• Oži v duši
     • Oži v duši

     • V stredu 13. októbra prebehla na našej škole v rámci cyklu “Oži v duši” mimoriadne zaujímavá diskusia s exorcistom Trnavskej diecézy vikárom Petrom Šimkom. Hovoril na tému deštruktívny vplyv zlého na tvoj život.  Naši žiaci, ktorí skrz na skrz zaplnili spoločenskú miestnosť až tak, že museli viacerí z nich sedieť na vstupných schodoch,  znova ukázali ako počúvajú rozumom aj srdcom. Kládli naozaj dobré otázky, ktoré vyplývali z toho, že dobre počúvali. Neraz aj pre samotného hosťa  boli ťažkým orieškom a chvíľu musel rozmýšľať, čo na ne odpovie....Vo fotogalérii nájdete fotky zo stretnutia. A prosím, všetci spoločne sa tešíme na ďalšie stretnutie v mesiaci november, kedy nás svojou účasťou poctí herec Juraj Kemka, ktorý bude hovoriť na tému: ako byť úspešný a zachovať si svoju tvár... Juraj je plánovaný na stredu 10. novembra 2021, ak sa dovtedy nič nezmení. Pax et bonum brat filip

    • Ocenení Dofáci
     • Ocenení Dofáci

     • Naši skvelí Dofáci z GAMu si dnes (11.10.2021) prevzali ocenenia - bronzové aj strieborné. Veríme, že čas strávený pri plnení cieľov im priniesol skvelé skúsenosti do života a mnohí z nich na dobrodružnej expedícii prekonali vlastné hranice. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri plnení cieľov, či už na striebornej alebo zlatej úrovni.

    • Duchovné aktivity
     • Duchovné aktivity

     • Chcete vedieť akého patróna má vaša susedná trieda?  Kedy bude mať vaša trieda sv. omšu v školskej kaplnke? Viete, že na našu školu príde Juraj Kemka? Alebo vás zaujíma ako v Cirkvi vyrobiť škandál? Chceš reštartovať svoje srdce alebo ožiť v duši? V sekcii Život na škole - Duchovný život nájdeš odpovede na všetky otázky...

    • ERASMUS+
     • ERASMUS+

     • 26.septembra 2021 sa skupina 7 študentov - Peter Deket, Sofia Bardoňová, Alžbeta Gunišová, Rebeka Čapeľová, Aneta Pecková, Marek Šeliga a Marián Cipár a 3 vyučujúce Mgr. Blažová, Mgr. Marková a sr. Damiána, zúčastnili na prvej zahraničnej mobilite v rámci programu Erasmus+ v poľskom meste Rybnik. Našou hosťujúcou školou bola uršulínska škola Zespół Szkół Urszulańskich. Hlavnou témou bolo not BE long, v ktorej sme sa zameriavali na dobrovoľníctvo pre ľudí bezdomova a deti v detských domovoch.Spoločne sme navštívili aj Krakow a Auschwitz, kde sme si ešte viac uvedomili dôležitosť každej jednej ľudskej bytosti. A ako túto skúsenosť vidia naši študenti? Prečítajte si ich vyjadrenia.

    • Projektový deň Bezpečne v triede aj na internete
     • Projektový deň Bezpečne v triede aj na internete

     • Nezisková organizácia Eduma poskytla štyrom našim triedam metodiku k projektovému dňu Bezpečne v triede aj na internete. S využitím online živej knižnice - videá s príbehom - mohli žiaci vidieť príbehy Dominiky, ktorá zažila sama šikanu na ZŠ, na gymnáziu šikanovali jej kamarátku, Mirka rozprávala o šikane svojho syna na ZŠ, Sandra popísala ako sama šikanovala spolužiačku pre jej rečovú vadu. Cieľom aktivít bolo popísať správanie všetkých aktérov - obete, šikanátora, aj mlčiacej väčšiny z kolektívu. Porozprávať sa o ich riešeniach, hľadať ďalšie riešenia daných situácií, ale hlavne prísť k poznaniu, že šikana sa týka všetkých a vždy existujú spôsoby, ako sa dá riešiť. Na záver sa online spojili s ostatnými školami a vypočuli si prednášku lektorky z IPčka, ktoré pomáha práve takýmto obetiam na Slovensku.

    • Koniec platnosti ISIC 09/2021
     • Koniec platnosti ISIC 09/2021

     • Keďže sa blíži dátum 30.9.2021, pre žiakov ktorí si zatiaľ neobnovili platnosť to znamená, že ich preukaz ISIC/EURO26 prestane platiť. Info prečo mať platný ISIC nájdete tu: Preco_mat_platny_ISIC.pdfZnámky sa cez školu (bez poštovného) dajú objednať maximálne do konca októbra.​​​​​​​

    • Res publica
     • Res publica

     • Milí žiaci, v sekcii prihlasovanie na krúžky sa môžete tento školský rok prihlásiť do nového krúžku s názvom Res publica, ktorý budú viesť naši študenti Juraj a Dominik zo IV.A. Stretnutia budú každé dva týždne po škole v deň na ktorom sa spoločne dohodnete. Hlavnou náplňou stretnutí budú diskusie na rôzne spoločenské témy a prednášky so zaujímavými hosťami. Ak máte akékoľvek otázky neváhajte našich študentov kontaktovať alebo zastaviť na chodbe. Tešia sa na vás - Juraj Štefunko a Dominik Sagan

    • Služby psychológa
     • Služby psychológa

     • PhDr. Peter Szeliga, PhD. poskytuje na našom gymnáziu bezplatne služby psychologického poradenstva, psychodiagnostiky a terapie v ambulancii  klinickej psychológie  a neuropsychológie (spojovacia chodba medzi novou a starou budovou) každý deň od 13.00 do 16.30 hod. pre našich študentov, ich rodičov a zamestnancov školy. Objednať sa môžete v uvedenom čase telefonicky (0944 045 151) alebo priamo v ambulancii. 

    • Prírodovedný deň
     • Prírodovedný deň

     •  

      Všetci naši prváci a kvintáni začali tento školský rok pekne zhurta – Prírodovedným dňom. Merali, vážili, miešali, odhadovali, porovnávali, počítali, vyhodnocovali, jednoducho celých 6 vyučovacích hodín prebúdzali svoje hlavy z prázdninového režimu. Riešili problémové úlohy z fyziky, chémie a biológie. Pre niektorých to bola studená sprcha, pre mnohých tvorivá zábava. Ak sa prvákom zdalo, že je situácia neriešiteľná, pomocnú ruku, či radu,  im podali žiaci zo Sp.A, ktorým patrí vďaka za skvele zvládnuté úlohy asistentov. Prírodovedný deň pripravili p.Baranovičová, Žatkuláková, Šimončičová, Jindrová a Bubánová. A že sú to vedy naozaj zaujímavé, je vidieť aj vo videu prirodovedny_den.mov a vo fotogalérií. 

    • ISIC - online stretnutie
     • ISIC - online stretnutie

     • Po úspešných zoom prezentáciách v júni, aj v septembri pozývame všetkých študentov a ich rodičov na krátke pravidelné online zoom stretnutia s ISICom.

      Témy stretnutí:

      Prečo sa oplatí mať ISIC?  Čo robiť, keď preukaz zatiaľ nemáte?   Ako a prečo predĺžiť jeho platnosť?

      Časy a linky online prezentácii nájdete tu: https://isic.sk/onlinestretnutia/

    • Pohľad do sveta EÚ - 2. ročník
     • Pohľad do sveta EÚ - 2. ročník

     • Projekt Pohľad do sveta EÚ pokračuje na našej škole aj v školskom roku 2021/2022. V tomto ročníku sa môžete tešiť na témy ako je Erasmus+, udržateľný spôsob života v EÚ a mnoho iných. Svoju účasť už potvrdili zaujímaví a vzácni hostia ako napr. slovenský poslanec v Európskom parlamente Michal Šimečka či moderátor a influencer Viktor Vincze. Na základe súčasných protipandemických opatrení budú stretnutia prebiehať online v škole alebo u teba doma cez Meet. 

      V prípade záujmu vyplň prosím tento formulár, ktorým zároveň vyjadruješ súhlas s tvorbou a následným použitím spoločných fotografií s cieľom propagácie projektu.

      Termín na vyplnenie formulára je do 10.9.2021 do 23:59.

      https://docs.google.com/forms/d/10kqzj7hRCZzbi3VZ3KVYa3rYJXThWmWiDbKCnt8-M0Y/edit?usp=sharing

      Ďakujeme a tešíme sa na teba!

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Žiaci našej školy sa na konci minulého školského roka zúčastnili súťaže Expert geniality show a ukázali svoje zručnosti v rôznych oblastiach. Titul TOP Expert získalo 5 žiakov Boris Kováč(S.A), Nina Janíková (K.A), Michal Šrank (4.A) a minuloroční absolventi Veronika  Hirnerová  a Adam Lopatka. Gratulujeme.

    • Študentská rada
     • Študentská rada

     • 3.9.2021 prvý krát v tomto školskom roku zasadala študentská rada nášho gymnázia. Za predsedníčku bola zvolená Žofia Chrvalová zo Sp.A a za podpredsedu Marián Cipár zo Sx.A. 

    • Stravovanie
     • Stravovanie

     • V sekcii Žiaci a rodičia - Stravovanie sme zaktualizovali podmienky stravovania pre šk. rok 2021/2022.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •