• Matematická olympiáda Z7, Z6
     • Matematická olympiáda Z7, Z6

     • Blahoželáme Martinovi Kamenárovi zo S.A k 2. miestu v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z7. Ďalšími úspešnými riešiteľmi v kategórii Z6 sú žiaci z P.A Liliana Kasalová (5.-7.miesto) a Lukáš Rapant (8.-11.miesto). Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Župná olympiáda
     • Župná olympiáda

     • V dňoch 28. a 29.4.2022 sa uskutočnil XIV. ročník Župnej olympiády stredoškolákov Trnavského samosprávneho kraja. Naše študentky a študenti súťažili v atletike a netradičných športoch a predviedli výborné výkony. Samuel Hurek vyhral 1. miesto v behu na 200m. V behu na 100m sa umiestnil Samuel na 3. mieste. Eliška Gašpárková v behu na 400m získala 2. miesto. V štafetovom behu 4x100m skončili chlapci (Ondrej Šesták, Matúš Moravec, Lukáš Vittek, Samuel Hurek) na 2.mieste. Ďalšie pekné umiestnenia dosiahli: Benjamín Chrvala (4. miesto, beh na 800m), Daniel Sagan (4. miesto, beh na 3000m), Aneta Pecková (4. miesto, hod diskom), 4. miesto štafeta 4x100m dievčatá (Veronika Dúbravská, Ivana Kolejová, Laura Váleková, Eliška Gašpárková), 4. miesto švédska štafeta (Ivana Kolejová, Mátuš Moravec, Žofia Chrvalová, Juraj Ševeček), Simona Bučková 4.miesto beh na 1500m, Juraj Ševeček (5. miesto, beh na 400m), Dominika Šottníková (9. miesto, beh na 100m), Matúš Moravec (6. miesto skok do diaľky).
      V netradičných športoch v rope skiping sa umiestnili Jozef Čurma na 2. mieste a Nina Zemková na 3. mieste.
      K úspechom srdečne gratulujeme!
      A nakoniec pochvala patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili. Ako povedal zakladateľ novovekých olympijských hier Pierre de Coubertin: „Podstatné nie je víťazstvo, ale úsilie.“

    • Vybíjaná žiačok ZŠ
     • Vybíjaná žiačok ZŠ

     • Dňa 26.4.2022 sa uskutočnili zápasy základných skupín vo vybíjanej ml. žiačok. Naše dievčatá skončili v skupine na 3. mieste. Školu reprezentovalo družstvo: Beláková Anežka, Černá Sára, Gregušová Mária, Kasalová Liliana, Komiňáková Tereza, Kuvová Mária, Mareková Katarína, McCauley Eilish, Štricová Daniela Elle, Trubínyová Tereza, Zemková Nina.

    • Dvojnásobný úspech na Biblickej olympiáde
     • Dvojnásobný úspech na Biblickej olympiáde

     • V dňoch 26. a 27. apríla 2022 sa konali diecézne (krajské) kolá Biblickej olympiády. V kategórii ZŠ sa náš tím v zložení Ján Turenič (P.A), Matúš Chromík (P.A) a Dominik Jindra (K.A) umiestnil na skvelom 1. mieste. V kategórii SŠ sa tím v zložení Michal Marek (Q.A), Juliana Krivosudská (Sp.A) a Ján Chromík (3.A) umiestnil taktiež na vynikajúcom 1. mieste. Oba tímy postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 16.-18. mája 2022 v Košiciach. Gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

    • Basketbal žiačok SŠ
     • Basketbal žiačok SŠ

     • Dňa 25.4.2022 sa uskutočnili finálové zápasy Trnavského okresu v basketbale žiačok stredných škôl. Naše dievčatá skončili  na 3. mieste. Školu reprezentovalo družstvo: Bičanová Eliška, Dobošová Dorota, Dúbravská Sofia, Chrvalová Žofia, Kršáková Katarína, Rolincová Terézia, Váleková Miriama. Dievčatám blahoželáme k úspechu.

    • Celoštátne kolo Olympiády vo FRJ - skvelé výsledky
     • Celoštátne kolo Olympiády vo FRJ - skvelé výsledky

     • Dňa 31.3.2022 sa konalo celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku a dňa 22.4. 2022 sa uskutočnilo slávnostné zverejnenie výsledkov a udeľovanie cien. Našu školu v kategórii 1C reprezentovali Anna Mariothová, ktorá obsadila 2.miesto a Anna Katerina Novotná, ktorá skončila na 9.mieste. V kategórii 2B Sofia Stašková z Kvinty A obsadila 3.miesto a v kategórii 1B nás reprezentovala Terézia Gajdošová, ktorá skončila na 7.mieste. Martin Marioth skončil v kategórii 2C na 21.mieste. Študentom veľmi ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa chuti do ďalšieho štúdia a odvahy bojovať s ďalšími výzvami. Merci!

    • Úžasný úspech na Biologickej olympiáde
     • Úžasný úspech na Biologickej olympiáde

     • Dňa 20.4.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo biologickej olympiády kategória B projektová časť, v ktorom Danka Trnková z II.B. triedy obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Farebno - radostný týždeň
     • Farebno - radostný týždeň

     • Od 25.4. sa môžete zapojiť do aktivít Farebno  - radostného týždňa. Tento rok radosť môžete vyjadriť vo farbách olympijských kruhov. Pondelok– modrá - vytrvalosť, Utorok – červená - vďačnosť, Streda – čierna - dobré skutky, Štvrtok – zelená – nádej, Piatok – žltá -pekné oblečenie (fotenie) - radosť. Bližšie informácie k aktivitám budú na obrazovke vo vestibule školy a cez rozhlas.

      V pondelok to bude beh na Olymp. Do behu sa môžu zapojiť žiaci PA- KA, musia mať športovú obuv a niečo modré na sebe. Pre starších je pripravená anketa cez.sli.do. Všetci sa môžu zapojiť do výzdoby dverí svojej triedy. Počas celého týždňa môžete posielať poštu, nezabudnite sa farebne obliecť a zapájať sa do aktivít!

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, v utorok 26.4.2022 sa o 16.30 hod. uskutoční rodičovské združenie v kmeňových triedach. Tešíme sa na stretnutie!

    • Olympiáda kritického myslenia - krajského kolo a postup do celoslovenského finále. 
     • Olympiáda kritického myslenia - krajského kolo a postup do celoslovenského finále. 

     • Dňa 23. marca 2022 sa konalo krajské kolo Olympiády kritického myslenia. Michal Šrank (IV.A) sa v kategórii B umiestnil na krásnom 2. mieste a postupuje do celoslovenského finále. V kategórii A sa na 5. mieste umiestnil Gregor Robert Polák  z triedy 2.A. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Michalovi držíme palce v celoslovenskom finále. 

    • IQ olympiáda – postup do regionálneho kola
     • IQ olympiáda – postup do regionálneho kola

     • Druhý aprílový týždeň  sa konalo školské kolo súťaže IQ olympiáda. Krásne 1. miesto získal Marcel Farbula (Kvarta A) a postúpil do regionálneho kola. Na druhom mieste sa umiestnila Ninka Janíková (Kvarta A) a na treťom mieste Sofia Polťáková (Kvarta A).  Všetkým blahoželáme a Marcelovi držíme palce v regionálnom kole.   

    • Fantastické úspechy v Matematickej olympiáde!
     • Fantastické úspechy v Matematickej olympiáde!

     • Na krajskom kole v kategórii B obsadil Vladimír Štefunko (II.A) 1. miesto, Matúš Moravec (II.B) 2. miesto a Ondrej Šesták (II.B) 7. miesto. Všetci traja sú úspešní riešitelia.  V kategórii C máme tiež troch úspešných riešiteľov - Peter Farbula (I.A) a Ondrej Haršány (Q.A) získali 4. miesto a Peter Ganz (I.A) 13. miesto. K týmto úžasným výsledkom srdečne blahoželáme a ďakujeme za repezentáciu školy. 

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

     • Zamestananci Gymnázia Angely Merici prajú našim študentom, ich rodičom a všetkým priateľom našej školy požehnané, pokojom a nádejou naplnené Veľkonočné sviatky.  

    • Zenit v programovanie - celoštátne kolo. 
     • Zenit v programovanie - celoštátne kolo. 

     • V dňoch 29.-31. marca sa  v Brezne konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v programovaní. Našu školu reprezentoval Vladimír Štefunko (2.A), ktorý si vybojoval krásne 7. miesto. Vladkovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

    • Basketbal žiačok a žiakov SŠ
     • Basketbal žiačok a žiakov SŠ

     • Dňa 6. a 7.4.2022 sa uskutočnili zápasy základných skupín v basketbale žiačok a žiakov stredných škôl trnavského okresu. Dievčatá skončili v skupine na 1. mieste a postúpili do finále okresu. Školu reprezentovali:

      družstvo dievčat: Bičanová Eliška, Brestovanská Ema, Dobošová Hanka, Chrvalová Žofia, Kissová Elisabeth, Kršáková Katarína, Rolincová Terézia, Váleková Miriama.

      družstvo chlapcov: Cipár Marián, Gálik Matúš, Gálik Šimon, Heriban Juraj, Hittrich Jakub, Ševeček Juraj, Štefunko Vladimír, Táčovsky Adam, Ušák Martin, Vittek Lukáš.

      Dievčatám srdečne gratulujeme  k postupu!

    • Dejepisná súťaž
     • Dejepisná súťaž

     • V Dejepisnej súťaži študentov gymnázií Česka a Slovenska dosiahli pekný úspech naši žiaci. Trojčlenné družstvo v zložení Roman Ochaba (3.A), Ivana Chmurová (3.B) a Ondrej Tomovič (3.B) obsadilo v krajskom kole 2. miesto v konkurencii 15-tich gymnázií Trnavského kraja a postupuje do česko-slovenského finále, ktoré bude na jeseň v Českej republike v Chebe. Srdečne blahoželáme.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 1.4.2022 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády. Žiak Filip Gašpárek z Ok.A získal 2. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.

    • Bedminton žiačok a žiakov SŠ
     • Bedminton žiačok a žiakov SŠ

     • Dňa 5.4.2022 sa uskutočnili majstrovstvá kraja v bedmintone žiačok a žiakov SŠ. Žiačky aj žiaci odohrali veľmi pekné zápasy. Naše dievčatá skončili na 3. mieste. Školu reprezentovali: Paulína Pribišová, Sofia Michalčíková, Juraj Ševeček, Samuel Šimko, Juraj Heriban. Všetkým srdečne gratulujeme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •