• GAMáci sú najlepší!
     • GAMáci sú najlepší!

     • V utorok 22.9.2020  sa gamáci Rebeka Mária Čapeľová (SxA), Eleonóra Dobšovičová (SxA), Ivan Bako (SxA) , Juraj Heriban (SxA) a Diana Havlíková (IV.A) zúčastnili 1.ročníka súťaže o putovný pohár župana MLADÝ ZÁCHRANÁR TRNAVSKEJ ŽUPY. A tento krásny pohár aj získali, k čomu im srdečne blahoželáme! 

      A dostali sme sa aj do oficiálnej správy: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200922TBB00256

    • ECDL  certifikát
     • ECDL  certifikát

     • Začiatkom septembra  pani riaditeľka odovzdala  ECDL  certifikát 27 študentom z III.A, III.B a SpA, ktorí sa aj v sťažených podmienkach pripravovali na testovanie, absolvovali online konzultácie a koncom júna absolvovali testy. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň  zručností z príslušnej informatickej oblasti. Naša škola poskytuje žiakom možnosť získať tento medzinárodný certifikát v rámci projektu IT akadémia. Zapojili sme sa v 3 vlnách a certifikát doteraz získali už 4 učitelia a 54 študenti.Usilovným študentom gratulujeme.

    • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21
     • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21

     • Riadny vyučovací proces začína 2.9.2020 o 8.00 hod. v kmeňových triedach.

      Na začiatku 1. vyučovacej hodiny každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané 2 tlačivá (bez nich nebude vstup do budovy možný):

      1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
      2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Tlačivá nájdete na stránke školy: https://gamtt.edupage.org/a/tlaciva

      Kto by mal problém s vytlačením týchto tlačív, môže si ich vyzdvihnúť na vrátnici školy v dňoch 27.8. a 28.8. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

      Každý študent má pri sebe dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rúškom si chráni tvár hneď pri vstupe do budovy. 

      V tento deň sa sv. omša nekoná. Povzbudzujeme študentov, aby išli na Veni Sancte vo svojich farnostiach. Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov základné informácie a pôjdu domov. Študenti IV.A, IV.B, Ok.A budú v tento deň dostávať učebnice.

      V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy (aj v triedach).

      Veľké obedové prestávky zostali dve, ale predĺžili sa o 15 minút (jedna prestávka 45 minút). Počas veľkej prestávky pôjdu študenti do jedálne v 15 minútových intervaloch podľa rozpisu, s ktorým ich oboznámia triedni učitelia.

      Do 20.9. 2020 sa telesná a športová výchova bude realizovať mimo športovej haly.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom.

      Ak má žiak alebo zamestnanec možné príznaky COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a podobne) nemôže vstúpiť do priestorov školy.

      Ak sa vyššie uvedené príznaky objavia u osoby v priebehu dňa, bezodkladne si nasadí rúško, presunie sa do izolačnej miestnosti a  kontaktuje sa jeho zákonný zástupca, ktorý si neplnoletého žiaka bezodkladne vyzdvihne. 

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme!

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • V sekcii ŽIACI a RODIČIA / STRAVOVANIE/ 1. Základné informácie a 2. Podmienky stravovania sme aktualizovali informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2020/21. Vedúca školskej jedálne zároveň upozorňuje rodičov, aby nezabudli zrealizovať trvalé príkazy na stravu k 20.8.2020 s platnosťou do 20.5.2021 (maturanti do 20.4.2020). Rodičom prvákov a prímanov odišli maily s variabilnými symbolmi. V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si spam. Na prípadné otázky odpovie vedúca škol. jedálne od 17.8.2020.

    • Vrátnica
     • Vrátnica

     • Počas letných prázdnin bude vrátnica za účelom vydávania potvrdení a preukazov ISIC otvorená od 24.8.2020 - 31.8.2020 v čase od 7.30h. - 12.30h. Potvrdenia sa vydávajú na sekretariáte školy. Ak potrebujete čokoľvek vybaviť mimo uvedeného času, píšte na mail sekretariat@gamtt.sk.

    • Oznam - školský internát
     • Oznam - školský internát

     • Informácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiačok ubytovaných v Školskom internáte pri Gymnáziu Angely Merici počas školského roka 2020/2021 nájdete TU.

    • ISIC
     • ISIC

     • Študenti, ktorí si najneskôr 26.6.2020 objednali známku ISIC, si ju môžu prísť vyzdvihnúť vo štvrtok 2.7.2020 alebo v piatok 3.7.2020 v čase od 8.00 do 11.00 hod. na sekretariáte. 

    • Slová na rozlúčku
     • Slová na rozlúčku

     • Dňa 17.6.2020 sme sa rozlúčili s naším kolegom a priateľom RNDr. Karolom Rafayom, PhD., ktorý nás dňa 15.6.2020 navždy opustil. Budeš nám veľmi chýbať. Nikdy na Teba nezabudneme a posielame Ti tieto slova_na_rozlucku.pdf

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 9.6.2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Geografickej olympiády dištančnou formou. V kategórii E nás reprezentoval Ján Jurík z T.A, ktorý sa stal úspešným riešiteľom. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 4. 6. 2020 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády, kategória C. 1. miesto získal náš študent Ján Chromík z I.A a krásne 6. miesto Zuzana Reiffersová z Q.A. Obaja boli úspešní riešitelia. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Biologická olympiáda - celoslovenské kolo
     • Biologická olympiáda - celoslovenské kolo

     • Naša študentka Timea Ručková zo IV.A  získala v celoslovenskom kole Biologickej olympiády (kategória A) v projektovej časti krásne 6. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Ivana Radosová zo Sx.A získala v kategórii B, v projektovej časti na celom Slovensku 9. miesto a tiež je úspešnou riešiteľkou. Obom študentkám ďakujeme za reprezentáciu školy. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •