• Erasmus+ 2. mobilita
     • Erasmus+ 2. mobilita

     • V dňoch 12. až 20 marca 2022 sedem žiakov a 3 profesorky Gymnázia Angely Merici absolvovali mobilitu Erasmus+ vo francúzskom meste CHATEAUROUX. Bola to druhá mobilita  v rámci tohto projektu v tomto školskom roku po mobilite v Poľsku. Zostávajú teda ešte 2 mobility, keďže sú 4 partnerské školy a to v Nemecku na jeseň 2022 a na Slovensku vo februári budúceho roka 2023. Ak si chcete prečítať, čo všetko zažili a videli  - nech sa páči tu.

    • Pytagoriáda – okresné kolo
     • Pytagoriáda – okresné kolo

     • Tento rok až 16 našich žiakov postúpilo do okresného kola Pytagoriády. Siedmi boli úspešní riešitelia. Najlepšie sa umiestnili Jakub Haršány (S.A)  v kategórii P7 2.-3. miesto, Samuel Grman (T.A) v kategórii P8  4. miesto a Arsenii Vasylynchuk (P.A) v kategórii P6  4. miesto. Ďalší úspešní riešitelia sú Martin Kamenár (S.A) 8. miesto, Jaromír Marek (T.A) 10. miesto,  Tamara Vančová (TA) 12. miesto a Sára Kudriová (T.A) 15. miesto. Ostatným riešiteľom chýbal buď 1 bod do úspešného riešiteľa alebo trošku viac šťastia. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • GAM pomáha
     • GAM pomáha

     • https://youtu.be/Pu1x7ZZ-DQQ

      V prvý marcový týždeň sa na našej škole uskutočnila zbierka potravín, drogérie, detských vecí a iných potrieb, ktoré boli odovzdané Trnavskej arcidiecéznej charite pre potreby utečencov z Ukrajiny. Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili, ako aj študentom za zorganizovanie danej akcie.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V stredu 23.3.2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Biologickej olympiády. V projektovej časti v kategórii B našu školu úspešne reprezentovala Danka Trnková (2.B). Skončila na 1.mieste a postupuje do celoslovenského kola. V teoreticko-praktickej časti v kategórii B súťažili Martina Adamovičová (2.B) a Simona Bučková (SxA) a v kategórii A Lívia Plachetková (4.A) a Ivana Radosová (OkA). Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami. Študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Envirotýždeň
     • Envirotýždeň

     • Od 28.3.2022 bude na našej škole prebiehať envirotýždeň. Dokážeš sa postarať o kvety? Ak áno, neboj sa ich priniesť do svojej triedy čo najviac. Tým sa zapojíš do výzvy “Ozeleň si triedu”. Chceš urobiť niečo s problémom netriedeného odpadu na našej škole? Pokús sa so spolužiakmi vyrobiť triediaci kôš na papier a plast. Nielen že pomôžete našej škole a životnému prostrediu, ale môžete ako bonus vyhrať zaujímavé ceny. Taktiež vás čaká premietanie filmov, ktoré bude vždy po 6. vyučovacej hodine. Tie budú zamerané na ekologické problémy, ktoré trápia celý svet. Budeme radi, keď sa zapojíte.

    • Beseda
     • Beseda

     • Dňa 11.3. sa vrámci krúžku Res publica na našej škole uskutočnila diskusia s poslancom NR SR a členom zahraničného výboru - Andrejom Stančíkom. Diskutovali sme o aktuálnej situácii na Ukrajine a tiež o živote poslanca. Dozvedeli sme sa nielen množstvo prínosných informácií ale aj niekoľko cenných rád do života. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.                D.Sagan, J.Štefunko IV.A

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • V dňoch 22.3.2022 a 23.3.2022 sa uskutočnilo online dekanátne, teda okresné, kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali v kategórii ZŠ Ján Turenič (P.A), Matúš Chromík (P.A) a Dominik Jindra (K.A). Umiestnili sa na 1.mieste, získali plný počet bodov a postupujú do diecézneho, krajského kola. Kategóriu SŠ reprezentovali Michal Marek (Q.A), Juliana Krivosudská (Sp.A) a Ján Chromík (3.A) a umiestnili sa taktiež na 1.mieste a postupujú ďalej. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V piatok 18.3.2021 sa konalo on-line krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii C - teoreticko-praktická časť. Našu školu reprezentovala Ninka Janíková z K.A, ktorá skončila na krásnom 2.mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme.

    • Stolný tenis žiačky SŠ
     • Stolný tenis žiačky SŠ

     • Dňa 23.3.2022 sa uskutočnilo finále okresu v stolnom tenise žiačok SŠ. Naše žiačky sa umiestnili na 4. mieste. Školu reprezentovali Katarína Kršáková, Anna Nagyová, Noemi Novotná a Paulína Pribišová. Srdečne gratulujeme!

    • Stolný tenis žiakov SŠ
     • Stolný tenis žiakov SŠ

     • Dňa 23.3.2022 sa uskutočnilo finále okresu v stolnom tenise žiakov SŠ. Naši chlapci sa umiestnili na 3. mieste. Školu reprezentovali Tomáš Matovič, Daniel Kucharík, Roman Ochaba a Samuel Hurek. Srdečne gratulujeme!

    • Stolný tenis žiačok ZŠ
     • Stolný tenis žiačok ZŠ

     • Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo finále okresu v stolnom tenise žiačok ZŠ. Naše žiačky sa umiestnili na 2.mieste. Školu reprezentovali Sofia Stašková, Tamara Zápražná, Katarína Kršáková a Eliška Gašpárková. Srdečne gratulujeme!

    • 3. turnus LVVK
     • 3. turnus LVVK

     • V termíne 14. – 18.3.2022 sa konal 3.turnus lyžiarskeho výcviku, ktorého sa zúčastnili žiaci T.A a K.A.  Lyžovalo sa v Nízkych Tatrách - Chopok Jasná. 

       

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Najpopulárnejšia medzinárodná matematická súťaž päťčlenných tímov Matematický náboj bola pre našich študentov tento rok mimoriadne úspešná. Zo 146 juniorských tímov Slovenka V.Štefunko, Šesták, Ganz, Guniš a Moravec získali 6. miesto, Richnák, Hittrich, Haršány, Gašpárková a Kúdela 45. miesto a Bardiovský, Táčovský, Jánoška, Gono a Drobný 68. miesto. V kategórii Senior (maturanti) súťažilo 116 tímov, Chrvala, Šrank, Suchoň, Klásek a Heriban získali 16. miesto. Všetky výsledky aj umiestnenie  v medzinárodnom poradí je na www.matematickynaboj.sk. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k vynikajúcim umiestneniam.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Dvadsať žiakov našej školy sa zúčastnilo celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show Nina Janíková (K.A) patrila medzi 3 % najlepších expertov, získala  titul TOP Expert v dvoch témach Mozgolamy Do you speak  English? Ďalšími  TOP Expertmi  v týchto dvoch témach sú Marcel Farbula (K.A) a Michal Bahna (IV.A). TOP Expertmi v téme Mozgolamy  Dominik Hanzel (K.A),  Juraj Heriban (Sp.A), Matej Suchoň (IV.A)  a  v téme Góly body, sekundy  Ondrej Haršány(Q.A) a Michal Šrank (IV.A)

      Tešíme sa z úspechov a gratulujeme!

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • V dňoch 9. až 13.3. 2022 sa konalo v Prievidzi celoslovenské kolo Chemickej olympiády v najnáročnejšej kategórii A. Našu školu reprezentovali Janko Chromík z III.A, ktorý bol aj úspešným riešiteľom a Zuzka Reiffersová zo Sp.A. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme.

    • Zbierka pre UKRAJINU
     • Zbierka pre UKRAJINU

     • Milí študenti a kolegovia,
      ľudia prichádzajúci na Slovensko z Ukrajiny potrebujú našu, či už materiálnu alebo duchovnú pomoc. Preto sme sa rozhodli opäť v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou usporiadať zbierku potravín a vecí pre utečencov. Zoznam vecí je napísaný na plagáte. Prinášať ich môžete každé ráno v priebehu nasledujúceho týždňa pred vyučovaním a cez prestávku po 5. hodine vo vestibule školy. Ďakujeme!

    • Krajské kolo Olympiády vo FRJ
     • Krajské kolo Olympiády vo FRJ

     • Dňa 15. 2 2022 sa konalo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali v týchto kategóriách títo žiaci: V kategórii 1A súťažili zo Sekundy A Sara- Joye McCauley - ktorá skončila na 5.mieste a Natália Bezáková, ktorá sa umiestnila na 6.mieste. 

      V kategórii 1B nás reprezentovali žiačky Tercie A -  Terézia Gajdošová, ktorá s počtom bodov 49 na 1.mieste postupuje do celoštátneho kola a Katarína Valentová s počtom bodov 37,  ktorá skončila na  2.mieste. 

      Kategóriu 1C reprezentovala Anna Kostova Máriothová z Tercia A, ktorá s počtom bodov 62 z prvého miesta postupuje do celoštátneho kola a taktiež postupuje  do CK aj Anna Kateřina Novotná z 2.miesta s počtom bodov 51. 

      Kategóriu 2A reprezentovala Lucia Šturdíková z 2.B, ktorá skončila na 2.mieste s počtom bodov 50.

      Kategóriu 2B vyhrala Sofia Stašková na 1.mieste s počtom bodov 63 s postupom do celoštátneho kola.

      Kategóriu 2C reprezentoval Martin Kostov Marioth, ktorý z 2.miesta s počtom bodov 63 postupuje do celoštátneho kola a taktiež za reprezentáciu ďakujeme študentom Oktávy A Gabrielovi Fraňovi s počtom bodov 53 na 4.-5. mieste a Danielovi Saganovi s počtom bodov 39 na 8.mieste

      Všetci sú úspešní riešitelia. Všetkým reprezentujúcim veľmi ďakujeme za odvahu a snahu a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu francúzštiny!  Postupujúcim prajeme Bonne chance! v celoštátnom kole. Sme na vás „très fiers“ BRAVO!👍👏

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 17.2.2022 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii E nás úspešne reprezentovali Jakub Chorvatovič z K.A, ktorý obsadil 6.miesto, Jaromír Marek a Tomáš Adam Greguš z T.A boli úspešní riešitelia. V kategórii F získal 5. miesto Boris Kováč zo S.A, Sara Joye McCauley a Benjamín Chrvala zo S.A boli úspešní riešitelia. Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 16. 2. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu v kategórii 2A reprezentovala Veronika Balážová (2.B) a v kategórii 2B Terézia Očenášová (Sp.A). Terézia sa vo svojej kategórii umiestnila na 3. mieste, Veronika vo svojej kategórii obsadila 5. miesto. Našim študentkám gratulujeme k úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •