• Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

     • Na základe vyjadrenia RÚVZ TT zo dňa 3.3.2021 o neodporúčaní prevádzkovať prezenčnú výučbu v školách z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch TTSK zriaďovateľ Gymnázia Angely Merici rozhodol neotvoriť školu pre prezenčnú formu vyučovania v končiacich ročníkoch a naďalej od 8.3.2021 pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou. 

    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o poukázanie 2% z vašich daní. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na modernizáciu školy. Podrobnejšie informácie a predvyplnené tlačivo nájdete TU. Tlačivo treba v prípade zamestnancov vyplniť, podpísať a pripojiť potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Obe tlačivá treba poslať do 30.4.  na adresu daňového úradu alebo do 23.4.2021 na adresu školy. Ďakujeme.

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • Vyznať sa vo svete financií nie je jednoduché. Rovnako nie je jednoduché prebojovať sa do II. kola Finančnej olympiády. Študentke Dorote Kňažkovej zo Sp. A sa to však podarilo. Blahoželáme k úspechu a držíme palce! 

    • 1. miesto v OĽP
     • 1. miesto v OĽP

     • 11.2.2021 sa konalo krajské kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv. Našu školu už po tretíkrát reprezentoval Filip Bachratý zo IV.B. V konkurencii obstál výborne! Vo vedomostnom teste preukázal svoje hlboké vedomosti z oblasti ľudských práv, politológie i práva a získal najviac bodov zo všetkých. Svoje kvality potvrdil aj v druhom kole, pri analýze tézy z ľudskoprávnej problematiky. Filip bude reprezentoať nie len našu školu, ale aj Trnavský kraj v celoštátnom kole. Blahoželáme a budeme držať palce!

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 12.2. 2021 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezetoval v kategórii A Sebastián Oláh zo IV.B, ktorý získal 3. miesto. V kategórii B Zuzana Reiffersová zo Sx.A bola druhou najlepšou súťažiacou v kraji. Obom študentom blahoželáme k úspechu!

    • Sme 2. najlepšie gymnázium v kraji!
     • Sme 2. najlepšie gymnázium v kraji!

     • Podľa portálu INEKO je Gymnázium Angely Merici v Trnave druhé najlepšie gymnázium v rámci trnavského kraja. Veľmi dobré výsledky dosahujeme v tzv. pridanej hodnote školy, maturite a prijímaní absolventov na VŠ. Parameter "pridaná hodnota školy", v ktorom dlhodobo dosahujeme najlepšie výsledky zo slovenského jazyka a litertúry, je pridaná hodnota školy na základe porovnania úrovne vedomostí na vstupe do školy (Testovanie 9) a na výstupe (maturite). Tabuľku hodnotenia si môžete pozrieť TU.

    • Chemická olympiáda - kategória A
     • Chemická olympiáda - kategória A

     • V najnáročnejšej kategórii A sa podarilo našim študentkám získať v krajskom kole Chemickej olympiády krásne umiestnenie. Lívia Plachetková z III.A získala 2. miesto a Ivana Radosová zo Sp.A 4. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a zodpovednú prípravu na súťaž.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 5.2.2021 sa ukutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii E sme získali vynikajúce 1.mesto - Ján Jurík z K.A a 2.miesto - Jakub Chorvatovič z T.A, ktorí postupujú do krajského kola. V kategórii F sme mali úspešných riešiteľov: Boris Kováč z P.A, Benjamín Chrvala z P.A a Jaromír Marek zo S.A. Súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • DOD inak...
     • DOD inak...

     • Je nám ľúto, že si tento rok nebudú môcť záujemcovia o štúdium na našej škole pozrieť odborné učebne, zaujímavé pokusy, nebudú sa môcť osobne stretnúť so študentami a učiteľmi. Ale pripravii sme pre vás apoň toto malé informatórium o škole: 

      Gymnázium Angely Merici

      Dovoľte, aby sme vám v krátkosti predstavili naše gymnázium.

      Prejsť na tento sway

    • Naša nedávna história
     • Naša nedávna história

     • Študentka Júlia Križanová zo IV.B sa zúčastnila celoslovenskej súťaže Naša nedávna história - 2.svetová vojna, ktorú vyhlásil Klub 89. V  kategórii voľná literárna tvorba získala Julka 1. miesto. Napísla  poviedku z prostredia druhej svetovej vojny, ktorej dej sa odohrával v poľskom sirotinci, pod názvom Zápalky. K úspechu srdečne blahoželáme!

    • MO Z9 - fantastický úspech!
     • MO Z9 - fantastický úspech!

     • 27.1.2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z9. Našu školu repprezentoval Ondrej Haršány z K.A a stal sa víťazom. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy! 

    • Sviatok sv. Angely Merici
     • Sviatok sv. Angely Merici

     • 27. januára už tradične oslavujeme patrónku našej školy, sv. Angelu Merici. Ani tento rok nie je výnimkou, hoci sme tento deň slávili výnimočným virtuálnym spôsobom. Prvú hodinu sme mali sv. omšu streamovú cez YouTube a páter Filip nám zdôraznil predovšetkým Angelu, ako ženu odvahy. Počas druhej a tretej hodiny prebiehali Raňajky so sv. Angelou a EscapeRoom. 

      Raňajky so sv. Angely spočívali v tom, že v každej triede, či ročníku, bola ako hosť pozvaná niektorá sestra uršulínka (Sr. Samuela, Sr. Zdenka, Sr. Mária-Rita, Sr. Mária Pavla, Sr. Ulrika a Sr. Mária) a dozvedeli sme sa nové veci nielen o sv. Angele, ale aj o živote sestier. EscapeRoom bola zameraná na ešte hlbšie poznanie sv. Angely kreatívnou online hrou. Počas štvrtej hodiny sme mali modlitbu chvál, ktorú viedol náš študent z 3.A Jakub Slaninka. Aj takýto príjemný zážitok z oslavy našej patrónky nám priniesol tento zvláštny čas, ktorý žijeme. A ako to hodnotia naši študenti? 

      "Na raňajkách so svätou Angelou som sa dozvedela zaujímavé veci aj o Angele, ale aj o uršulínke s ktorou sme mali túto hodinu. Táto aktivita sa mi páčila najviac."

      "Všetko bolo fajn, ale z escape roomky som mal asi najväčší zážitok." 

      "Páčilo sa mi, že sme aj takouto formou mohli mať online omšu. Ďalej sa mi veľmi páčil rozhovor so sestrou Zdenkou. A escape room bola úplne úžasná. Taktiež chválim Jakuba za chvály, tie som si veľmi užila." 

    • MO - školské kolo
     • MO - školské kolo

     • V školskom kole Matematickej olympiády v kategórii C sa stali úspešnými riešiteľmi študenti Vladimír Štefunko I.A, Matúš Moravec I.B a Adam Bardiovský Q.A. Blahoželáme k úspechu a držíme palce v krajskom kole!

    • Úspech v Matematickej olympiáde
     • Úspech v Matematickej olympiáde

     • Benjamín Chrvala zo Sp.A získal v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii A krásne 2. miesto a zároveň sa stal úspešným riešiteľom. V tejto náročnej kategórii našu školu vzorne reprezentovali aj študenti Michal Šrank a Matej Suchoň z III.A. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti!
     • Vážení kolegovia, rodičia, milí študenti!

     • Počas vianočných sviatkov vám prajeme pokoj a láskyplný čas so svojimi najbližšími. Nech sa narodenie Pána dotkne vašich sŕdc a naplní vás radosťou a nádejou. Tá nech vás spolu s pevným zdravím sprevádza počas celého nasledujúceho roka! 

      Pozrite si  krásny pozdrav od študentov IV.A: POZDRAV

      Prajeme vám všetko, čo radosť vzbudí, prajeme vám veľa lásky, ktorá spája ľudí.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 16.12.2020 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Boris Kováč z P.A, 2.miesto obsadil Benjamín Chrvala z P.A a 3.miesto Jaromír Marek zo S.A. V kategórii E sa na 1. mieste umiestnil Ján Jurík z K.A a 2.miesto patrí Jakubovi Chorvatovičovi z  T.A. Výhercom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •