• DofE
   • Záleží nám aj na osobnostnom raste našich študentov, preto im ponúkame jedinečný medzinárodný program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.
   • Indícia
   • Spolupracujeme s organizáciou Indícia cez projekty ExpEdícia (prírodovedné predmety) a Civilizácia (spoločenskovedné predmety).
    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

      Dňa 19.2. 2024 sa študenti vybraných tried zúčastnili divadelného predstavenia diela Georga Orwella "1984"´.

      Brilantnosť ikonického "1984" nespočíva iba v tom, že predpovedá sledovanie členov spoločnosti pomocou "Big Brother", že odkrýva lži každej totalitnej ideológie, ale tiež skúma uvedené témy aj z hľadiska kontroly ľudskej mysle prostredníctvom devastácie zaužívaných jazykových prostriedkov. V protiklade k pesimistickému pozadiu deja do popredia vystupuje hrdinstvo Winstona a Júlie na ich spoločnej ceste od tichej rebélie k nádeji, a napokon k veľkej cene, ktorú musia zaplatiť za svoj vzdor a odvahu.

    • ...A Slovo bola u Boha
     • ...A Slovo bola u Boha

      Dňa 13.2.2.2024 sa na našej škole konalo krajské kolo už 30. ročníka súťaže ...A Slovo bolo u Boha. V tomto roku predviedlo svoj talent až 54 recitátorov z 18 škôl. Naše gymnázium úspešne reprezentovala Danka Kovačocyová (1.A), ktorá sa stala víťazkou 5. kategórie v prednese prózy a bude reprezentovať GAM na celoslovenskom kole. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

      Milovníci histórie z našej školy sa 5.2.2024 zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády – Sebastián Martišovič a Filip Obložinský z tercie (kategória D) a Zora Poiselová z kvarty (kategória C). Zorka predviedla svoje vedomosti, zúročila skúsenosti z minulých rokov a postúpila do krajského kola. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a Zorke držíme palce.

    • Krajské kolo Olympiády vo FRJ
     • Krajské kolo Olympiády vo FRJ

      Postup na celoštátne kolo z troch prvých miest!

      Dňa 9.2. 2024 sa uskutočnilo v CVČ Kalokagatia v Trnave krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Účasť našich študentiek bola "impeccable" - nad očakávania! Naše gymnázium má vďaka nim tri prvé miesta.

      V Kategórii 1A Terézia Bobušová zo Sekundy obsadila 3.miesto

  • Partneri

   • DofE
   • JA Slovensko
   • Microgreens Slovakia
  • Prihlásenie

  • Vyučovanie

   • Štvrtok22. 2. 2024
   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontaktné údaje Obvodného oddelenia PZ v Trnave

   tel. č. 0961103705

   mail: oott.trnava@minv.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •