• Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 5.12. 2019 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Jakub Chorvatovič a na 2.mieste Dominik Hanzel zo S.A. V kategórii E sa na 1.mieste umiestnil Ján Jurík a na 2.mieste  Michal Marek z T.A. Títo úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

    • 9.12.2019
     • 9.12.2019

     • V pondelok 9.12. 2019 sa uskutoční duchovná obnova v mestskej športovej hale. Chceme upozorniť študentov, ktorí nechcú ísť v tento deň na obed, aby sa nezabudli odhlásiť. 

    • Anglické divadlo
     • Anglické divadlo

     • Dňa 26. 11. 2019 sa študenti III.A, III.B, Sp.A, IV.A a IV.B zúčastnili anglického divadelného predstavenia Tom Sawyer v Teatro Wüstenrot v Bratislave. Podmanivý príbeh amerického mladíka vo vynikajúcom spracovaní TNT Theatre Britain and the American Drama Group poskytol prvky komédie, ktoré sa striedali so žánrom trileru, aby napokon vyústili do romantického záveru. Predstavenie prinieslo bohatý kultúrny zážitok ako aj ovocie rozvíjania zručnosti počúvania s porozumením v anglickom jazyku.

    • Exkurzia Viedeň
     • Exkurzia Viedeň

     • 2.12.2019 sa skupina študentov tretiackych a štvrtáckych tried a žiaci zo seminárov z umenia a kultúry zúčastnili exkurzie do Viedne. Spolu sme sa vydali po stopách významných barokových umelcov. Naše prvé kroky viedli do jezuitského kostola, kde sme mali možnosť vidieť techniku Trompe-l'oeil na kupole od barokového majstra Andrea Pozza.  Následne sme sa presunuli do Kunst Historisches Museum, na výstavu barokových velikánov, Caravaggia a Berniniho. Okrem spomínaných mien, sa na expozícií objavili aj diela jednej z najvýznamnejších ženských autoriek baroka, Artemise Gentileschi.  Mgr. M. Kišš

    • I can
     • I can

     • Delegácia GAMákov zažila nezabudnuteľný týždeň! Zúčastnila sa celosvetového detského summitu I can v Ríme. Viac ako 2000 účastníkov zo 43 krajín sveta a my sme boli pri tom! Viac informácií už čoskoro...

    • GAM medzi TOP 5 školami v IT Fitness Test 2019
     • GAM medzi TOP 5 školami v IT Fitness Test 2019

     • Naše gymnázium dostalo ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté v najväčšom celonárodnom testovaní IT Fitness Test 2019 v kategórii nad 15 rokov a umiestnilo sa na 5. mieste zo všetkých škôl Slovenska. Ocenenie sa odovzdávalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave dňa 26.11.2019. Oceňovania sa zúčastnil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši  a viacerí štátni tajomníci ministerstva  práce, školstva, hospodárstva a zahraničia. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí svojimi vedomosťami a zručnosťami prispeli k takémuto skvelému výsledku, ako aj vyučujúcim informatiky. 

    • Kilo na pomoc
     • Kilo na pomoc

     • V dňoch od 26.11. do 13.12. 2019 sa na našej škole uskutoční zbierka Kilo na pomoc pre rodiny v kríze. Rodiny môžete podporiť prinesením trvanlivých potravín a drogérie do vestibulu našej školy do pripravených škatúľ.  Ďakujeme všetkým.

       

    • Ako prebiehal November
     • Ako prebiehal November

     • Na besede s rovnomenným názvom v Knižnici Juraja Fándlyho sa 20. 11. 2019 naši študenti Sx.A stretli so zaujímavými hosťami. Mladí ľudia, ktorí Nežnú revolúciu nezažilimali možnosť stretnúť sa s človekom, ktorý ju nielen zažil. Hosťom na besede bol Vladimír Oktavec, herec a bývalý umelecký šéf DJP v Trnave. Patrí medzi tých, ktorí rozšírili myšlienky Nežnej revolúcie do Trnavy. Druhým hosťom bol Jozef Lenč, slovenský politológ, ktorý v súčasnosti vyučuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a pravidelne komentuje politické dianie na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Študenti im položili množstvo zaujímavých otázok, na ktoré dostali odborné odpovede i odpovede, ktoré so sebou priniesol život.

    • Festival Jána Smreka 2019
     • Festival Jána Smreka 2019

     • I tento rok sa naši študenti zúčastnili Festivalu Jána Smreka 2019.  12. novembra sa zahraniční a slovenskí básnici stretli v podvečer so širokou verejnosťou v Kultúrnom centre Malý Berlín. Našich študentov neodradilo ani daždivé počasie a vo svojom voľnom čase sa započúvali do veršov. Na úvod zarecitoval báseň Jána Smreka prof. Bohumil Chmelík, držiteľ Ceny slobody Antona Srholca.  Na autorskom čítaní v Malom Berlíne sa predstavili: Ana Blandiana (Rumunsko), Erik Ondrejička (Slovensko), Horst Samson (Nemecko), Andrea Tavernati (Taliansko) a Milan Richter. Moderoval Pavol Tomašovič a Milan Richter. V stredu, 13. novembra sa účastníci festivalu stretli v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho.  Autorské čítanie Annabel Villar a Julia Pavanettiho (obaja Španielsko), Renáty Bojničanovej a Miroslava Demáka pod moderátorským vedením básnika a prozaika Štefana Kuzmu si prišli vypočuť študenti 2.B. Podujatie bolo venované 30. výročiu Nežnej revolúcie.

       

    • Kým kohút nezaspieva
     • Kým kohút nezaspieva

     • Divadelnú hru Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva prinieslo 5.11. 2019 našim študentom  (2.A, 2.B, Sx.A, 3.A, 3.B a Sp.A) Teatro Moliére. Umelecké zoskupenie ochotníkov i profesionálov.  Inscenácia študentom predostrela  tému ľudskej morálky, dôstojnosti, čestnosti, sily charakteru a správania sa v hraničnej životnej situácii.  Malé mestečko, novembrová noc roku 1944, krátko po povstaní... V pivnici je desať nevinných ľudí, ktorých Nemci zadržali ako rukojemníkov za zabitie jedného nemeckého vojaka. Smrť pôvodne čakala všetkých, dôstojník sa však rozhodol, že zastrelia len jedného z nich. Toho, koho spomedzi seba vyberú oni sami...

    • Exkurzia Banská Štiavnica
     • Exkurzia Banská Štiavnica

     • Dojatie, zábava aj zimomriavky...taká bola literárna exkurzia do Banskej Štiavnice 28.10.2019. Banka lásky to nie je iba zaujímavý fundraisingový projekt, ale aj prechádzka domom Márie Pischlovej, ktorú všetci poznáme pod menom Marína. Naši študenti z 2.A a Sx.A mali možnosť prejsť sa domom, v ktorom Marína žila. O osude jej lásky k Sládkovičovi sa dozvedeli z úst hovoriacich obrazov,  nahliadli do 170-ročného rukopisu diela Marína, oživili verše, navštívili jedinú Banku lásky na svete, ktorá v sebe ukrýva trezor lásky a prešli sa ulicami prekrásnej Banskej Štiavnice.

    • Nemá trieda
     • Nemá trieda

     • 24.septembra 2019 sa na našej škole žiaci triedy Sx.A  vrátili do novembra 1989. Interaktívna inscenácia Nemá trieda, určená pre študentov stredných škôl, je akousi žánrovou zmesou historického thrilleru z konca 80. rokov 20. storočia a „high school“ drámy odohrávajúcej sa v predvečer jednej z najvýznamnejších zlomových udalostí moderných dejín. Tri postavy rozohrávajú modelovú situáciu a vťahujú do nej ako aktérov aj divákov – študentov.  Priamo uprostred triedy počas bežného vyučovania sa rozpúta súboj medzi mladou zväzáčkou a nekompromisným revolucionárom. Historickým dejiskom je jeseň 1989, časovým rámcom jedna vyučovacia hodina, na ktorej sa povahovo nejednoznačný učiteľ prikláňa raz na jednu, raz na druhú stranu.

    • Dejiny pod lupou
     • Dejiny pod lupou

     • Dňa 22.11. 2019 sa študenti tried III.A, III.B, Sp.A a maturanti spoločenskovedného seminára a seminára z dejepisu zúčastnili besedy pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Udalosť sa konala na podnet študenta Šimona Podešvu z Ok.A a bývalého študenta GAMu Branislava Raka v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave, ktoré pre  organizáciu tejto akcie poskytlo svoje priestory.   Akciu otvoril krátkometrážny film z dielne iniciatívy Spýtaj sa vašich, po ktorom nasledovala diskusia so zakladateľom občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia a historikom ÚPN, pánom Františkom Neupauerom. Pán Neupauer našim študentom pútavo zmapoval obdobie od nástupu komunistického režimu v Československu v roku 1948 až po jeho pád v roku 1989 a tiež prostredníctvom výpovedí obetí  komunistickej totality varoval pred zhubným vplyvom ideológií v spoločnosti. Študenti sa okrem cenných informácií tiež mali možnosť oboznámiť s dobovými historickými prameňmi.

    • Náboj junior
     • Náboj junior

     • 22.11.2019 sa A. Bardiovský, A. Táčovský, M. Gálik a M. Jánoška (K.A) stali víťazmi Náboja junior v Trnave. Náboj junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž 4-členných družstiev, ktorá súčasne prebieha v mnohých mestách na Slovensku, v Čechách aj v Poľsku. GAM úspešne reprezentoval aj tím z T.A J. Hittrich, O. Haršány, M. Richnák a E. Gašpárková. Blahoželáme!

    • Otvorená hodina geografie
     • Otvorená hodina geografie

     • Dňa 19.11. 2019 zrealizovala Mgr. Adriana Koltnerová na našej škole otvorenú hodinu pre učiteľov geografie z celého Trnavského kraja, kde žiaci Sx.A na základe metodiky z IT Akadémie spracovali tému Albinizmus v Južnej Afrike. Po nej nasledoval odborný geografický workshop, ktorý pedagógom pomohol rozšíriť odborné spôsobilosti vo výučbe geografie.

    • iBobor
     • iBobor

     • Naša škola sa 11.- 14. 11. 2019 zúčastnila celoslovenskej súťaže iBobor. Najšikovnejší v kategórii Benjamín boli Ema Kolarovičová S.A (100% úspešnosť), Janka Mikulášová P.A a Monika Suchoňová S.A. V kategórii Kadet Ondrej Haršány T.A mal percentil 100 a veľmi úspešní boli aj Adam Bardiovský K.A, Matej Jánoška K.A.Plný počet bodov kategórii Junior získal Matej Jakubčík Sx.A, za ním s percentilom 99 bol Michal Šrank II.A a percentil 98 mali Adam Novák SxA, Matej Suchoň II.A a Benjamín Chrvala Sx.A. Ostatných úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom nájdete v ibobor_2019_vysledky.xlsx.   Blahoželáme.

    • ZENIT v programovaní
     • ZENIT v programovaní

     • Dňa  19.11.2019 sa naši najlepší programátori zúčastnili Krajského kola ZENIT v programovaní.  V kategórii A bol Adam Lopatka  na 1.mieste a postupuje do celoštátneho kola František Bínovský ziskal v tejto kategórii 3. miesto. V kategórii B Marek Geleta obsadil 2.miestoJakub Bordáš 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu školy.

       

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •