• Od šk. roka 2018/19 sa rozbieha na našom gymnáziu vzdelávanie prostredníctvom IT akadémie.
    • DofE
    • Záleží nám aj na osobnostnom raste našich študentov, preto im ponúkame jedinečný medzinárodný program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.
    • Indícia
    • Spolupracujeme s organizáciou Indícia cez projekty ExpEdícia (prírodovedné predmety) a Civilizácia (spoločenskovedné predmety).
    • Oži v duši
     • Oži v duši

      V stredu 13. októbra prebehla na našej škole v rámci cyklu “Oži v duši” mimoriadne zaujímavá diskusia s exorcistom Trnavskej diecézy vikárom Petrom Šimkom. Hovoril na tému deštruktívny vplyv zlého na tvoj život.

    • Ocenení Dofáci
     • Ocenení Dofáci

      Naši skvelí Dofáci z GAMu si dnes (11.10.2021) prevzali ocenenia - bronzové aj strieborné. Veríme, že čas strávený pri plnení cieľov im priniesol skvelé skúsenosti do života a mnohí z nich na dobrodružnej expedícii prekonali vlastné hranice. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri plnení cieľov, či už na striebornej alebo zlatej úrovni.

    • Duchovné aktivity
     • Duchovné aktivity

      Chcete vedieť akého patróna má vaša susedná trieda? Kedy bude mať vaša trieda sv. omšu v školskej kaplnke? Viete, že na našu školu príde Juraj Kemka? Alebo vás zaujíma ako v Cirkvi vyrobiť škandál? Chceš reštartovať svoje srdce alebo ožiť v duši? V sekcii Život na škole - Duchovný život nájdeš odpovede na všetky otázky...

    • ERASMUS+
     • ERASMUS+

      26.septembra 2021 sa skupina 7 študentov - Peter Deket, Sofia Bardoňová, Alžbeta Gunišová, Rebeka Čapeľová, Aneta Pecková, Marek Šeliga a Marián Cipár a 3 vyučujúce Mgr. Blažová, Mgr. Marková a sr. Damiána, zúčastnili na prvej zahraničnej mobilite v rámci programu Erasmus+ v poľskom meste Rybnik. Našou hosťujúcou školou bola uršulínska škola Zespół Szkół Urszulańskich. Hlavnou témou bolo not BE long, v ktorej sme sa zameriavali na dobrovoľníctvo pre ľudí bezdomova a deti v detských domovoch.Spoločne sme navštívili aj Krakow a Auschwitz, kde sme si ešte viac uvedomili dôležitosť každej jednej ľudskej bytosti. A ako túto skúsenosť vidia naši študenti? Prečítajte si ich vyjadrenia.

    • Projektový deň Bezpečne v triede aj na internete
     • Projektový deň Bezpečne v triede aj na internete

      Nezisková organizácia Eduma poskytla štyrom našim triedam metodiku k projektovému dňu Bezpečne v triede aj na internete. S využitím online živej knižnice - videá s príbehom - mohli žiaci vidieť príbehy Dominiky, ktorá zažila sama šikanu na ZŠ, na gymnáziu šikanovali jej kamarátku, Mirka rozprávala o šikane svojho syna na ZŠ, Sandra popísala ako sama šikanovala spolužiačku pre jej rečovú vadu. Cieľom aktivít bolo popísať správanie všetkých aktérov - obete, šikanátora, aj mlčiacej väčšiny z kolektívu. Porozprávať sa o ich riešeniach, hľadať ďalšie riešenia daných situácií, ale hlavne prísť k poznaniu, že šikana sa týka všetkých a vždy existujú spôsoby, ako sa dá riešiť. Na záver sa online spojili s ostatnými školami a vypočuli si prednášku lektorky z IPčka, ktoré pomáha práve takýmto obetiam na Slovensku.

  • Partneri

   • DofE
   • JA Slovensko
   • IPčko
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •