• Médiá - exkurzia
     • Médiá - exkurzia

     • 1.10. 2019 sa študenti seminára z umenia a kultúry a študenti triedy II. B zúčastnili exkurzie do médií v Bratislave. Pozreli si štúdiá TV Markíza a TA 3. fotky nájdete vo fotoalbume.

    • Programátorský krúžok - IT Akadémia
     • Programátorský krúžok - IT Akadémia

     • Gymnázium Angely Merici Trnava otvára od 11.10.2019 krúžok programovania zameraný na prípravu na programátorsku súťaž Zenit. Krúžok je určený žiakom SŠ a gymnázií, ktorí ovládajú základy programovania. Krúžok bude bývať v piatok od 13:45 -15:15h. Prihlásiť sa môžu aj študenti iných stredných škôl. Na krúžok je možné sa prihlásiť cez portál IT Akadémie, ak je študentova škola partnerskou školou alebo mailom na sekretariat@gamtt.sk do 10.10.2019.

    • Víkendovka
     • Víkendovka

     • V dňoch 27.- 29.septembra 2019 sa študenti I.A a I.B zúčastnili víkendovky vo františkánskom kláštore v Beckove. V piatok mali pripravené aktivity na spoznávanie, prechádzku po Beckove, sv. omšu a nočnú adoráciu. 

      V sobotu sa modlili formou Lectio divina a zdieľali sa s nedeľných čítaní. Počas svätej omše medzi nás zavítal aj bývalý GAMák Rasťo Kavoň, ktorý sa im prihovoril krátkym svedectvom. Potom nasledovali aktivity zamerané na úctu, prostredníctvom ktorých objavovali, kým v skutočnosti sú a ako ich vnímajú iní. Taktiež spoznali svoje duchovné dary a objavovali hodnotu Serviam. Top aktivitou bola jednoznačne večerná schovávačka v zákutiach tajomného kláštora. Večer ukončili filmom Zlo.

      V nedeľu sa spolu s farnosťou zúčastnili na sv. omši a po spoločnom obede sa vrátili späť domov.

      Víkend bol naplnený radosťou, humorom a vzájomným spoznávaním sa. Viacerí zažili duchovné znovuzrodenie aj vo svätej spovedi. Sme vďační za spoločne prežití čas!

    • Prvé stretnutie dofákov
     • Prvé stretnutie dofákov

     • Prvé stretnutie dofákov všetkých úrovní (aj záujemcov, ktorí ešte váhajú) sa uskutoční v stredu 2.10. o 13.45 hod. v spoločenskej miestnosti.

    • P - MAT na GAMe
     • P - MAT na GAMe

     • Vo štvrtok 19.9.2019 zavítali na našu školu dobrovoľníci z neziskovej vzdelávacej organizácie P- MAT.  Svoje projektové vyučovanie (trochu matematiky, trochu fyziky a veľa tvorivej zábavy) zrealizovali v triedach P.A, S.A a T.A. Ďakujeme! 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie pre 2., 3., a 4. ročník, pre S.A, T.A, K.A, Sx.A, Sp.A, Ok.A sa uskutoční dňa 25.9.2019 o 16.30 hod. v kmeňových triedach.

      Rodičovské združenie pre P.A, I.A a I.B sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 hod. v spoločenskej miestnosti na 3. poschodí. Po spoločnej časti budú nasledovať triedne schôdzky v kmeňových triedach. Rodičovské združenie pre Q.A sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 16.30 v kmeňovej triede.

       

    • Ocenenie GAMu
     • Ocenenie GAMu

     • Naše gymnázium získalo ocenenie za aktívny prístup k enviromentálnemu vzdelávaniu v rámci projektu Recyklo hry. Ďakujeme kolegyni PaedDr. B. Kováčovej za realizáciu tohto projektu. diplom.pdf​​​​​​​

    • Debatný krúžok
     • Debatný krúžok

     • Chceš získať komunikačné zručnosti a kritické myslenie? Chceš pri tom zažiť aj zábavu? Tak neváhaj a prihlás sa na debatný krúžok, ktorý povedie externista Mgr. Matej Fabián. Plagát:Debatny_kruzok_(1).pdf​​​​​​​

    • Vedecký veľtrh
     • Vedecký veľtrh

     • Triedy Kvinta a Kvarta sa v piatok 13.9. 2019 vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy, kde hravou formou vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy a záujmové organizácie dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Formou interaktívnych experimentov si žiaci sami mohli overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Cieľom veľtrhu je motivovať žiakov študovať vedu.

    • Ocenení Dofáci
     • Ocenení Dofáci

     • Dňa 10.9.2019 sa konalo slávnostné odvzdanie bronzových a strieborných ocenení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) za prítomnosti pani prezidentky SR, veľvyslanca Veľkej Británie a iných vzácnych hostí. Za našu školu si bolo prevziať cenu 9 bronzových a 5 strieborných študentov GAMu.  Ocenenie si prevzali z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja - župana .J.Viskupiča a tiež speváčky Celeste Buckhingam, ktorá ich potešila svojím hudobným vystúpením. 

    • Oznam pre študentky na internáte
     • Oznam pre študentky na internáte

     • Stravovanie v ŠJ  pre ubytované študentky  sa začína 2. septembra  /pondelok/ večerou. Večeru bude mať každá študentka, ktorej platba bude pripísaná na účet školskej jedálne najneskôr 30.8.2019. V prípade, že platbu zrealizujete neskôr, pošlite doklad o úhrade stravy na email: rayova@gamtt.sk. V prípade, že študentka  má stravu zaplatenú, ale nenastúpi do internátu v stanovenom termíne, je nutné, aby sa  včas odhlásila zo stravy, pretože jej bude automaticky počítaná strava od 2. septembra

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Školský rok 2019/20 sa začína 2.9.2019 o 8.00 hod. v kmeňových triedach. O 9.00 hod. bude svätá omša v Kostole sv. Jakuba (františkánsky kostol). 

    • ISIC
     • ISIC

     • Preukazy ISIC sú už vyhotovené a je možné si ich vyzdvihnúť na sekretariáte školy v čase otváracích hodín vrátnice. 

    • Gastronómia v cestovnom ruchu
     • Gastronómia v cestovnom ruchu

     • Ako každý rok, aj tentokrát seminaristi z cestovného ruchu odskúšali svoje gastronomické poznatky v praxi a vyskúšali si americkú kuchyňu. Zároveň vytvorili živý obraz pod názvom "Gamácka večera" (viď foto).

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •