• Galéria na schodoch
     • Galéria na schodoch

     • Galéria na schodoch je priestor pre prezentáciu výtvarných prác študentov. Aktuálna expozícia galérie na schodoch ponúka pohľad na mozaikové prevedenia známych umeleckých diel. Tieto diela sú výsledkom práce žiakov 2. ročníkov nášho gymnázia a sexty. Pre ešte silnejší zážitok z umenia sa pod každým dielom nachádza aj QR kód, ktorý vám po jeho naskenovaní do mobilného telefónu zobrazí informácie o danom diele alebo konkrétnom umelcovi. 

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 13. mája 2021 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády, kategória C. Z našej školy sa ho zúčastnili  Katarína Ružičková, Simona Bučková a Alexandra Havlíková z Q.A,  Petra Drobná a Ján Jindra z I.A a Barbora Okálová z I.B. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy, svedomitú prípravu a Katke blahoželáme ku krásnemu 4.miestu.

    • Deň detí
     • Deň detí

     • Študentom GAMu prajeme krásny Deň detí!  Nech ste všetci zdraví, spokojní a obklopení láskou.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 23.4.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Geografickej olympiády. Našu školu v kategórii A veľmi pekne reprezentovali študenti Filip Gašpárek zo Sp.A, ktorý obsadil 7.miesto a Alexandra Havlíková z Q.A, ktorá obsadila 8.miesto. Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • 26. mája sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V kategórii ZŠ sa naši žiaci Jaromír Marek (S.A), Dominik Jindra (T.A), a Michal Marek (K.A) umiestnili na 4. mieste, keď na celkových víťazov stratili len 6 bodov. 

      V kategórii SŠ sa družstvo v zložení Juliana Krivosudská (Sx.A), Ján Chromík (2.A) a Dorota Kohutiarová (4.A) umiestnilo na 5. mieste a od celkového víťazstva ich delilo len 7 bodov. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

    • Rovesnícke vyučovanie na geografii
     • Rovesnícke vyučovanie na geografii

     • Odpady, recyklovanie, spaľovne, čo bude so životným prostredím v budúcnosti? Aj takýmito otázkami sa zaoberali naši terciáni dňa 21.5.2021 v rámci rovesníckeho vyučovania na geografii. Danú tému si pre nich pripravila Aneta Pecková zo Sx.A, kde zaujímavými informáciam,i ale aj aktivitami motivovala žiakov k ekologickému cíteniu a zodpovednosti k našej planéte.

    • Pohľad do sveta EÚ
     • Pohľad do sveta EÚ

     • 18 študentov zo spoločenskovedného seminára a zo Sx.A sa zúčastnili dlhodobého cyklu prednášok spojených s diskusiou pod názvom Pohľad do sveta EÚ. Projekt organizovala Viktória Malinčáková - študentka Nexteria Leadership Academy. Aké boli témy a prednášajúci sa dozviete TU. Učastníci získali ceny a odborné publikácie. Špeciálne boli ocenení aj najaktívnejší žiaci počas diskusií. 

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Z našej školy sa zapojilo 20 šikovných žiakov. Všetci súťaž so cťou zvládli a najlepšie sa umiestnil Jakub Haršány P.A so 100% úspešnosťou, Tomáš Gramblička P.A mal 97% úspešnosť. Úspešný bol aj Matúš Pestún T.A s percentilom 92.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme k pekným výsledkom.

      Každý súťažiaci si môže pozrieť svoje výsledky na stránke https://matematickyklokan.sk/forms/vysledky-ziakov.php so svojim kódom.

    • IQ olympiáda – postup do celoslovenského kola
     • IQ olympiáda – postup do celoslovenského kola

     • Dňa 6.5.2021 sa konalo regionálne kolo IQ olympiády, do ktorého zo školského kola postúpila Janka Mikulášová (Sekunda A). Janka bola aj v tomto kole úspešná a postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme k úspechu a držíme palce v celoslovenskom kole. 

    • Programátorská súťaž ScratchCup – celoslovenské kolo
     • Programátorská súťaž ScratchCup – celoslovenské kolo

     • Dňa 21.4.2021 sa uskutočnila celoslovenská programátorská súťaž ScratchCup 2021. Z našej školy sa najlepšie umiestnila Janka Mikulášová z triedy Sekunda A, ktorá sa umiestnila na krásnom 11. mieste. Súťaže sa zúčastnilo 185 žiakov z 30 škôl z celého Slovenska. Janke, aj všetkým súťažiacim z našej školy ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Nástup na prezenčné vzdelávanie
     • Nástup na prezenčné vzdelávanie

     • Od pondelka 17.5.2021 všetci žiaci prechádzajú na prezenčnú formu výuky v škole. Je potrebné, aby sa stravníci v prípade záujmu prihlásili na stravu do 14.5.2021 do 13.00 hod. telefonicky u vedúcej školskej jedálne alebo cez stránku strava.cz.

    • Sviatok Nanebovstúpenia Pána
     • Sviatok Nanebovstúpenia Pána

     • V deň prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána (13. mája 2021) budeme mať sv. omšu o 8.00 hod. v školskej kaplnke. Nakoľko je však limitovaný počet veriacich na sv. omši, žiaci, ktorí sa učia prezenčne, budú sledovať sv. omšu v triedach (https://youtu.be/M3cGIhagMbY) a tí, ktorí chcú a môžu pristúpiť k sv. prijímaniu, tak počas sv. prijímania prídu pred školskú kaplnku, kde im brat Filip rozdá sv. prijímanie. Žiaci, ktorí sa učia dištančne, budú sledovať sv. omšu online na uvedenom linku: https://youtu.be/M3cGIhagMbY 

    • Organizácia vyučovania od 10.5 do 14.5.
     • Organizácia vyučovania od 10.5 do 14.5.

     • V pondelok 10.5.2021 majú všetci študenti riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok. Trnavský okres zostáva červený, preto študenti 1. - 3. ročníkov, kvinty až septimy pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Ostatní študenti sa učia prezenčne. 

    • Krajské kolo Chemickej olympiády
     • Krajské kolo Chemickej olympiády

     • 22.4.2021 sa konalo KK Chemickej olympiády, kategória D. Našu školu reprezentovali M. Barczay a D. Šottníková. Obaja boli úspešní riešitelia. Blahoželáme im k úspechu!

    • Informácie pre študentov študúcich prezenčne
     • Informácie pre študentov študúcich prezenčne

     • Študenti sa už testovať nemusia. Plnoletí študenti cez Edupage odovzdajú len čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Za neplnoletých žiakov ho posiela zákonný zástupca. Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu sa na Edupage budú pravdepodobne meniť aj tlačivá. Z toho dôvodu prosíme plnoletých študentov a zákonných zástupcov neplnoletých študentov, aby čestné vyhlásenie poslali cez Edupage až v priebehu pondelka. Ako ste boli informonaní, v pondelok 3.5.2021 je riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

    • Organizácia vyučovania od 3.5.2021
     • Organizácia vyučovania od 3.5.2021

     • V týždni od 3.5.2021 triedy 1.-3. ročníka a Q.A - Sp.A pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Ostatné triedy sa učia prezenčne.

      Dňa 3.5.2021 sa na škole konajú prijímacie pohovory a z tohto dôvodu majú všetci študenti riaditeľské voľno

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Študenti Dominik Sagan z III.A , Juraj Štefunko z III.A a Filip Gašpárek zo Sp.A sa zúčastnili krajského kola súťaže Mladý Európan. Získali 1. miesto a postup do národného kola. Srdečne im blahoželáme a držíme palce v národnom kole!

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •