• Konferencia uršulínskych študentov
     • Konferencia uršulínskych študentov

     • V dňoch 14. a 21. októbra 2020 sa uskutočnila vôbec prvá online konferencia uršulínskych študentov z celého sveta organizovaná študentmi zo SAint Ursula Senior High School z Jakarty, hlavného mesta Indonézie, na tému Querencia - "A Safe Haven To Grow & Connect". Konferencia prebiehala v troch veľkých skupinách, rozdelených podľa kontinentov - Euroafrická skupina, Ázijskoaustrálska skupina a americká skupina. Našu školu reprezentovali 4 študenti: Sofia Bardoňová z 2.A, Adam Novák zo Sp.A, Matúš Kúdela a Juliana Krivosudská zo Sx.A. A ako hodnotia túto konferenciu samotní účastníci? 

      "Pre mňa je to zaujímavá skúsenosť - spoznať nových ľudí z druhého konca sveta a zaujímavý bol aj cultural sharing - teda aspoň v našej skupine. Obdivujem dievčatá z Indonézie, že to mali takto zorganizované aj po technickej stránke, aj programovo. Dali si s tým veľkú námahu a za to im patrí veľká vďaka."  

      "Za mňa super, priestor na zlepšenie sa vždy nájde, spoznal som nových ľudí, primárne z Európy. Dúfam, že zostanem aspoň s niektorými v kontakte aj naďalej a bolo yb úžasné, keby sa dačo také uskutočnilo (aj čisto pre Európu) naživo. Za mňa osobne škoda, že to trvalo tak krátko, no ako vravím, super, noví ľudia, nové zážitky."

      "Ani som nevedel, že uršulínky majú toľko škôl :)"

    • HRDINOVIA NAPRIEK KORONE
     • HRDINOVIA NAPRIEK KORONE

     • Vzhľadom na vzniknutú situáciu a karanténne opatrenia, budú tento rok absolventi DofE ukrátení o ceremóniu naživo, na ktorej sa odovzdávajú zaslúžené ocenenia a ktorá sa zvykne konať za účasti vzácnych hostí. Z tohto dôvodu dňa 13.10. 2020 navštívila našu školu posádka Národnej kancelárie DofE Slovensko - DofE na cestách, ktorá priniesla 13 bronzových a jedno strieborné ocenenie pre našich Dofákov - študentov, ktorí si plnili svoje ciele v oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva. Ocenenia prišiel odovzdať riaditeľ Národnej kancelárie Marián Zachar a koordinátorka programu DofE pre Západné Slovensko Janka Kubíková. Ocenenia a diplomy sú bezpečne uložené a keď pominie spomínaná situácia, budú odovzdané absolventom DofE. Zatiaľ sa títo môžu tešiť na online ceremóniu, ktorú si budú môcť pozrieť 26.10.2020 o 17h a tiež my, a aj vy, ktorí ešte váhate nad prihlásením sa do programu. 

      Veľká vďaka patrí vedúcim, ktoré viedli bronzových Dofákov minulý školský rok - pani profesorke M.Masarikovej a sestre Damiánke  - Veronike Lužnej, tiež pani riaditeľke  za spoločne absolvovanú expedíciu  a vám, milí študenti,  ešte raz vďaka za reprezentáciu a pekný čas na expedícii! 

      Link z prevzatia ocenení:

       https://www.facebook.com/DofESlovensko/videos/749743979090480  

      a tiež DofE komunite pošleme platformu, na ktorej môžete sledovať online ceremóniu  26.októbra. Pre ostatných, aby nepadol server, bude FB stránka DofE ceremóniu streamovať.

      Príjemné sledovanie!

      M.Vranikovičová

      P.S. Program DofE Slovensko podporuje aj predseda nášho Trnavského samosprávneho kraja Mgr.Jozef Viskupič, ktorý prijal zástupcov NK DofE Slovensko.

    • Zmena vo vyučovaní
     • Zmena vo vyučovaní

     • Na základe pokynov ministra školstva od 12.10.2020 prechádzajú žiaci, okrem tried príma až kvarta, na dištančné vzdelávanie. 

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Každý žiak našej školy má možnosť zapojiť sa do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa uskutoční 1.12.2020. Podrobné informácie o súťaži, aj typové otázky z jednotlivých tém, sú zverejnené na: http://sutazexpert.sk/ . Prihlásiť sa a zaplatiť štartovné môžete u p.p. Čapkovičovej v kabinete matematiky do 25.10. 2020. Žiak hradí polovicu štartovného, teda len 2€, zvyšok bude uhradený z rodičovského príspevku. 

    • Festival BAB na GAMe
     • Festival BAB na GAMe

     • Napriek prísnym opatreniam  sa na GAM dostalo milé kultúrne podujatie - Výstava výtvarných prác  ANIMAČNÝ EXPRES BAB NA TAIWANE. Obrazy sú vystavené v našej Galérii na schodoch. Zároveň si študenti budú môcť pozrieť filmy BAB (Bienále Animácie Bratislava). 

      plagat_BAB2020meilkri_(002)_(1).jpg

    • Oranžová fáza
     • Oranžová fáza

     • Nakoľko medzi pozitívnym študentom a nepedagogickým zamestnancom nie je priama súvislosť pozitivity (nejde o epidemický výskyt), škola naďalej zostáva v oranžovej fáze. Skrátené vyučovanie zostáva v platnosti.

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Od 5.10. do 12.10.2020 sa v školskej kuchyni nevarí. Vyučovanie bude skrátené na 30 minutové hodiny, prestávky budú len 10 minútové, posledné 2 prestávky len 5 minútové.
      Rozpis zvonenia:
      1.h.   8.00 - 8.30 hod.
      2.h.   8.40 - 9.10 hod.
      3.h.   9.20 - 9.50 hod.
      4.h.   10.00 - 10.30 hod.
      5.h.   10.40 - 11.10 hod.
      6.h.   11.20 - 11.50 hod.
      7.h.   11.55 - 12.25 hod.
      8.h.   12.30 - 13.00 hod.

      Bližšie informácie obdržali žiaci a rodičia v správe prostredníctvom Edupage.

    • Cena Trnavského samosprávneho kraja
     • Cena Trnavského samosprávneho kraja

     • Brat Filip si prebral Cenu Trnavského samosprávneho kraja za organizáciu služby nakupovania počas pandémie a za pôsobenie v školstve tohto regiónu. Ako vraví laureát - cena nie je iba jeho, ale všetkých žiakov Gymnázia Angely Merici a dalších, ktorí mu v tom pomáhali. Gratulujeme brat Filip! Sme radi, že pôsobíš na našom gymnáziu. 

      05_5_BRAT_FILIP.mp4​​​​​​​

    • Oranžová fáza
     • Oranžová fáza

     • Od 30.09.2020 škola prechádza do oranžovej fázy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 na škole. Trieda IV.A je do 5.10.2020 v karanténe. Ostatné triedy pokračujú v riadnom vyučovaní.

      GAMTT_Zapisnica.pdf

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Študent Sebastián Olah zo IV.B získal 2.  miesto v krajskom kole Hollého pamätníka za prednes poézie.  Ďakujeme za reprezentáciu školy! 

    • Kúsok inšpirácie
     • Kúsok inšpirácie

     • V sekcii DofE na vás čakajú dve zaujímavé reportáže z expedícii programu DofE. Tešíme sa z dosiahnutých cieľov a tiež z nových smelých dofákov, ktorí sa do programu plánujú zapojiť. Noví záujemcovia o účasť v tomto projekte sa môžu nahlásiť do 12.10. 2020 v kancelárii zástupkýň.

    • GAMáci sú najlepší!
     • GAMáci sú najlepší!

     • V utorok 22.9.2020  sa gamáci Rebeka Mária Čapeľová (SxA), Eleonóra Dobšovičová (SxA), Ivan Bako (SxA) , Juraj Heriban (SxA) a Diana Havlíková (IV.A) zúčastnili 1.ročníka súťaže o putovný pohár župana MLADÝ ZÁCHRANÁR TRNAVSKEJ ŽUPY. A tento krásny pohár aj získali, k čomu im srdečne blahoželáme! 

      A dostali sme sa aj do oficiálnej správy: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200922TBB00256

    • ECDL  certifikát
     • ECDL  certifikát

     • Začiatkom septembra  pani riaditeľka odovzdala  ECDL  certifikát 27 študentom z III.A, III.B a SpA, ktorí sa aj v sťažených podmienkach pripravovali na testovanie, absolvovali online konzultácie a koncom júna absolvovali testy. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň  zručností z príslušnej informatickej oblasti. Naša škola poskytuje žiakom možnosť získať tento medzinárodný certifikát v rámci projektu IT akadémia. Zapojili sme sa v 3 vlnách a certifikát doteraz získali už 4 učitelia a 54 študenti.Usilovným študentom gratulujeme.

    • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21
     • Organizácia vyučovania v škol. roku 2020/21

     • Riadny vyučovací proces začína 2.9.2020 o 8.00 hod. v kmeňových triedach.

      Na začiatku 1. vyučovacej hodiny každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané 2 tlačivá (bez nich nebude vstup do budovy možný):

      1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
      2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      Tlačivá nájdete na stránke školy: https://gamtt.edupage.org/a/tlaciva

      Kto by mal problém s vytlačením týchto tlačív, môže si ich vyzdvihnúť na vrátnici školy v dňoch 27.8. a 28.8. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

      Každý študent má pri sebe dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Rúškom si chráni tvár hneď pri vstupe do budovy. 

      V tento deň sa sv. omša nekoná. Povzbudzujeme študentov, aby išli na Veni Sancte vo svojich farnostiach. Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov základné informácie a pôjdu domov. Študenti IV.A, IV.B, Ok.A budú v tento deň dostávať učebnice.

      V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy (aj v triedach).

      Veľké obedové prestávky zostali dve, ale predĺžili sa o 15 minút (jedna prestávka 45 minút). Počas veľkej prestávky pôjdu študenti do jedálne v 15 minútových intervaloch podľa rozpisu, s ktorým ich oboznámia triedni učitelia.

      Do 20.9. 2020 sa telesná a športová výchova bude realizovať mimo športovej haly.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom.

      Ak má žiak alebo zamestnanec možné príznaky COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a podobne) nemôže vstúpiť do priestorov školy.

      Ak sa vyššie uvedené príznaky objavia u osoby v priebehu dňa, bezodkladne si nasadí rúško, presunie sa do izolačnej miestnosti a  kontaktuje sa jeho zákonný zástupca, ktorý si neplnoletého žiaka bezodkladne vyzdvihne. 

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme!

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • V sekcii ŽIACI a RODIČIA / STRAVOVANIE/ 1. Základné informácie a 2. Podmienky stravovania sme aktualizovali informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2020/21. Vedúca školskej jedálne zároveň upozorňuje rodičov, aby nezabudli zrealizovať trvalé príkazy na stravu k 20.8.2020 s platnosťou do 20.5.2021 (maturanti do 20.4.2020). Rodičom prvákov a prímanov odišli maily s variabilnými symbolmi. V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si spam. Na prípadné otázky odpovie vedúca škol. jedálne od 17.8.2020.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •