• Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka sa konalo online 10. 12. 2021. V kategórii A  súťažilo 9 žiakov, v kategórii B rekordných 15 žiakov. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť, víťazom blahoželáme a želáme úspech v krajskom kole.

      Výsledky sú nasledovné: A kategória1. miesto Zuzana Reiffersová (Sp. A), 2. miesto Eliška Bičanová (Sp. A), 3. miesto Alžbeta Gunišová (3.B), B kategória 1. miesto Patrik Žemla (1.B), 2. miesto Mária Margita Jindrová (2.A), 3. miesto Terézia Šranková (2.A)

    • Veľká súťaž
     • Veľká súťaž

     • Milí GAMáci! Máme pre vás skvelú ponuku! Súťaž o najlepší kreatívny, originálny a najmä myšlienkovo hlboký nápad na reklamu o našej škole. Viete, čo jeto storytelling? Istotne áno. A práve ideme tvoriť storytelling o našej škole a vy môžete byť jeho autorom, inšpirátorom, tvorcom, hrdinom. Pošlite nám námet na storytelling o našej škole, ktorý by obsahoval aj konkrétnu hodnotu, ktorú naša škola dáva, ktorú si tu vážime, či už jeto priateľstvo, rodinná atmosféra, hodnota každého z nás, či čokoľvek iné, čo si na našej škole vážite a máte to radi. Inšpirovať sa môžete aj krásnymi reklamami z dielne John Lewis, ktorý každoročne prináša reklamu s konkrétnou hodnotou:

      https://www.youtube.com/watch?v=AsyD3W2pWU8&ab_channel=LeoBurnettPraha

      https://www.youtube.com/watch?v=7xGW_M0O4xI&ab_channel=GuardianNews

      Vaše nápady pošlite prostredníctvom emailu na adresy:vozarova@gamtt.sk, luzna@gamtt.sk do 10. januára 2022. Najoriginálnejšie nápady odmeníme a nápad, podľa ktorého spracujeme reklamu o našej škole, odmeníme aj finančne.Tak neváhajte a tvorte! Pustite uzdu svojej fantázii.V prípade akýchkoľvek otázok nám spokojne píšte.Tešíme sa na Vaše nápady!

    • Majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ a OG v online šachu 2021
     • Majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ a OG v online šachu 2021

     • 9.12.2021 sa uskutočnil na portáli  Lichess.org šachový turnaj žiakov a žiačok ZŠ a OG. GAM reprezentovalo 7 žiakov. Najlepšie sa umiestnil Ondrej Nádaský zo S.A, na 12. mieste. Získal 4 body zo siedmich, na postup do celoslovenského kola mu chýbalo len 0,5 bodu. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že o rok sa niektorý náš šachista prebojuje do najlepšej desiatky!

    • Adventno - vianočná GAMácka výzva
     • Adventno - vianočná GAMácka výzva

     • Milí rodičia, študenti, milí kolegovia,
      blížia sa Vianoce, čas lásky, novej nádeje a čas obdarovávania sa, kedy si pripomíname pre nás ten najväčší dar, ktorým je Ježiš.
      Avšak niektorí ľudia nemajú možnosť zažiť také sviatky, ako ich my poznáme. Vianočný stromček, darčeky, večera, koláčiky, príjemná atmosféra, pokoj. Existujú rodiny v núdzi, aj blízko nás, ktoré potrebujú pomoc. Preto prichádzame s adventno-vianočnou GAMáckou výzvou -  pomôcť týmto rodinám tak, že v spolupráci s mestom Trnava a Trnavskou arcidiecéznou charitou spravíme nákup trvanlivých potravín a drogérie, ktoré následne odovzdáme konkrétnym rodinám. Vzhľadom k pandemickým opatreniam a uzatvoreným školám nebudeme zbierať konkrétne potraviny, ale pozývame vás finančne prispieť na nákup týchto prostriedkov.
      Celej škole bude automaticky vo štvrtok, 9.12.2021, nastavená platba cez EduPage na sumu 2€. Platba je však dobrovoľná. Ak chcete prispieť menej, pošlite na účet ZRPŠ nižšiu sumu, ak chcete prispieť viac, pošlite viac. Ak nechcete prispieť alebo nemáte možnosť prispieť, nemusíte prispievať a platba vám bude neskôr zrušená. Chceme vás však povzbudiť, aby sme aj v tomto čase lockdownu unlockli naše srdcia.
      Prosíme vás, aby ste na túto výzvu zaslaním finančnej podpory odpovedali najneskôr do 12.12.2021, aby tak zástupcovia študentskej rady mohli 15.12.2021 uskutočniť daný nákup, vytvoriť krabice pre jednotlivé rodiny a odovzdať ich zástupcom mesta Trnavy a Trnavskej
      arcidiecéznej charite.
      Naši najmladší študenti vytvoria jednotlivým rodinám zároveň aj vianočný pozdrav s prianím.

      Za vašu štedrosť vám v mene tých, ktorí sa ocitli v núdzi, vopred ďakujeme.
      O priebehu tejto zbierky vás budeme informovať aj fotodokumentáciou pri realizácii projektu. 

      A ešte jedna špeciálna ponuka: tá trieda, ktorej sa podarí vyzbierať najvyššiu sumu, zabezpečí jednej rodine okrem potravín aj vianočný stromček s ozdobami.

      Ďakujeme!

    • Olympiáda ľudských práv - šk. kolo
     • Olympiáda ľudských práv - šk. kolo

     • 7.12.2021 sa stretlo 16 študentov nášho gymnázia na online školskom kole Olympiáy ľudských práv. 1. miesto získal Martin Ušák zo Sp.A, ktorý bude našu školu reprezentovať na krajskom kole vo februári 2022. Druhé miesto získala Paulína Juráková z II.B. a o tretie miesto sa podelili Alexandra Gallová zo Sx.A a Lucia Krpelanová z II.A.  Blahoželáme! 

    • Olympiáda v NEJ
     • Olympiáda v NEJ

     • Dňa 26.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 33 žiakov našej školy. Do okresného kola postupujú v kategórii 1A Daniela Ella Štricová (Prima), v kategórii 1B Jakub Chorvatovič (Kvarta), v kategórii 2A Gregor Polák (2.A) a Veronika Balážová (2.B) a v kategórii 2B Terézia Očenášová a Eliška Bičanová (Septima). Všetkým  postupujúcim gratulujeme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii našej školy v okresnom kole.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 24.11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. V kategórii E sa na 1.mieste umiestnil Jakub Chorvatovič (K.A), na 2. mieste Jaromír Marek (T.A) a 3.mieste Tomáš Greguš (T.A). V kategórii F sa na 1.mieste umiestnila Sara-Joy McCaley (S.A), na 2.mieste Benjamín Chrvala (S.A) a 3.mieste Boris Kováč (S.A). Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • HIV/AIDS prevencia
     • HIV/AIDS prevencia

     • Dńa 16.11.2021 sa uskutočnilo online kolo národnej súťaže HIV/AIDS prevencia. Našu školu reprezentovali žiačky Sx.A - Alexandra Havlíková, Simona Bučková a Katarína Ružičková. Dievčatá obsadili 13. miesto. Z  celkového počtu bodov 62 získali 58 bodov. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

    • Zenit v programovaní – postup do celoslovenského kola
     • Zenit v programovaní – postup do celoslovenského kola

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní. V kategórii B získal 1.miesto náš žiak Vladimír Štefunko z triedy 2.A, ktorý postupuje aj do celoslovenského kola. V kategórii A krásne 2. miesto získal Ján Chromík z triedy 3.A a Benjamín Chrvala (Oktáva A) získal krásne 4.miesto.

      Naši programátori boli úspešní už aj v školskom kole uvedenej súťaže, kde v kategórií A v rámci Trnavského kraja suverénne zvíťazil Benjamín Chrvala (Oktáva A) a medzi najlepšími v prvej desiatke v rámci Trnavského kraja bolo až 7 našich žiakov: Benjamín Chrvala (Oktáva A),  Ján Chromík (3.A), Jakub Bordáš (4.A), Marek Geleta (Oktáva A), Matej Suchoň (4.A), Michal Bahna (4.A) a Zuzka Reiffersová (Septima A).

      Prvé miesto v školskom kole  v kategórii B získal Vladimír Štefunko z triedy 2.A a krásny výsledok dosiahol aj Marek Richnák z triedy Kvinta A.

      Všetkým blahoželáme,  ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Vladkovi držíme palce v celoslovenskom kole. 

    • Náboj junior
     • Náboj junior

     • Výborné umiestnenie dosiahli všetky tri naše tímy GAM, ktoré riešili 19.11. medzinárodnú  matematicko-fyzikálnu súťaž štvorčlenných tímov pre druhý stupeň ZŠ a nižší stupeň OG.

      Chlapci z Kvarty – Marcel Farbula, Dominik Jindra, Filip Fialka a Jakub Pollák dosiahli 19. miesto v celoslovenskom rebríčku z viac ako 400 zúčastnených tímov. Len o 1 bod menej a 32. miesto získal tím z Kvarty – Ema Kolarovičová, Nina Janíková, Dominik Hanzel a Jakub Chorvatovič. Tiež o 1 bod menej a 68. miesto v celoslovenskom poradí obsadil tím z Tercie Tomáš Adam Greguš, Tamara Vančová, Šimon Gálik a Jaromír Marek.

      Najviac nás teší, že v poradí tímov Trnavského kraja naše tri tímy obsadili prvé tri miesta. Všetkým blahoželáme!

    • Zmena v stravovaní a zvonení
     • Zmena v stravovaní a zvonení

     • Počas celého budúceho týždňa 22.11. - 26.11. sa budú variť obedy len pre triedy P.A, S.A, T.A, K.A.  Z tohto dôvodu budú skrátené vyučovacie hodiny na 35 minút a obidve obedňajšie prestávky budú skrátené na 20 minút.

      zvonenie_22.-26.11..docx​​​​​​​

      1.   8.00 - 8.35

      2.   8.45 - 9.20

      3.   9.30 - 10.05

      4.   10.15 - 10.50

      5.   11.10 - 11.45    (5.   11.00 - 11.35)

      6.   11.55 - 12.30

      7.   12.40 - 13.15

      8.   13.20 - 13.55

    • Stolný tenis dievčatá SŠ
     • Stolný tenis dievčatá SŠ

     • V stredu 27.10.2021 sa uskutočnil turnaj v stolnom tenise žiačok SŠ. Naše dievčatá skončili na 2 . mieste. Školu reprezentovali: Gašpárková Eliška, Kršáková Katarína, Stašková Sofia (Q.A) a Zápražná Tamara ( K.A). Srdečne gratulujeme!

    • Postup do medzinárodného kola
     • Postup do medzinárodného kola

     • Naša študentka Danka Trnková z II.B. postúpila na MILEST Expo-Sciences Europe (ESE), ktoré by sa malo konať v Rumunsku  24.7.-30.7. 2022. Srdečne blahoželáme!

    • Fyzikálny Náboj
     • Fyzikálny Náboj

     • Tri tímy študentov našej školy sa zúčastnili v piatok 6.11.2021 súťaže fyzikálny Náboj. V rámci Slovenska v kategórií junior obsadil jeden tím (Ján Jindra, Matej Jánoška, Adam Táčovský, Sofia Silná, Marián Cipár) 23. miesto zo 46 tímov. A v rámci kategórie seniori obsadil jeden tím (Benjamín Chrvala, Adam Novák, Lívia Plachetková, Michal Šrank, Šimon Vretenička) 19. miesto a druhý tím (Matúš Kúdela, Ivan Bako, Juraj Heriban, Žofia Chrvalová) 27. miesto zo všetkých zúčastnených štyridsiatich tímov. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Stolný tenis - žiaci SŠ
     • Stolný tenis - žiaci SŠ

     • V utorok 26.10.2021 sa uskutočnil turnaj v stolnom tenise žiakov stredných škôl. Naši chlapci skončili na 1.mieste a postúpili do finále okresu. Školu reprezentovali Matovič Tomáš, Kucharík Daniel, Ochaba Roman (všetci z III.A) a Šarközy Peter (Sp.A). Srdečne gratulujeme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •