 

    • Krajské kolo Chemickej olympiády
     • Krajské kolo Chemickej olympiády

     • 22.4.2021 sa konalo KK Chemickej olympiády, kategória D. Našu školu reprezentovali M. Barczay a D. Šottníková. Obaja boli úspešní riešitelia. Blahoželáme im k úspechu!

    • Informácie pre študentov študúcich prezenčne
     • Informácie pre študentov študúcich prezenčne

     • Študenti sa už testovať nemusia. Plnoletí študenti cez Edupage odovzdajú len čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Za neplnoletých žiakov ho posiela zákonný zástupca. Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu sa na Edupage budú pravdepodobne meniť aj tlačivá. Z toho dôvodu prosíme plnoletých študentov a zákonných zástupcov neplnoletých študentov, aby čestné vyhlásenie poslali cez Edupage až v priebehu pondelka. Ako ste boli informonaní, v pondelok 3.5.2021 je riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

    • Organizácia vyučovania od 3.5.2021
     • Organizácia vyučovania od 3.5.2021

     • V týždni od 3.5.2021 triedy 1.-3. ročníka a Q.A - Sp.A pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Ostatné triedy sa učia prezenčne.

      Dňa 3.5.2021 sa na škole konajú prijímacie pohovory a z tohto dôvodu majú všetci študenti riaditeľské voľno

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Študenti Dominik Sagan z III.A , Juraj Štefunko z III.A a Filip Gašpárek zo Sp.A sa zúčastnili krajského kola súťaže Mladý Európan. Získali 1. miesto a postup do národného kola. Srdečne im blahoželáme a držíme palce v národnom kole!

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dana Trnková v I.B získala na celoslovenskom kole Biologickej olympiády (kat. B, projektová časť) pekné 8. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme!

    • IQ olympiáda – školské kolo
     • IQ olympiáda – školské kolo

     • Aj  tento rok sa naša škola zapojila do logickej súťaže IQ olympiáda, ktorá tento rok prebiehala v mesiaci apríl online formou. V školskom kole sa na 1. mieste umiestnila Janka Mikulášová, na 2. mieste Tamarka Vančová (obe Sekunda A), na 3. mieste sa umiestnil Ondrej Haršány z Kvarty A.  

      IQ olympiáda nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Všetkým gratulujeme k úspechu! 

    • IT v Nitre – súťaž v programovaní
     • IT v Nitre – súťaž v programovaní

     • Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnil 1. ročník programátorskej súťaže IT v Nitre, ktorú organizuje Katedra informatiky FPV UKF Nitra. Tento rok súťaž, vzhľadom na súčasnú situáciu, prebiehala online. Do súťaže bolo zapojených 15 škôl z celého Slovenska. Aj na tejto súťaži sme získali krásne výsledky - na 2. mieste sa umiestnila Gabika Chutňáková (Ok. A) a na 3. mieste Adam Lopatka (IV.A).

      Súťaže sa zúčastnili aj Vladimír Štefunko (I.A), Ján Chromík (II.A), Jakub Bordáš, Michal Bahna, Matej Suchoň (všetci traja III.A), Benjamín Chrvala, Marek Geleta (obaja Sp. A) a Samuel Vincent Ray (IV.A). Všetci menovaní sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Krásne úspechy dosiahli naši študenti v Matematickej olympiáde. Zúčastnili sa okresného kola vo všetkých kategóriách. Medzi najlepše umiestnenia patrí: 1.-2.  miesto Z6 Jakub Haršány z P.A, 1. miesto Z7 Janka Mikulášová S.A. Ďaľších úspešných riešiteľov nájdete v tabuľke TU. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k úspechom!

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • 8.4.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii B. Ján Chromík z II.A získal 1. miesto a Zuzana Reiffersová zo Sx.A 2. miesto. Obaja boli jedinými úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme ku krásnemu úspechu!

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • V utorok 20. apríla 2021 sa konalo diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády z Knihy Exodus, Knihy proroka Jonáša a z Evanjelia sv. Jána. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii - Jaromír Marek (S.A), Dominik Jindra (T.A) a Michal Marek (K.A) a v 2. kategórii - Juliana Krivosudská (Sx.A), Ján Chromík (2.A) a Dorota Kohutiarová (4.A). Obe družstvá sa vo svojich kategóriách umiestnili na 1. mieste a postupujú do celoslovenského kola. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole! 

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •