• Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21
     • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21

     • Riadny vyučovací proces začína 2.9.2020 o 8.00 hod. v kmeňových triedach.

      Na začiatku 1. vyučovacej hodiny každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané 2 tlačivá (bez nich nebude vstup do budovy možný):

      1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
      2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Tlačivá nájdete na stránke školy: https://gamtt.edupage.org/a/tlaciva

      Kto by mal problém s vytlačením týchto tlačív, môže si ich vyzdvihnúť na vrátnici školy v dňoch 27.8. a 28.8. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

      Každý študent má pri sebe dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rúškom si chráni tvár hneď pri vstupe do budovy. 

      V tento deň sa sv. omša nekoná. Povzbudzujeme študentov, aby išli na Veni Sancte vo svojich farnostiach. Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov základné informácie a pôjdu domov. Študenti IV.A, IV.B, Ok.A budú v tento deň dostávať učebnice.

      V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy (aj v triedach).

      Veľké obedové prestávky zostali dve, ale predĺžili sa o 15 minút (jedna prestávka 45 minút). Počas veľkej prestávky pôjdu študenti do jedálne v 15 minútových intervaloch podľa rozpisu, s ktorým ich oboznámia triedni učitelia.

      Do 20.9. 2020 sa telesná a športová výchova bude realizovať mimo športovej haly.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom.

      Ak má žiak alebo zamestnanec možné príznaky COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a podobne) nemôže vstúpiť do priestorov školy.

      Ak sa vyššie uvedené príznaky objavia u osoby v priebehu dňa, bezodkladne si nasadí rúško, presunie sa do izolačnej miestnosti a  kontaktuje sa jeho zákonný zástupca, ktorý si neplnoletého žiaka bezodkladne vyzdvihne. 

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme!

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • V sekcii ŽIACI a RODIČIA / STRAVOVANIE/ 1. Základné informácie a 2. Podmienky stravovania sme aktualizovali informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2020/21. Vedúca školskej jedálne zároveň upozorňuje rodičov, aby nezabudli zrealizovať trvalé príkazy na stravu k 20.8.2020 s platnosťou do 20.5.2021 (maturanti do 20.4.2020). Rodičom prvákov a prímanov odišli maily s variabilnými symbolmi. V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si spam. Na prípadné otázky odpovie vedúca škol. jedálne od 17.8.2020.

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
    • 00588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
    • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
    • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
    • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
    • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
    • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
    • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •